Felvételi követelmények jazz BA és osztatlan szakirányokon

Fontos tudnivalók

2023-tól lehetőség nyílik az osztatlan jazz-zenetanári szakirányokon második szakirányra is jelentkezni, és így kétszakos képzés keretében zenetanári diplomát szerezni.

A választható szakpárok:

 • jazz-zongoratanár – jazz-zeneszerzéstanár
 • jazzgitártanár – jazz-zeneszerzéstanár
 • jazzbasszusgitár-tanár – jazz-zeneszerzéstanár
 • jazzbőgőtanár – jazz-zeneszerzéstanár
 • jazzszaxofontanár – jazz-zeneszerzéstanár
 • jazztrombitatanár – jazz-zeneszerzéstanár
 • jazzharsonatanár – jazz-zeneszerzéstanár
 • jazzdobtanár – jazz-zeneszerzéstanár
 • jazzénektanár – jazz-zeneszerzéstanár
 • jazz-zeneszerzéstanár – jazz-zongoratanár, jazzgitártanár, jazzbasszusgitár-tanár, jazzbőgőtanár, jazzszaxofontanár, jazztrombitatanár, jazzharsonatanár, jazzdobtanár, jazzénektanár

Az elsődleges szakirányra történő jelentkezést a felvi.hu-n keresztül kell leadni, a második szakirányra pedig belső felvételi útján lehet bekerülni. A belső felvételi meghallgatások a központi felvételi vizsgákkal egy időben lesznek.

A második szakirányra történő belső felvételinél a felvételi vizsgatárgyak, valamint a pontozás rendszere megegyezik az első szakirányéval, ám a szolfézs-zeneelmélet és a zongora kötelező felvételi vizsgatárgyakat csak egyszer kell teljesíteni, az elért pontszám mindkét szakiránynál beszámításra kerül. A főtárgyak felvételi anyaga külön-külön az egyes szakirányok oldalain található.

Aki szeretne kétszakos képzésre jelentkezni, kérjük, jelezze szándékát emailben a Jazz Tanszék tanulmányi előadójánál, Borzi Andreánál a borzi.andrea[kukac]zeneakademia.hu címre küldött emailben. A belső felvételikkel kapcsolatos részletes információkat várhatóan április folyamán küldjük majd ki az érdeklődőknek.

 

felvételi követelmények

– összes BA és OT szakirány –

KÖTELEZŐ TÁRGYAKFŐTÁRGYAK
Szolfézs-zeneelmélet
Zongora kötelező
Angol nyelv (csak jazzének szakirányokon)

Jazz-zongora
Jazz-gitár
Jazzbasszusgitár
Jazzbőgő
Jazzszaxofon
Jazztrombita
Jazzharsona
Jazzdob
Jazzének
Jazz-zeneszerzés

 

Kötelező tárgyak

Szolfézs és zeneelmélet

Szolfézs írásbeli vizsga:

Az írásbeli vizsga időtartama: 2 óra

A vizsga során segédeszköz nem használható.

Témakörök:

 • A négyféle hármashangzat és fordításaik felismerése, hallás utáni leírása kétszeri eljátszás alapján.
 • A 8+1 négyeshangzat (major7, domináns7, moll major7, moll7, bővített kvintű domináns7, bővített kvintű major7, szűkített kvintű major7, félszűkített és szűkített szeptimakkord) alaphelyzetben való felismerése, hallás utáni leírása kétszeri eljátszás alapján.
 • A major7, domináns7, moll major7, moll7 és a félszűkített szeptimakkord klasszikus megfordításainak (kvintszext, terckvart, szekund) felismerése, hallás utáni leírása háromszori eljátszás alapján.
 • A pentaton modusok (összesen 5 skála) felismerése, hallás utáni leírása kétszeri eljátszás alapján.
 • A dúr, az összhangzatos moll és a melodikus moll hangrendszer valamennyi modusának (összesen 21 skála), valamint az egészhangú, a fél-egész és egész-fél skála felismerése, hallás utáni leírása háromszori eljátszás alapján.
 • Közepes nehézségű, jazzes ritmus hallás utáni leírása, hatszori eljátszás alapján.
 • 4–8 ütemes egyszólamú, egyszerűen moduláló, közepes nehézségű dallam leírása hallás után, nyolcszori eljátszás alapján.
 • 4–8 ütemes kétszólamú, egyszerűen moduláló, közepes nehézségű dallam leírása hallás után, nyolcszori eljátszás alapján.

Zeneelmélet szóbeli vizsga:

Klasszikus összhangzattani ismeretek a négyeshangzat megfordításokig bezárólag.

