Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak

Kreatív fafúvósoktatás

2019. január 24.

A továbbképzési program megnevezése: "Játék! Öröm! Rend!”, avagy az élményszerű, kreatív fafúvóstanulás lehetőségei

Akkreditált óraszám: 30 óra

Alapítási engedély száma: 575-126/2017

A program célja: A továbbképzés a fafúvós tantárgyat tanító pedagógusok szakmai ismereteinek és készségeinek megújítását, bővítését és továbbfejlesztését biztosítja. A továbbképzésben résztvevők átfogó elméleti és gyakorlati jártasságot szerezhetnek az éneklésre alapuló fafúvós hangszeroktatás kezdő lépéseiben, a személyiség és a tehetség kibontakoztatásának állomásaiban, a hangszeres játék fiziológiai és pszichológiai alapjaiban, a modern hangszertechnika módszertani alkalmazásának lehetőségeiben és a hatékony fúvóslégzés oktatásában.

Szerző: Romos Zsolt