A legkisebbeknek sincs megtiltva, hogy nagy dolgokról álmodjanak, sőt törekedjenek is nagy dolgokra – szerényen, képességeikhez mérten.

Liszt Augusz Antalnak

Szenátus

A Szenátus tagjai

 

A Szenátus oktató-kutató tagjai:

Dr. Eötvös József
Farkas Gábor
Farkasné Dobszay Ágnes
Fekete Gyula
Fülei Balázs
Körmendy Zsolt
Dr. Kutnyánszky Csaba
Meláth Andrea
Ménesi Gergely
Péteri Lóránt
Richter Pál
Várkonyiné Terray Boglárka

 

A Szenátus egyéb munkakörben foglalkoztatottak által választott tagja:

Reményi Katalin

 

A Hallgatói Önkormányzat közgyűlése által delegált tagok:

Földvári Mátyás
Hegedüs Roland
Fülöp Dániel Erik
Debreczeni-Kis Helga
Pintér Anna Mária

 

A Doktorandusz Önkormányzat által delegált képviselő:

Mészáros Zsolt Máté

 

A Szakszervezet által delegált képviselő:

        Tóth Balázs

 

A fentieken kívül a testületnek tagja tisztségénél fogva Dr. Vigh Andrea egyetemi tanár, rektor, aki egyben a Szenátus elnöke; valamint Szentgyörgyvölgyi László Zoltán kancellár.