Fokozatosan emelni kell a zeneművészet megértésének, kultiválásának és gyakorlatának színvonalát. Ez a feladat főképp az új Akadémiára hárul.

Liszt Augusz Antalhoz

Felvételi követelmények jazz-zeneszerző szakirányon

Figyelem! A felvételi követelmények a járványhelyzet függvényében változhatnak.

Főtárgy vizsga

Jazz főtárgy:

 • 5 különböző karakterű és hangszerelésű saját kompozíció bemutatása felvételről és zongorán. /Egy zongora, két különböző összetételű és karakterű jazz combo, továbbá egy big-band hangszerelés/
 • Transzkripciók bemutatása: egy kiemelkedő jazz zongorista improvizációjának stílusos előadása az eredeti felvétellel; a felvételiző által lejegyzett rögtönzés két-két példányát a felvételi bizottságnak be kell nyújtani.
 • 20 közismert jazz standard repertoárszerű ismerete és bemutatása zongorán kívülről, eredeti harmonizációban – téma és improvizáció
 • Lapról játék: egy, a vizsgán megadott darab lapról olvasása, stílusos frazírozással.

Klasszikus főtárgy:

 • Egy előadási darab J. S. Bach Das Wohltemperierte Klavier I-II. füzetéből /prelúdium és fúga/
 • Egy klasszikus szonáta bemutatása /Mozart, Beethoven, Haydn/
 • Egy romantikus zongoradarab /Chopin, Liszt, Schumann, Mendelssohn…./
 • Egy XX. századi mű /Bartók, Kodály………./
 • Saját invenció témára (Bach-stílusban) 24-32 ütemes kétszólamú invenció stílusgyakorlat komponálása
 • Szimfonikus zenekari hangszerismeret:
  Kulcsok, transzponáló hangszerek. A zenekar hangszercsoportjainak egy-egy hangszerére kisebb etüd-jellegű kompozíciós gyakorlat komponálása
 • Haydn, Mozart, Beethoven egy-egy zongoraszonáta tételének hangszerelése az elemzések alapján, a korabeli zenekari hangszerösszeállításra.

 

Jazzelmélet

 • Hangköztan
 • Hármashangzatok
 • Az összes négyes hangzat ismerete
 • Az összes jazz – akkord /alterált akkordok, per akkordok, per basszusok/
 • Harmónia fűzések diktálás utáni zongorázása
 • Különböző voicingok és akkord felrakások
 • Skálák és horizontáció
 • Dallamalkotás, figurációk
 • Különböző zenei jelenségek hallás utáni felismerése és leírása
 • Egy rövid zenei anyag leírása /az egyszólamúságtól, a többszólamúságig/

 

Zongora kötelező

1.) 10 db tetszőleges standard zongorázása 3 féle módon:

 • jobb kéz téma-szeptim terc, bal kéz alaphang
 • kíséret:
  - Jobb: alaphang hiányos egyszerűen kiterjesztett-alterált akkord
  - Bal: alaphang vagy walking bass
 • combo: bal kéz alaphang hiányos akkord-jobb kéz egyszólamú téma. 
  Blues (dúr-moll) játéka a második és a harmadik módon.

2.) Egy egyszerűbb klasszikus darab játéka