Felvételi követelmények jazz MA és TMA szakirányokon

MA szakirányok

KÖTELEZŐ TÁRGYAKFŐTÁRGYAK
Jazzelmélet
Zongora kötelező
Jazz-zongora
Jazzszaxofon
Jazzbőgő
Jazzének
Jazz-zeneszerzés

 

TMA szakirányok

TMA jazzszaxofonművész-tanár, TMA jazz-zeneszerző művész-tanár, TMA jazz-zongoraművész-tanár szakirányok

 

 

MA szakirányok felvételi követelményei

Kötelező tárgyak

– összes MA szakirány –

 

Jazzelmélet:

 • Hangköztan
 • Hármashangzatok
 • Az összes négyeshangzat ismerete
 • Az összes jazzakkord (alterált akkordok, per akkordok, per basszusok)
 • Harmóniafűzések diktálás utáni zongorázása
 • Különböző voicingok és akkordfelrakások
 • Skálák és horizontáció
 • Dallamalkotás, figurációk
 • Különböző zenei jelenségek hallás utáni felismerése és leírása
 • Egy rövid zenei anyag leírása (az egyszólamúságtól a többszólamúságig)

 

Zongora kötelező: *

- 10 db tetszőleges standard zongorázása 3 féle módon:

 1. jobb kéz: téma-szeptim terc; bal kéz: alaphang
 2. kíséret:
  • jobb: alaphanghiányos egyszerűen kiterjesztett alterált akkord
  • bal: alaphang vagy walking bass
 3. combo:
  • bal kéz: alaphanghiányos akkord
  • jobb kéz: egyszólamú téma

- blues (dúr-moll) játéka a második és a harmadik módon.

- egy egyszerűbb klasszikus darab játéka.

* A Jazz-zongora szakirányra jelentkezőknek nem kell Zongora kötelező tárgyból felvételi vizsgát tenniük.

 

Főtárgyak

Jazz-zongora főtárgy (MA képzés)

Jazz-zongora:

 • 4 különböző tempójú és karakterű (swing, ballada, latin, nyolcados lüktetésű, páros és páratlan metrumú stb.) közismert jazz-standard bemutatása.
 • Transzkripciók bemutatása: két kiemelkedő jazz-zongorista egy-egy improvizációjának stílusos előadása az eredeti felvétellel; a felvételiző által lejegyzett rögtönzések két-két példányát a felvételi bizottságnak be kell nyújtani.

Klasszikus zongora:

 • Két előadási darab J. S. Bach: Das wohltemperierte Klavier c. sorozatából (prelúdium és fúga)
 • Egy romantikus zongoradarab (pl. Chopin, Liszt, Schumann, Mendelssohn)
 • Egy 20. századi mű (Bartók, Kodály)
 • A választott műsort a felvételi bizottságnak beadott vizsgaanyagban fel kell sorolni.

 

Jazzszaxofon főtárgy (MA képzés)

Jazzszaxofon:

 • 4 különböző tempójú és karakterű (swing, ballada, latin, nyolcados lüktetésű, páros és páratlan metrumú stb.) közismert jazz-standard szólisztikus bemutatása kotta nélkül; a következő számok közül kettő kötelezően választandó: 26-2, 500 Miles High, Central Park West, Countdown, Dolphin Dance, E.S.P., Infant Eyes, Joshua, JuJu, Like Sonny, Naima, Recorda-Me, Speak No Evil. Zenekari kíséretről a felvételi bizottság gondoskodik, kíséretre alkalmas kottát azonban a felvételizőnek kell hoznia.
 • Transzkripciók bemutatása: két kiemelkedő jazzszaxofonos egy-egy improvizációjának stílusos előadása az eredeti felvétellel; a felvételiző által lejegyzett rögtönzések két-két példányát a felvételi bizottságnak be kell nyújtani.
 • 40 közismert jazz-standard repertoárszerű ismerete kívülről, eredeti harmonizációban – téma és improvizáció.
 • Lapról játék: egy, a vizsgán megadott zenekari szólam lapról olvasása, stílusos frazeálással.
 • Klasszikus fuvola vagy klarinét:
 • egy etűd előadása kottából vagy kívülről
 • egy eltérő karakterű előadási darab stílusos bemutatása kottából vagy kívülről (zongorakísérőről a felvételiző gondoskodik)

 

Jazzbőgő főtárgy (MA képzés)

Jazzbőgő:

