A technika a lélekből szülessen meg, ne a mechanikából.

Liszt Lina Ramannak

Felvételi követelmények jazzhangszer-művész [jazzszaxofon] szakirányon

Figyelem! A felvételi követelmények a járványhelyzet függvényében változhatnak.

Főtárgy

Jazz:

 • 4 különböző tempójú és karakterű (swing, ballada, latin, nyolcados lüktetésű, páros és páratlan metrumú, stb.) közismert jazz standard szólisztikus bemutatása kotta nélkül; a következő számok közül kettő kötelezően választandó: 26-2, 500 Miles High, Central Park West, Countdown, Dolphin Dance, E.S.P., Infant Eyes, Joshua, JuJu, Like Sonny, Naima, Recorda-Me, Speak No Evil – zenekari kíséretről a felvételi bizottság gondoskodik, kíséretre alkalmas kottát azonban a felvételizőnek kell hoznia
 • transzkripciók bemutatása: két kiemelkedő szaxofonos improvizációjának stílusos előadása az eredeti felvétellel; a felvételiző által lejegyzett rögtönzés két példányát a felvételi bizottságnak be kell nyújtani
 • 40 közismert jazz standard repertoárszerű ismerete kívülről, eredeti harmonizációban – téma és improvizáció
 • lapról játék: egy, a vizsgán megadott zenekari szólam lapról olvasása, stílusos frazeálással

 

Klasszikus (klarinét vagy fuvola):

 • egy etűd előadása kottából vagy kívülről
 • egy eltérő karakterű előadási darab stílusos bemutatása kottából vagy kívülről (zongorakísérőről a felvételiző gondoskodik)

 

Jazzelmélet:

 • Hangköztan
 • Hármashangzatok
 • Az összes négyes hangzat ismerete
 • Az összes jazz – akkord /alterált akkordok, per akkordok, per basszusok/
 • Harmónia fűzések diktálás utáni zongorázása
 • Különböző voicingok és akkord felrakások
 • Skálák és horizontáció
 • Dallamalkotás, figurációk
 • Különböző zenei jelenségek hallás utáni felismerése és leírása
 • Egy rövid zenei anyag leírása /az egyszólamúságtól, a többszólamúságig/

 

Zongora kötelező:

1.) 10 db tetszőleges standard zongorázása 3 féle módon:

 • jobb kéz téma-szeptim terc, bal kéz alaphang
 • kíséret:
  - Jobb: alaphang hiányos egyszerűen kiterjesztett-alterált akkord
  - Bal: alaphang vagy walking bass
 • combo: bal kéz alaphang hiányos akkord-jobb kéz egyszólamú téma. 
  Blues (dúr-moll) játéka a második és a harmadik módon.

2.)   Egy egyszerűbb klasszikus darab játéka.