A technika a lélekből szülessen meg, ne a mechanikából.

Liszt Lina Ramannak

Felvételi követelmények előadóművészet - jazzdob szakirányon

A szakirány a 2020/21. tanévben nem indul!
 

Jazz ütő főtárgy:

Lapról játék:

 • a Zeneművészeti Szakközépiskola kottaanyaga, kisdobon előadva
 • teljes jazzdob-felszerelésre írott, nehéz ritmusanyag játéka (szóló és kíséret)
 • Kőszegi: Dobiskola I. és II. füzetének illetve Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás c. kiadvány I., II. és III. füzetének ismerete, annak megfelelő szintű anyag olvasása

 

Rövid időtartamú (2-3 perc) rögtönzött dobszóló.

 

Zongora illetve zongora-bőgő kísérettel dobolás a jazz általánosan ismert játékformáiban és ritmusaiban az alább felsoroltak szerint:

 • Swing kíséret és szóló közjáték (4 vagy 8 ütemben), triolás és nyolcados ritmizálással, 4/4, 3/4 és 6/8 ütemben, verővel és seprűvel. 4, 8, 12, 16 és 32 ütemes szólójáték.
 • Jazz ballada kísérete seprűvel illetve verővel.
 • Különböző tempójú (lassú, közép és gyors) latin és afro-amerikai jellegű darabok - bossa-nova, szamba, rumba, afro-cuban stb. - kísérete szóló közjátékokkal.
 • Jazz-rock darabok kísérete, szóló közjátékokkal.
 • Rubato zongorajáték ad hoc kísérete.

 

Az elméleti felvételi vizsga speciális anyaga jazz dobosoknak: Ritmus lejegyzés - teljes szerelésen előadott dobkíséret és dobszóló leírása hanfelvételről.

 

Klasszikus ütő főtárgy:

Kisdob:

 • Knauer és Stojko kisdobiskola blattolás

Timpani:

 • Zsoldos Béla: Üstdobiskola - blattolás
 • Vibrafon
 • 1 előadási darab, blues játék

 

Kötelező tárgyak:

a) Zongora kötelező:

 • A jazz alapvető akkordkészletének ismerete, zongorán való játéka. A négyfajta hármashangzat és klasszikus fordításaik (szext, kvartszext), a dúr és moll jazz szextakkord, a major7, domináns7, a moll major7, moll7, a bővített kvintű major7, bővített kvintű domináns7, a szűkített major7, a félszűkített és szűkített szeptimakkord, valamint a domináns 76, a dúr és moll69, a dúr és moll79, a domináns7b10 jazzakkord bármely hangra való játéka alaphelyzetben.
 • A 8+1 négyeshangzat (major7, domináns7, moll major7, moll7, bővített kvintű domináns7, bővített kvintű major7, szűkített kvintű major7, félszűkített és szűkített szeptimakkord) klasszikus megfordításainak (kvintszext, terckvart, szekund) játéka bármely hangra.
 • A dúr, az összhangzatos moll és a melodikus moll hangrendszer valamennyi modusának (összesen 21 skála), valamint az ötféle pentaton modus, az egészhangú, a fél-egész és egész-fél skála játéka bármely hangról.
 • Kadenciális akkordsorok (I-IV-V-I; I-V-IV-I; I-VI-II-V-I; I-III-VI-II-V-I) játéka két kézzel, négy szólamban, három fekvésben, a 6 kereszt, 6 bés hangnemig bezárólag klasszikus akkordfűzéssel.
 • A jazz II-V-I kadenciájának játéka jazzes akkordátalakításokkal (II: m79; V: dom769; I: maj79 vagy dúr69), a 6 kereszt, 6 bés hangnemig bezárólag.

 

b) Szolfézs és zeneelmélet:

Szolfézs írásbeli vizsga:

Az írásbeli vizsga időtartama: 2 óra
A vizsga során segédeszköz nem használható.


Témakörök:

 • A négyféle hármashangzat és fordításaik felismerése, hallás utáni leírása kétszeri eljátszás alapján.
 • A 8+1 négyeshangzat (major7, domináns7, moll major7, moll7, bővített kvintű domináns7, bővített kvintű major7, szűkített kvintű major7, félszűkített és szűkített szeptimakkord) alaphelyzetben való felismerése, hallás utáni leírása kétszeri eljátszás alapján.
 • A major7, domináns7, moll major7, moll7 és a félszűkített szeptimakkord klasszikus megfordításainak (kvintszext, terckvart, szekund) felismerése, hallás utáni leírása háromszori eljátszás alapján.
 • A pentaton modusok (összesen 5 skála) felismerése, hallás utáni leírása kétszeri eljátszás alapján.
 • A dúr, az összhangzatos moll és a melodikus moll hangrendszer valamennyi modusának (összesen 21 skála), valamint az egészhangú, a fél-egész és egész-fél skála felismerése, hallás utáni leírása háromszori eljátszás alapján.
 • Közepes nehézségű, jazzes ritmus hallás utáni leírása, hatszori eljátszás alapján.
 • 4-8 ütemes egyszólamú, egyszerűen moduláló, közepes nehézségű dallam leírása hallás után, nyolcszori eljátszás alapján.
 • 4-8 ütemes kétszólamú, egyszerűen moduláló, közepes nehézségű dallam leírása hallás után, nyolcszori eljátszás alapján.

 

Zeneelmélet szóbeli vizsga:

Klasszikus összhangzattani ismeretek a négyeshangzat megfordításokig bezárólag.