Az Akadémián eltöltött idő alatt tanultam meg a fegyelem és a kemény munka alapjait, melynek aztán egész életemben hasznát vettem.

Solti György

Földváry Miklós

Egyházzene Tanszék

A tridenti rítus, Liturgikus latin nyelv, Zsolozsma

 
Született: 1978
 
Tudományos fokozat, egyetemi beosztás: PhD, egyetemi tanársegéd
 
Tanulmányok:
1997-2002: ELTE BTK latin szak
1999-2004: ELTE BTK ógörög szak
 
Postgraduális tanulmányok:
2002-2005: nyelvtudományi doktoriskola ókortudományi program
2008: PhD disszertáció: Rubrica Strigoniensis. A középkori Esztergom liturgiájának normaszövegei 
 
Oktatói tevékenység:
2002 óta Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene Tanszék
2002 óta ELTE BTK Latin Nyelvi és Irodalmi Tanszék (http://class-phil.elte.hu/latin/munkatarsak/foldvarymiklosistvan)

 
Főbb publikációk:
 
Könyvfejezet, tanulmány:
 „A klasszikus római (ún. tridenti) rítusú szentmisék énekanyaga és a magyar nyelvű gregoriánum", in Graduale Hungaricum. A Premontrei Rend Gödöllői Kanóniája, Gödöllő 2007. 522–529.
 „A középkori Magyarország ordináriuskönyvei", in Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei XIII. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára, Budapest 2007. 35–86.
„A latin liturgikus szövegek kiejtése", in Pánczél Hegedűs János (szerk.): A jó harc. Tanulmányok az ősi római rítusról és a katolikus szent hagyományról. Casa Editrice »La Magione« - Miles Christi, Poggibonsi -Budapest 2006. 209–214.
„Mózes szarva. Melyik « latin » a liturgia nyelve?", in Dobszay Ágnes (szerk.): „Inter sollicitudines". Tudományos ülésszak X. Pius pápa egyházzenei motu propriójának 100 éves évfordulóján. Budapest, 2003. december. MTA-TKI Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport és a Magyar Egyházzenei Társaság. Budapest 2006. 153–170.
 „A liturgiamagyarázat nyomai a XIV. század előtti Magyarországon. A Pray-kódex Micrologus-a és annak környezete", in Déri Balázs (szerk.): Oratoris officium. Tanulmányok a hetvenéves Adamik Tamás tiszteletére. L'Harmattan  ELTE BTK Latin Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Budapest 2008. 87–98.
 
Tudományos cikkek:
 „«Istenünk tornácaiban». Az osztott templomtér jelentőségéről", Magyar Egyházzene IX (2001/2002) 171–182.
„Szent nyelv vagy szent nyelvek? A római rítus szövegi összetételéről", Magyar Egyházzene XII (2004/2005) 293–299.
„«Ligatis natibus». Egy romlatlan szöveghely tanulságai", Magyar Egyházzene XII (2004/2005) 387–408.
 „Dialógusmise vagy énekelt népliturgia? A szövegszerű részvétel korlátai és lehetőségei a régi római miserítusban", Magyar Egyházzene XIV (2006/2007) 449–460.
 
Szövegkiadás:
Földváry Miklós István — Csonka Szabina Babett (kiad.): Ádvent első vasárnapjának zsolozsmája az esztergomi rítus szerint. (Egyházzenei Füzetek V/A-1.) Budapest 2005. (6+122 oldal)
Földváry Miklós István — Csonka Szabina Babett (kiad.): Karácsony napjának zsolozsmája az esztergomi rítus szerint. (Egyházzenei Füzetek V/A-2.) Budapest 2006. (16+156 oldal)  
 
Szerkesztői tevékenység:
A Magyar Egyházzene c. folyóirat olvasószerkesztője
 
Elérhetőség: foldvarymiklos[kukac]hotmail.com