 • 3 különböző stílusú (tempójú) jazz-standard előadása (téma-kíséret-improvizáció-téma szerkezettel)
 • 50 standard repertoárszerű ismerete (kíséret, téma)
 • 1 szóló bőgő kompozíció előadása (intro-téma-esetleg improvizáció-téma-coda), különös tekintettel a ritmikai és harmóniai lehetőségekre (kettős fogások, üveghangok)

Klasszikus bőgő:

 • 1 előadási darab 2 tétele (lassú és gyors)

 

Jazzének főtárgy (MA képzés)

Jazzének:

 • Egy jazz-standard és egy blues saját kísérettel (mindkét darab scat improvizációval és legalább az egyik walking bass játékkal)
 • Öt különböző stílusú (tradicionális, swing, bebop, latin, ballada, páratlan, kortárs jazz-standard előadása improvizációval és/vagy dallamvariációval (kíséretet a felvételi bizottság biztosít).
 • 30 darabból álló repertoár (minden darab leírva saját hangnemben), amiből a felvételi bizottság választ.
 • Két improvizáció (egy vokális és egy hangszeres) transzkripciója és előadása (a terjedelem mindkettőnél legalább egy harmóniakör)

Klasszikus ének – hangképzés:

 • két különböző stílusú dal (esetleg 1 opera- vagy oratórium-ária) két különböző nyelven (nem magyar)
 • egy népdalfeldolgozás

A választott műsort a felvételi bizottságnak beadott vizsgaanyagban fel kell sorolni.

 

Jazz-zeneszerzés főtárgy – MA képzés

Jazz- zeneszerzés:

 • 5 különböző karakterű és hangszerelésű saját kompozíció bemutatása felvételről és zongorán (egy zongora, két különböző összetételű és karakterű jazz combo, továbbá egy big-band hangszerelés).
 • Transzkripciók bemutatása: egy kiemelkedő jazz-zongorista improvizációjának stílusos előadása az eredeti felvétellel; a felvételiző által lejegyzett rögtönzés két-két példányát a felvételi bizottságnak be kell nyújtani.
 • 20 közismert jazz-standard repertoárszerű ismerete és zongorán való bemutatása fejből, eredeti harmonizációban – téma és improvizáció
 • Lapról játék: egy, a vizsgán megadott darab lapról olvasása, stílusos frazeálással.

Klasszikus zeneszerzés:

 • Egy előadási darab J. S. Bach: Das wohltemperierte Klavier c. sorozatából (prelúdium és fúga)
 • Egy klasszikus szonáta bemutatása (Haydn, Mozart, Beethoven)
 • Egy romantikus zongoradarab bemutatása (Chopin, Liszt, Schumann, Mendelssohn stb.)
 • Egy 20. századi mű bemutatása (Bartók, Kodály stb.)
 • Saját invenció-témára (Bach-stílusban) komponált 24-32 ütemes kétszólamú invenció stílusgyakorlat bemutatása

Szimfonikus zenekari hangszerismeret:

 • kulcsok, transzponáló hangszerek; a zenekar hangszercsoportjainak egy-egy hangszerére komponált etűd-jellegű kompozíciós gyakorlat bemutatása
 • Haydn, Mozart, Beethoven valamely zongoraszonáta tételének bemutatása a korabeli zenekari összeállításra hangszerelve
 

TMA szakirányok felvételi követelményei

Kötelező felvételi tárgyak

– összes TMA szakirány: jazzszaxofonművész-tanár, jazz-zeneszerző művész-tanár, jazz-zongoraművész-tanár szakirányok –

 

A felvételi vizsga írásbeli és szóbeli vizsga keretében történik.

Írásbeli vizsga

Esszé írása 2000–4000 karakter terjedelemben, a vizsgabizottság által meghatározott, a helyszínen közölt témában, amely a jelölt pályaelképzeléseire, terveire, motivációjára, zenepedagógiával kapcsolatos, személyesen átélt iskolai tapasztalataira vonatkozhat.

A vizsga időtartama: 1 óra

 

Szóbeli vizsga

Szakmai rész:

Körülbelül öt perc terjedelmű beszélgetés, amelyen a felvételiző a szükséges szakmai tudásáról tesz bizonyságot: például alap- és középszintű jazz etűdök ismerete, illetve a jazz artikuláció és improvizáció alap- és középfokú módszertana.

Tanári pályaalkalmassági rész:

Az írásbeli vizsgához kapcsolódó beszélgetés, amely során a hallgató kommunikációs készségét és szóbeli kifejezőkészségét, általános műveltségét és a tanári pályához kapcsolódó attitűdjét vizsgálja a bizottság.