Az a feladatunk, hogy valódi tehetségeket formáljunk, akikben megvan a mesterré váláshoz szükséges képesség, s ne foglalkozzunk a tehetségtelen középszerrel.

Liszt Giovanni Sgambatinak

A Doktori Iskola törzstagjai

Enyedi Pál Antal (DLA), egyetemi tanár
Kamp Salamon (DLA), egyetemi tanár
Kovács Sándor Károly (PhD), professor emeritus
Kutnyánszky Csaba (DLA), egyetemi  tanár
Mohay Miklós (DLA), egyetemi tanár
Péteri Lóránt (PhD), egyetemi tanár
Richter Pál (PhD), egyetemi tanár
Tihanyi László (DLA), egyetemi tanár
Vigh Andrea (DLA), egyetemi tanár
Vikárius László (CSc), egyetemi tanár; tudományos főmunkatárs, MTA BTK ZTI Bartók Archívum