Kodály módszere zseniális. … Minden jó zenélés az énekhangnál kezdődik.

Solti György

Felvételi követelmények jazz-hangszerművész [jazz-zongora] szakirányon

Figyelem! A felvételi követelmények a járványhelyzet függvényében változhatnak.

Főtárgy vizsga

Jazz főtárgy:

 • 4 különböző tempójú és karakterű (swing, ballada, latin, nyolcados lüktetésű, páros és páratlan metrumú, stb.) közismert jazz standard bemutatása.
 • Transzkripciók bemutatása: két kiemelkedő jazz zongorista improvizációjának stílusos előadása az eredeti felvétellel; a felvételiző által lejegyzett rögtönzés két-két példányát a felvételi bizottságnak be kell nyújtani.

 

Klasszikus főtárgy:

 • Két előadási darab J. S. Bach Das Wohltemperierte Klavier I-II. füzetéből /prelúdium és fúga/
 • Egy romantikus zongoradarab /Chopin, Liszt, Schumann, Mendelssohn…./
 • Egy XX. századi mű /Bartók, Kodály/

 

Jazzelmélet

 • Hangköztan
 • Hármashangzatok
 • Az összes négyes hangzat ismerete
 • Az összes jazz – akkord /alterált akkordok, per akkordok, per basszusok/
 • Harmónia fűzések diktálás utáni zongorázása
 • Különböző voicingok és akkord felrakások
 • Skálák és horizontáció
 • Dallamalkotás, figurációk
 • Különböző zenei jelenségek hallás utáni felismerése és leírása
 • Egy rövid zenei anyag leírása /az egyszólamúságtól, a többszólamúságig/