A legkisebbeknek sincs megtiltva, hogy nagy dolgokról álmodjanak, sőt törekedjenek is nagy dolgokra – szerényen, képességeikhez mérten.

Liszt Augusz Antalnak

Felvételi követelmények jazz-hangszerművész [jazz-zongora] szakirányon

A 2020-as járványhelyzet kapcsán megváltozott felvételi követelmény módosításai alább olvashatók, a piros színnel jelölt és áthúzott szövegmódosítások a felvételi vizsga törölt és módosított részeire vonatkoznak.

Az aktuális pontozás és a felvételi vizsga módja ide kattintva olvasható (16. oldal).

Főtárgy vizsga

Jazz főtárgy:

 • 4 különböző tempójú és karakterű (swing, ballada, latin, nyolcados lüktetésű, páros és páratlan metrumú, stb.) közismert jazz standard bemutatása.
 • Transzkripciók bemutatása: két kiemelkedő jazz zongorista improvizációjának stílusos előadása az eredeti felvétellel; a felvételiző által lejegyzett rögtönzés kottáját PDF formátumban kell feltölteni. két-két példányát a felvételi bizottságnak be kell nyújtani.
 • 50 közismert jazz standard repertoárszerű ismerete kívülről, eredeti harmonizációban – téma és improvizáció
 • Lapról játék: egy, a vizsgán megadott darab lapról olvasása, stílusos frazírozással.

 

Klasszikus főtárgy:

 • Két előadási darab J. S. Bach Das Wohltemperierte Klavier I-II. füzetéből /prelúdium és fúga/
 • Egy klasszikus szonáta bemutatása /Mozart, Beethoven, Haydn/
 • Egy romantikus zongoradarab /Chopin, Liszt, Schumann, Mendelssohn…./
 • Egy XX. századi mű /Bartók, Kodály/

 

Jazzelmélet

 • Hangköztan
 • Hármashangzatok
 • Az összes négyeshangzat ismerete
 • Az összes jazz-akkord /alterált akkordok, per akkordok, per basszusok/
 • Harmóniafűzések diktálás utáni zongorázása
 • Különböző voicingok és akkord felrakások
 • Skálák és horizontáció
 • Dallamalkotás, figurációk
 • Különböző zenei jelenségek hallás utáni felismerése és leírása
 • Egy rövid zenei anyag leírása /az egyszólamúságtól, a többszólamúságig/