A zene Magyarország mindennapi életének mindig is jelentős része volt és az is maradt.

Solti György

Felvételi követelmények előadóművészet - jazzének szakirányon

A szakirány a 2020/21. tanévben nem indul!
 

Jazz-ének főtárgy: 

Klasszikus

 • Témakörök: 2 klasszikus, preklasszikus vagy barokk dal - 1 romantikus műdal - 1 népdal
 • Ajánlott irodalom:
 • Kerényi: Énekiskola I., II., III.
 • Ádám: A dal mesterei I., II., III.
 • Bartók-Kodály: 20 magyar népdal
 • Bartók: 8 magyar népdal

 

Jazz

 • 1 néger folklór darab (afro-amerikai blues, spirituálé, munkadal, ballada) előadása saját zongorakísérettel.
 • 1 song (nem kötött tempójú dal vagy musical betétszám) előadása, lehetőleg saját zongorakísérettel.
 • 3 különböző tempójú (lassú, közép és gyors) és különböző jellegű (ballada, latin, swing, páros és páratlan metrum) jazz standard előadása angol nyelven, a téma után scat rögtönzéssel. (Ezekhez a darabokhoz zongorakísérőről a felvételi bizottság gondoskodik, kíséretre alkalmas zongorakottát azonban a felvételizőnek kell hoznia!)
 • Jazz repertoár: 10 jazz standard ismerete, stílusos előadása kívülről (téma eredeti nyelven).
 • Esetleg 1-2 standard saját kísérettel való előadása. (Zongorakottáról itt is a felvételizőnek kell gondoskodnia.)
 • Scat improvizáció harmóniasorokra, patternekre, lehetőleg saját zongorakísérettel.

 

Kötelező tárgyak:

a) Zongora kötelező:

 • A jazz alapvető akkordkészletének ismerete, zongorán való játéka. A négyfajta hármashangzat és klasszikus fordításaik (szext, kvartszext), a dúr és moll jazz szextakkord, a major7, domináns7, a moll major7, moll7, a bővített kvintű major7, bővített kvintű domináns7, a szűkített major7, a félszűkített és szűkített szeptimakkord, valamint a domináns 76, a dúr és moll69, a dúr és moll79, a domináns7b10 jazzakkord bármely hangra való játéka alaphelyzetben. 
 • A 8+1 négyeshangzat (major7, domináns7, moll major7, moll7, bővített kvintű domináns7, bővített kvintű major7, szűkített kvintű major7, félszűkített és szűkített szeptimakkord) klasszikus megfordításainak (kvintszext, terckvart, szekund) játéka bármely hangra.
 • A dúr, az összhangzatos moll és a melodikus moll hangrendszer valamennyi modusának (összesen 21 skála), valamint az ötféle pentaton modus, az egészhangú, a fél-egész és egész-fél skála játéka bármely hangról. Kadenciális akkordsorok (I-IV-V-I; I-V-IV-I; I-VI-II-V-I; I-III-VI-II-V-I) játéka két kézzel, négy szólamban, három fekvésben, a 6 kereszt, 6 bés hangnemig bezárólag klasszikus akkordfűzéssel.
 • A jazz II-V-I kadenciájának játéka jazzes akkordátalakításokkal (II: m79; V: dom769; I: maj79 vagy dúr69), a 6 kereszt, 6 bés hangnemig bezárólag.

 

b) Szolfézs és zeneelmélet

Szolfézs írásbeli vizsga:

Az írásbeli vizsga időtartama: 2 óra

A vizsga során segédeszköz nem használható.

Témakörök:

 • A négyféle hármashangzat és fordításaik felismerése, hallás utáni leírása kétszeri eljátszás alapján.
 • A 8+1 négyeshangzat (major7, domináns7, moll major7, moll7, bővített kvintű domináns7, bővített kvintű major7, szűkített kvintű major7, félszűkített és szűkített szeptimakkord) alaphelyzetben való felismerése, hallás utáni leírása kétszeri eljátszás alapján.
 • A major7, domináns7, moll major7, moll7 és a félszűkített szeptimakkord klasszikus megfordításainak (kvintszext, terckvart, szekund) felismerése, hallás utáni leírása háromszori eljátszás alapján.
 • A pentaton modusok (összesen 5 skála) felismerése, hallás utáni leírása kétszeri eljátszás alapján.
 • A dúr, az összhangzatos moll és a melodikus moll hangrendszer valamennyi modusának (összesen 21 skála), valamint az egészhangú, a fél-egész és egész-fél skála felismerése, hallás utáni leírása háromszori eljátszás alapján.
 • Közepes nehézségű, jazzes ritmus hallás utáni leírása, hatszori eljátszás alapján.
 • 4-8 ütemes egyszólamú, egyszerűen moduláló, közepes nehézségű dallam leírása hallás után, nyolcszori eljátszás alapján.
 • 4-8 ütemes kétszólamú, egyszerűen moduláló, közepes nehézségű dallam leírása hallás után, nyolcszori eljátszás alapján.
 • Klasszikus összhangzattani ismeretek a négyeshangzat megfordításokig bezárólag.

 

c) Angol nyelv

Írásbeli vizsga:

2 óra időtartamú vizsga, mely tartalmaz általános nyelvhasználati tesztet, olvasás és hallás utáni szövegértést valamint szövegalkotást.

Szóbeli vizsga:

Életrajz és pálya interjú, irodalmi nyelvezetű szöveg, vers esetleg ilyen jellegű dalszöveg olvasott bemutatása.

A vizsga nyelvi szintje egy jó eredménnyel abszolvált középszintű érettséginek felel meg, és tartalmazhatja a zene és benne a jazz világának közismert kifejezéseit.