A PhD Doktori Tanács tagjai

Elnök:

Vikárius László (CSc) egyetemi tanár

 

Tanácstagok:

Fazekas Gergely (PhD) egyetemi docens

Kappanyos András (DSc) tudományos főmunkatárs, MTA BTK ITI; egyetemi tanár, ME

Kovács Sándor (PhD) professor emeritus

Kroó Katalin (DSc) egyetemi tanár, ELTE

Madas Edit (DSc) MTA levelező tagja, egyetemi tanár, PPKE

Péteri Lóránt (PhD) egyetemi tanár

Richter Pál (PhD) egyetemi tanár

Somfai László (DSc) MTA rendes tagja, professor emeritus

Tallián Tibor (DSc) MTA levelező tagja, professor emeritus