Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak

Egyházzenei ismeretbővítés a Zeneakadémián

2019. január 23.

A továbbképzési program megnevezése: „Gyermek született nékünk!” – Az adventi és karácsonyi időszak egyházi zenéjének tanítása

Akkreditált óraszám: 30 óra

Alapítási engedély száma: 9-280/2018

A program célja: A továbbképzés az alap-és középfokú intézményekben oktatók és nevelők, valamint óvodapedagógusok egyházzenei ismereteinek bővítését és továbbfejlesztését szolgálja.  A programban részt vevők megismerhetik és átfogó elméleti és gyakorlati jártasságot szerezhetnek az egyházi zene történetéről, liturgiai, művészeti- és szellemi kulturális örökségéről.  Továbbá bővebb tudásra tehetnek szert az egyházi zene különböző vokális és hangszeres műfajaiban, azok alkalmazási lehetőségeiben, a mai iskolai és templomi gyakorlatban. A továbbképzésre látogatók alkalmassá válnak a megszerzett ismeretek élményszerű átadására az egyes korosztályok számára.

Szerzők: Dobszay Ágnes, Mezei János, Farkas Domonkos, Soós András