Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak

Felvételi követelmények jazzhangszer-művész [jazzszaxofon] szakirányon

A 2020-as járványhelyzet kapcsán megváltozott felvételi követelmény módosításai alább olvashatók, a piros színnel jelölt és áthúzott szövegmódosítások a felvételi vizsga törölt és módosított részeire vonatkoznak.

Az aktuális pontozás és a felvételi vizsga módja ide kattintva olvasható (18. oldal).

Főtárgy vizsga:

 • 4 különböző tempójú és karakterű (swing, ballada, latin, nyolcados lüktetésű, páros és páratlan metrumú, stb.) közismert jazz standard szólisztikus bemutatása.
  A következő számok közül kettő kötelezően választandó: 26-2, 500 Miles High, Central Park West, Countdown, Dolphin Dance, E.S.P., Infant Eyes, Joshua, JuJu, Like Sonny, Naima, Recorda-Me, Speak No Evil
  Zenekari kíséretről a felvételi bizottság gondoskodik, kíséretre alkalmas kottát azonban a felvételizőnek kell hoznia.
 • Transzkripciók bemutatása: két kiemelkedő szaxofonos improvizációjának stílusos előadása az eredeti felvétellel; a felvételiző által lejegyzett rögtönzés kottáját PDF formátumban kell feltölteni. két-két példányát a felvételi bizottságnak be kell nyújtani.
 • 40 közismert jazz standard repertoárszerű ismerete kívülről, eredeti harmonizációban – téma és improvizáció
 • Lapról játék: egy, a vizsgán megadott zenekari szólam lapról olvasása, stílusos frazírozással

 

Klasszikus főtárgy – klarinét vagy fuvola:

Egy előadási darab vagy etűd stílusos előadása kottából vagy kívülről.
 
 • Egy előadási darab stílusos bemutatása kottából vagy kívülről (zongorakísérőről a felvételiző gondoskodik).
 • Egy ellenkező karakterű etűd előadása. 

 

Jazzelmélet:

 • Hangköztan
 • Hármashangzatok
 • Az összes négyes hangzat ismerete
 • Az összes jazz-akkord /alterált akkordok, per akkordok, per basszusok/
 • Harmónia fűzések diktálás utáni zongorázása
 • Különböző voicingok és akkordfelrakások
 • Skálák és horizontáció
 • Dallamalkotás, figurációk
 • Különböző zenei jelenségek hallás utáni felismerése és leírása
 • Egy rövid zenei anyag leírása /az egyszólamúságtól, a többszólamúságig/

 

Zongora kötelező:

1.) 10 db tetszőleges standard zongorázása 3 féle módon:

 1. jobb kéz téma-szeptim terc, bal kéz alaphang
 2. kíséret:
  - Jobb: alaphang hiányos egyszerűen kiterjesztett-alterált akkord
  - Bal: alaphang vagy walking bass
 3. combo: bal kéz alaphang hiányos akkord-jobb kéz egyszólamú téma. 
  Blues (dúr-moll) játéka a második és a harmadik módon.

2.)   Egy egyszerűbb klasszikus darab játéka.

A koronavírus által okozott veszélyhelyzet miatt a Zongora kötelező felvételi vizsgarészre nem kerül sor a 2020/21. tanévre vonatkozó felvételi eljárás során.