Az a feladatunk, hogy valódi tehetségeket formáljunk, akikben megvan a mesterré váláshoz szükséges képesség, s ne foglalkozzunk a tehetségtelen középszerrel.

Liszt Giovanni Sgambatinak

Szenátus

A Szenátus tagjai

 

A Szenátus oktató-kutató tagjai:

Binder Károly
Dobozy Borbála Zsuzsanna
Dr. Eötvös József
Farkasné Dobszay Ágnes
Fekete Gyula
Fülei Balázs
Dr. Kutnyánszky Csaba
Meláth Andrea
Ménesi Gergely
Dr. Mohay Miklós
Péteri Lóránt
Richter Pál

 

A Szenátus egyéb munkakörben foglalkoztatottak által választott tagja: Gazsi Olivia

 

A Hallgatói Önkormányzat közgyűlése által delegált tagok:

Csendes Henrietta
Farkas András
Földvári Mátyás
Gulyás Gergely
Vida Bernadett

 

A Doktorandusz Önkormányzat által delegált képviselő:

Szalai Éva

 

A Szakszervezet által delegált képviselő:

        Tóth Balázs

 

A fentieken kívül a testületnek tagja tisztségénél fogva Dr. Vigh Andrea egyetemi tanár, rektor, aki egyben a Szenátus elnöke; valamint Szentgyörgyvölgyi László Zoltán kancellár.