Művészi szempontból álljon szemünk előtt, hogy a teljes technikai készség csak eszköz arra, hogy a lélek megszólalhasson...

Dohnányi Ernő főigazgatói székfoglalója

A PhD Doktori Tanács tagjai

Kovács Sándor (PhD) egyetemi tanár (elnök)

 

Dalos Anna (PhD) tudományos főmunkatárs, MTA BTK ZTI

Fazekas Gergely (PhD) egyetemi docens

Kárpáti János (DSc) MTA doktora, egyetemi tanár

Komlós Katalin (DSc) MTA doktora, professor emeritus

Madas Edit (DSc) MTA levelező tagja, egyetemi tanár, PPKE

Péteri Lóránt (PhD) egyetemi tanár

Richter Pál (PhD) egyetemi tanár

Somfai László (DSc) MTA rendes tagja, professor emeritus

Tallián Tibor (DSc) MTA levelező tagja, professor emeritus

Vikárius László (CSc) egyetemi docens; tudományos főmunkatárs, MTA BTK ZTI Bartók Archívum