 

Zongora kötelező: *

 • A jazz alapvető akkordkészletének ismerete, zongorán való játéka. A négyfajta hármashangzat és klasszikus fordításaik (szext, kvartszext), a dúr és moll jazz szextakkord, a major7, domináns7, a moll major7, moll7, a bővített kvintű major7, bővített kvintű domináns7, a szűkített major7, a félszűkített és szűkített szeptimakkord, valamint a domináns76, a dúr és moll69, a dúr és moll79, a domináns7#9 jazzakkord bármely hangra való játéka alaphelyzetben.
 • A 8+1 négyeshangzat (major7, domináns7, moll major7, moll7, bővített kvintű domináns7, bővített kvintű major7, szűkített kvintű major7, félszűkített és szűkített szeptimakkord) klasszikus megfordításainak (kvintszext, terckvart, szekund) játéka bármely hangra.
 • A dúr, az összhangzatos moll és a melodikus moll hangrendszer valamennyi modusának (összesen 21 skála), valamint az ötféle pentaton modus, az egészhangú, a fél-egész és egész-fél skála játéka bármely hangról.
 • Kadenciális akkordsorok (I-IV-V-I; I-V-IV-I; I-VI-II-V-I; I-III-VI-II-V-I) játéka két kézzel, négy szólamban, három fekvésben, a 6 kereszt, 6 bés hangnemig bezárólag klasszikus akkordfűzéssel.
 • A jazz II-V-I kadenciájának játéka jazzes akkordátalakításokkal (II: m79; V: dom769; I: maj79 vagy dúr69), a 6 kereszt, 6 bés hangnemig bezárólag.

* A Jazz-zongora szakirányra jelentkezőknek nem kell Zongora kötelező tárgyból felvételi vizsgát tenniük.

 

Angol nyelv

Írásbeli vizsga:

2 óra időtartamú vizsga, mely tartalmaz általános nyelvhasználati tesztet, olvasás és hallás utáni szövegértést, valamint szövegalkotást.

Szóbeli vizsga:

Életrajz és pályainterjú, irodalmi nyelvezetű szöveg, vers esetleg ilyen jellegű dalszöveg olvasott bemutatása.

A vizsga nyelvi szintje egy jó eredménnyel abszolvált középszintű érettséginek felel meg, és tartalmazhatja a zene és benne a jazz világának közismert kifejezéseit.

 

Főtárgyak

Jazz-zongora főtárgy (BA és osztatlan képzések)

Klasszikus zongora:

 • 2 darab J. S. Bach: Das wohltemperierte Klavier c. művéből, a partitákból vagy a szvitekből
 • 1 bécsi klasszikus szonáta
 • 1 romantikus zongoradarab (Chopin, Liszt)
 • 3 darab Bartók: Mikrokozmosz c. művének V., VI. füzetéből vagy más, hasonló nehézségű, 20. századi (esetleg kortárs szerzőtől való) zongoradarab

Jazz-zongora:

 • 3 különböző (lassú, közép és gyors) tempójú és különböző jellegű, közismert jazz standard szólisztikus bemutatása (bevezetés, téma, improvizáció, téma, befejezés), esetleg önállóan kidolgozott harmonizációval.
 • Az előző három standard harmóniasorának bemutatása a következő játékformákban: akkordikus játék (kétkezes, tágfekvéses akkordok), jobb kéz akkordjáték, bal kéz walking bass jellegű kíséret.
 • Mintegy 10 ismert jazz standard repertoárszerű – kívülről való – ismerete (téma és rögtönzés), eredeti harmonizációban.
 • Dúr és moll blues-játék (improvizáció akkordkísérettel) több hangnemben.
 • Rögtönzés a vizsgán megadott, dúr és moll jellegű, kadenciális akkordsorokra (pl. II-V-I-VI), különböző hangnemekben.
 • Lapról játék: egy, a vizsgán megadott, mindkét kézre lekottázott kétkezes zongoradarab és egy akkordjelzéses téma blattolása.

A repertoárt a felvételi bizottságnak beadott vizsgaanyagban fel kell sorolni.

