Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak

Népzene a szolfézsórán

2019. január 21.

A továbbképzési program megnevezése: Népzene a szolfézsórán

Akkreditált óraszám:                                  30 óra

Alapítási engedély száma:                           575-125/2017

 

A program célja: A továbbképzés az alap- és középfokú művészeti képzésben oktató szolfézstanárok népzenei szakmai ismereteinek bővítését, a mai kor követelményeinek megfelelő szintű elmélyítését célozza a magyar népzenekutatás és a táncház-módszer eredményeinek bemutatásával, átadásával. A továbbképzésben résztvevők megismerik a magyar és érintőlegesen a szomszédos népek népzenéjének folklór és zeneelméleti vonatkozásait, a népi hangszereket, széleskörűen tájékozódnak a népzenei repertoárban, és képessé válnak a különböző hangszeres és énekes gyakorlatokról, a népi előadásmódról szóló, megfelelő szintű ismeretek élményszerű átadására az egyes korosztályok számára, megszerettetve velük a népzene műfaját.

Szerzők: Richter Pál, Vakler Anna, Jánosi András, Eredics Gábor

 

Az eseményen készült fotók képgalériánkban megtekinthetők: