Gitártanítás, előremutatóan

2019. január 24.

A továbbképzési program megnevezése: A gitártanítás, mint tudatos, hosszú távú építkezés

Akkreditált óraszám: 30 óra

Alapítási engedély száma: 575-170/2017

A program célja: A kurzus lehetőséget kínál a gitárt tanító pedagógusoknak, hogy bővítsék szakmai ismereteiket. A résztvevők tudatos és részletes rálátást kaphatnak a technikai problémákra, amelyek megoldása a növendékek életkori sajátosságainak megfelelő feladatkijelölésben rejlik. Az esemény célja továbbá, hogy az oktatók képesek legyenek a zeneelmélet alapvetéseit a gitáron is megértetni a növendékekkel. Ezzel párhuzamosan elmélyedhetnek a belső hallásra, előre eltervezett, elképzelt hangzás- és mozgásideálra építő tanítás kiépítésének lehetőségeiben.

szerző: Szilvágyi Sándor