Skála- és akkordjáték: *

 • A jazz alapvető akkordkészletének ismerete, zongorán való játéka. A négyfajta hármashangzat és klasszikus fordításaik (szext, kvartszext), a dúr és moll jazz szextakkord, a major7, domináns7, a moll major7, moll7, a bővített kvintű major7, bővített kvintű domináns7, a szűkített major7, a félszűkített és szűkített szeptimakkord, valamint a domináns76, a dúr és moll69, a dúr és moll79, a domináns7#9 jazzakkord bármely hangra való játéka alaphelyzetben.
 • A 8+1 négyeshangzat (major7, domináns7, moll major7, moll7, bővített kvintű domináns7, bővített kvintű major7, szűkített kvintű major7, félszűkített és szűkített szeptimakkord) klasszikus megfordításainak (kvintszext, terckvart, szekund) játéka bármely hangra.
 • A dúr, az összhangzatos moll és a melodikus moll hangrendszer valamennyi modusának (összesen 21 skála), valamint az ötféle pentaton modus, az egészhangú, a fél-egész és egész-fél skála játéka bármely hangról.
 • Kadenciális akkordsorok (I-IV-V-I; I-V-IV-I; I-VI-II-V-I; I-III-VI-II-V-I) játéka két kézzel, négy szólamban, három fekvésben, a 6 kereszt, 6 bés hangnemig bezárólag klasszikus akkordfűzéssel.
 • A jazz II-V-I kadenciájának játéka jazzes akkordátalakításokkal (II: m79; V: dom769; I: maj79 vagy dúr69), a 6 kereszt, 6 bés hangnemig bezárólag.

* A Skála- és akkordjáték blokk anyagából a kétszakos képzésre jelentkezők a Zongora kötelező tárgy keretében számolnak be; nekik a Jazz-zongora főtárgyi felvételi vizsgán már nem kell ebből az anyagból ismételten beszámolniuk.

 

Jazzgitár főtárgy (BA és osztatlan képzések)

 • 3 különböző (lassú, közép és gyors) tempójú és különböző jellegű közismert jazz-standard bemutatása: téma, improvizáció, harmónia-játék, akkordikus kíséret.
 • Dúr és moll blues-játék (improvizáció, akkordikus játék, téma nélkül) több hangnemben és tempóban.
 • Mintegy 10 jazz-standard repertoárszerű (kívülről való) ismerete (téma és rögtönzés), eredeti harmonizációban.
 • Rögtönzés a vizsgán megadott harmóniasorra.
 • Lapról játék: egy, a vizsgán megadott dallam, illetve akkordsor blattolása.
 • A gyakrabban használt jazzakkordok alaphelyzetben és különböző megfordításokban való bemutatása.

A repertoárt a felvételi bizottságnak beadott vizsgaanyagban fel kell sorolni.

 

Jazzbasszusgitár főtárgy (BA és osztatlan képzések)

 • Skálák (dúr, eol, összhangzatos és melodikus moll), valamint hármashangzatok kis és nagy bontásokban való bemutatása.
 • 3 különböző tempójú és jellegű (ballada, latin, swing stb.), közismert jazz standard bemutatása. A téma dallami előadása; basszuskíséret és eredeti harmonizáció szerint. Esetleg szólisztikus rögtönzés.
 • Blues-játék: közepes tempóban, egyszerűbb hangnemekben. A szokásos blues-harmonizáció szerinti kíséret, rögtönzés nem szükséges.
 • Mintegy 15 jazz standard repertoárszerű (kívülről való) ismerete. Csak kíséret szükséges, az eredeti harmonizáció szerint. A repertoárt a felvételi bizottságnak beadott vizsgaanyagban fel kell sorolni.
 • Különböző jellegű kíséretek (swing, 8/8, latin, jazz-rock stb.) bemutatása a vizsgán megadott harmóniasorra.
 • Funkciós rend szerint megszólaltatott zongora-akkordokhoz megfelelő basszushangok megtalálása, hallás után.
 • Lapról játék: egyszerű klasszikus vagy jazz-motívumok stílusos blattolása.

Zongorakísérőről a felvételi bizottság gondoskodik, az adott hangnemre transzponált, kíséretre alkalmas zongorakottát azonban a felvételizőnek kell hoznia.

 

Jazzbőgő főtárgy (BA és osztatlan képzések)

Klasszikus bőgő:

 • 2 előadási darab (lassú és gyors) eljátszása
 • skálák, harmóniabontások VII. fekvésig

Jazzbőgő:

 • 3 különböző stílusú (tempójú) standard előadása (téma-kíséret-improvizáció-téma szerkezettel)
 • 15 standard repertoárszerű ismerete (kíséret, téma)
 • lapról olvasás
 • basszus alaphang keresése hallás után (ad hoc harmóniák alapján)
 • blueskíséret bármely tempóban (60-220 bpm között) és hangnemben

 

Jazzszaxofon főtárgy (BA és osztatlan képzések)

Klasszikus fuvola vagy klarinét:

 • két etűd, vagy egy etűd és egy előadási darab bemutatása kottából vagy kívülről (zongorakísérőről a felvételiző gondoskodik)

Jazzszaxofon:

 • Dúr, dallamos és összhangzatos moll skálák bemutatása különböző tempókban és játékmódokban (staccato, legato, stb.), 6#, 6b előjegyzésig.
 • 3 különböző (lassú, közép, gyors) tempójú és karakterű (ballada, latin, swing, páros és páratlan metrumú) közismert jazz-standard szólisztikus bemutatása (téma - improvizáció - téma) kotta nélkül; ezekhez a darabokhoz zongorakísérőről a felvételi bizottság gondoskodik, kíséretre alkalmas kottát azonban a felvételizőnek kell hoznia.
 • Transzkripció bemutatása: egy, a jelentkező által leírt improvizáció (vagy egy részletének) stílusos előadása az eredeti felvétellel; csak kiemelkedő szaxofonművész (C. Parker, D. Gordon, J. Coltrane, M. Brecker stb.) transzkripciója mutatható be, a leírt rögtönzés két példányát a felvételi bizottságnak le kell adni.
 • 10 közismert jazz-standard repertoárszerű ismerete kívülről, eredeti harmonizációban, téma - improvizáció - téma előadása stílusos frazeálással.
 • Bluesimprovizáció egyszerű harmóniákkal, három hangnemben (hangzó C, F és B-dúrban), többféle tempóban.
 • lapról játék: egy, a vizsgán megadott motívum lapról olvasása, lehetőleg a stílusnak megfelelő frazeálással.

 

Jazztrombita főtárgy (BA és osztatlan képzések)

Klasszikus trombita:

 • dúr és összhangzatos moll skálák bemutatása különböző tempókban és játékmódokban (staccato, legato), egyszerűbb hangnemekben
 • 2 etűd az Arban iskolából, a 14 etűd közül
 • 2 szabadon választott trombitaverseny (a szakközépiskolai záróvizsga anyagából)

Jazztrombita:

 • 3 különböző (lassú, közép, gyors) tempójú és különböző jellegű (ballada, latin, swing, páros és páratlan metrum) közismert jazz-standard szólisztikus bemutatása (téma - improvizáció - téma). Ezekhez a darabokhoz zongorakísérőről a felvételi bizottság gondoskodik, kíséretre alkalmas zongorakottát azonban a felvételizőnek kell hoznia.
 • Egy leírt improvizációból való részlet (1-2 periódus) stílusos bemutatása. Csak kiemelkedő trombitaművész (Clifford Brown, Miles Davis, Freddie Hubbard stb.) transzkripciója játszható. A leírt rögtönzés egy példányát a felvételi bizottságnak be kell nyújtani (ha a felvételiző más úton nem tudná beszerezni, ilyen jellegű anyagok a Jazz Tanszék könyvtárából kölcsönkérhetők).
 • Bluesimprovizáció egyszerű harmóniákkal, többféle tempóban, könnyebb hangnemekben.
 • Mintegy 10 közismert jazz-standard repertoárszerű játéka kívülről, eredeti harmonizációban (témabemutatás stílusos frazeálással, rögtönzés nélkül).
 • Lapról játék: egy, a vizsgán megadott könnyebb motívum blattolása, lehetőleg stílusos frazeálással.

 

Jazzharsona főtárgy (BA és osztatlan képzések)

Klasszikus harsona:

 • Dúr és melodikus moll skálák bemutatása különböző játékmódokban (staccato, legato), egyszerűbb hangnemekben (4#, 4b előjegyzésig)
 • 1 etűd Kopprasch iskolájának II. füzetéből
 • 1 szabadon választott előadási darab (például Saint-Saëns: Cavatina; Sachse: Koncert; Gafe: Koncert; De La Nux: Koncert; Spinelli: Koncert, vagy hasonló nehézségű darab).

Jazzharsona:

 • 3 különböző (lassú, közép, gyors) tempójú és különböző jellegű (ballada, latin, swing) közismert jazz-standard szólisztikus bemutatása fejből (téma - improvizáció - téma). Ezekhez a darabokhoz zongorakísérőről a felvételi bizottság gondoskodik, kíséretre alkalmas zongorakottát azonban a felvételizőnek kell hoznia.
 • Blues-improvizáció egyszerű harmóniákkal, többféle tempóban, egyszerűbb hangnemekben.
 • Mintegy 10 közismert jazz-standard repertoárszerű játéka kívülről, eredeti harmonizációban (témák bemutatása stílusos frazeálással, rögtönzés nélkül).
 • Lapról játék: egy jazz big band darab 1. harsona szólamának játéka a felvétellel együtt, jazzes, stílusos frazeálással.

