Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak

Kézügyességtől a Varró-iskoláig

2019. január 24.

A továbbképzési program megnevezése: Kézügyességtől a Varró-iskoláig – a zongoraoktatás hagyományairól és feladatairól

Akkreditált óraszám: 30 óra

Alapítási engedély száma: 575-114/2017

A program célja: A továbbképzés a zongora tantárgyat tanító pedagógusok számára ígér szakmai ismeretbővítést, különösen a módszertani irodalom, a tanításban használt repertoár és a különböző zenei stílusok tanítása területén. A kurzusra látogató pedagógusok részletes ismertekre tehetnek szert a legfontosabb zongora-módszertani művek és zongoraiskolák témájában. A program e mellett ösztönzi a résztvevőket, hogy képesek legyenek tanári munkájukban gazdagabb tanítási repertoárt kialakítani, és a megfelelő kottakiadásokat használni.

Szerző: Hargitai Imre