 

Jazzdob főtárgy (BA és osztatlan képzések)

Klasszikus ütőhangszerek:

Kisdob:

 • Knauer és Stojko: Kisdobiskola – blattolás

Timpani:

 • Zsoldos Béla: Üstdobiskola – blattolás

Vibrafon:

 • 1 előadási darab

Jazzdob:

 • Lapról játék: teljes dobfelszerelésre írt ritmusanyag játéka és improvizatív folytatása a kottában szereplő motívumok felhasználásával.
 • Szabadon választott pergődob-etűd Charley Wilcoxon Modern Rudimental Swing Solos for the Advanced Drummer c. könyvéből.
 • Rövid időtartamú (3-4 perc) rögtönzött dobszóló
 • Ritmusszekcióval: swing, latin (bossa nova, samba, afro-cuban), jazz ballada, funk és jazz-rock kíséret különböző tempókban, 4/4, 3/4 és 6/8 ütemben, verővel és seprűvel.
 • 4, 8, 12, 16 és 32 ütemes szólójáték.

 

Jazzének főtárgy (BA és osztatlan képzések)

Klasszikus ének:

 • 2 műdal előadása különböző zenei korszakokból
 • 1 népdal előadása kíséret nélkül

Ajánlott irodalom:
Kerényi: Énekiskola I., II., III.
Ádám: A dal mesterei I., II., III.

Jazzének:

 • Pentaton skála és móduszai, ill. modális hangsorok éneklése tetszőleges hangról
 • 3 féle moll skála éneklése tetszőleges hangról.
 • 5 alapnégyeshangzat (dom7, dúrmaj, mollmaj, moll7, moll75b) és fordításainak éneklése tetszőleges hangról.
 • 1 néger folklór darab (afro-amerikai blues, spirituálé) előadása saját zongorakísérettel.
 • 3 különböző tempójú (lassú, közép és gyors) és jellegű (ballada, latin, swing, páros és páratlan metrum) jazz-standard előadása angol nyelven, a téma után scat rögtönzéssel (ezekhez a darabokhoz zongorakísérőről a felvételi bizottság gondoskodik, kíséretre alkalmas zongorakottát azonban a felvételizőnek kell hoznia).
 • Jazzrepertoár: 10 jazz-standard ismerete, stílusos előadása kívülről (téma eredeti nyelven).
 

Jazz-zeneszerzés főtárgy (BA és osztatlan képzések)

Zongorakészség – improvizáció – kompozíció gyakorlati vizsga:

 • 1-1 darab J. S. Bach két és háromszólamú invencióiból.
 • 1 könnyebb bécsi klasszikus stílusú szonáta tétel.
 • 3 darab Bartók: Mikrokozmosz c. művének II-III-IV. füzetéből, illetve hasonló nehézségű modern vagy kortárs zongoradarab.
 • Skálák és speciális jazz skálák játéka.
 • Jazzakkordok alaphelyzetben és megfordításokban való bemutatása.
 • Dúr és moll bluesjáték (egyszerű improvizáció akkordkísérettel) több hangnemben.
 • Mintegy 10 ismert jazz standard repertoárszerű (kívülről való) ismerete (téma és egyszerű rögtönzés) eredeti harmonizációban.
 • 3 különböző jellegű saját jazz (vagy ahhoz közel álló) kompozíció zongorán való bemutatása. A kompozíciók kottáját a felvételi bizottság rendelkezésére kell bocsátani. A bemutatás kiegészíthető hangfelvétellel, de a helyszíni zongorázás nem mellőzhető.
 • Lapról játék: egy, a vizsgán megadott, mindkét kézre lekottázott kétkezes zongoradarab és egy akkordjelzéses téma blattolása.

A repertoárt a felvételi bizottságnak beadott vizsgaanyagban fel kell sorolni.

 

Jazzirodalom szóbeli vizsga:

 • A jazzirodalom ismerete, elsősorban kompozíciós szempontból.
 • A swing-korszak big bandjeinek arrangement-jei: a modern nagyzenekarok hangszerelési és kompozíciós technikája.

 

Hangszerismeret szóbeli vizsga:

 • A hangszerek transzpozíciói, lejegyzési módjai.
 • A jazzben általában használt hangszerek adottságai és lehetőségei (ambitus, szín, felrakás stb.).