Azok az én barátaim, akik az Ideált keresik meg; e téren, drága barátom, „felismerjük" és mindig fel fogjuk ismerni egymást.

Liszt Mihalovich Ödönnek

Felvételi követelmények zenetanár – jazzénektanár szakirányon

Figyelem! A járványhelyzet kapcsán megváltozott felvételi követelmény módosításai alább olvashatók, a piros színnel jelölt és áthúzott szövegmódosítások a felvételi vizsga törölt és módosított részeire vonatkoznak.

Jazz-ének főtárgy

Klasszikus

 • 2 1 műdal előadása különböző zenei korszakokból
 • 1 népdal előadása kíséret nélkül

Ajánlott irodalom:

 • Kerényi: Énekiskola I., II., III.
 • Ádám: A dal mesterei I., II., III.

Jazz

 • Pentaton skála és móduszai, ill. modális hangsorok éneklése tetszőleges hangról
 • 3 féle moll skála éneklése tetszőleges hangról
 • 5 alapnégyeshangzat (Dom7, Dúrmaj, Mollmaj, moll7, moll75b) és fordításainak éneklése tetszőleges hangról
 • 1 néger folklór darab (afro-amerikai blues, spirituálé) előadása saját zongorakísérettel.
 • 3 különböző tempójú (lassú, közép és gyors) és különböző (ballada, latin, swing, páros és páratlan metrum) jazz standard előadása angol nyelven, a téma után scat rögtönzéssel. (Ezekhez a darabokhoz zongorakísérőről a felvételi bizottság gondoskodik, kíséretre alkalmas zongorakottát azonban a felvételizőnek kell hoznia!)
 • Jazz repertoár: 10 jazz standard ismerete, stílusos előadása kívülről (téma eredeti nyelven).

 

Kötelező tárgyak

a) Zongora kötelező:

 • A jazz alapvető akkordkészletének ismerete, zongorán való játéka:
  - A D-dúr hármashangzat és klasszikus fordításaik (alaphelyzet, szext, kvartszext),
  - Bb-dúr jazz szextakkord alaphelyzet megfordításainak (kvintszext, terckvart, szekund) játéka .
  - a major7, domináns7, a moll major7, moll7, a bővített kvintű major7, bővített kvintű domináns7, a szűkített major7, a félszűkített és szűkített szeptimakkord F alaphangra, megfordításainak (kvintszext, terckvart, szekund) játéka.
  - valamint a domináns 769, a dúr és moll69, a dúr és moll79, a domináns7#9 jazzakkord Ab alaphangra való játéka.
 • A dúr, az összhangzatos moll és a melodikus moll hangrendszer valamennyi modusának (összesen 21 skála), skála játéka C alaphangra.
 • Kadenciális akkordsorok (I-IV-V-I; I-V-IV-I; I-III-VI-II-V-I) játéka két kézzel, négy szólamban (bal kéz alaphang jobb kéz akkord), három fekvésben, klasszikus akkordfűzéssel A-dúrban.
 • A jazz II-V-I kadenciájának játéka jazzes akkordátalakításokkal (II: m79; V: dom769; I: maj79 vagy dúr69), a Bb-dúrban.

A felvételiző játssza végig a feladatokat, és közben konferálja fel a soron következő feladatot!

 • A jazz alapvető akkordkészletének ismerete, zongorán való játéka. A négyfajta hármashangzat és klasszikus fordításaik (szext, kvartszext), a dúr és moll jazz szextakkord, a major7, domináns7, a moll major7, moll7, a bővített kvintű major7, bővített kvintű domináns7, a szűkített major7, a félszűkített és szűkített szeptimakkord, valamint a domináns 76, a dúr és moll69, a dúr és moll79, a domináns7b10 jazzakkord bármely hangra való játéka alaphelyzetben.
 • A 8+1 négyeshangzat (major7, domináns7, moll major7, moll7, bővített kvintű domináns7, bővített kvintű major7, szűkített kvintű major7, félszűkített és szűkített szeptimakkord) klasszikus megfordításainak (kvintszext, terckvart, szekund) játéka bármely hangra.
 • A dúr, az összhangzatos moll és a melodikus moll hangrendszer valamennyi modusának (összesen 21 skála), valamint az ötféle pentaton modus, az egészhangú, a fél-egész és egész-fél skála játéka bármely hangról. Kadenciális akkordsorok (I-IV-V-I; I-V-IV-I; I-VI-II-V-I; I-III-VI-II-V-I) játéka két kézzel, négy szólamban, három fekvésben, a 6 kereszt, 6 bés hangnemig bezárólag klasszikus akkordfűzéssel.
 • A jazz II-V-I kadenciájának játéka jazzes akkordátalakításokkal (II: m79; V: dom769; I: maj79 vagy dúr69), a 6 kereszt, 6 bés hangnemig bezárólag.

 

b) Szolfézs és zeneelmélet

(Videókonferencia)

Szolfézs írásbeli vizsga:

Az írásbeli vizsga időtartama: 2 óra
A vizsga során segédeszköz nem használható.

Témakörök:

 • A négyféle hármashangzat és fordításaik felismerése, hallás utáni leírása kétszeri eljátszás alapján.
 • A 8+1 négyeshangzat (major7, domináns7, moll major7, moll7, bővített kvintű domináns7, bővített kvintű major7, szűkített kvintű major7, félszűkített és szűkített szeptimakkord) alaphelyzetben való felismerése, hallás utáni leírása kétszeri eljátszás alapján.
 • A major7, domináns7, moll major7, moll7 és a félszűkített szeptimakkord klasszikus megfordításainak (kvintszext, terckvart, szekund) felismerése, hallás utáni leírása háromszori eljátszás alapján.
 • A pentaton modusok (összesen 5 skála) felismerése, hallás utáni leírása kétszeri eljátszás alapján.
 • A dúr, az összhangzatos moll és a melodikus moll hangrendszer valamennyi modusának (összesen 21 skála), valamint az egészhangú, a fél-egész és egész-fél skála felismerése, hallás utáni leírása háromszori eljátszás alapján.
 • Közepes nehézségű, jazzes ritmus hallás utáni leírása, hatszori eljátszás alapján.
 • 4-8 ütemes egyszólamú, egyszerűen moduláló, közepes nehézségű dallam leírása hallás után, nyolcszori eljátszás alapján.
 • 4-8 ütemes kétszólamú, egyszerűen moduláló, közepes nehézségű dallam leírása hallás után, nyolcszori eljátszás alapján.


Zeneelmélet szóbeli vizsga:

Klasszikus összhangzattani ismeretek a négyeshangzat megfordításokig bezárólag.

 

c) Angol nyelv

A felvételi tárgyat az angol nyelven énekelt főtárgy felvételi alapján pontozza a bizottság, külön felvételi nem lesz angol nyelvből.


Írásbeli vizsga:

2 óra időtartamú vizsga, mely tartalmaz általános nyelvhasználati tesztet, olvasás és hallás utáni szövegértést valamint szövegalkotást.

Szóbeli vizsga:

Életrajz és pálya interjú, irodalmi nyelvezetű szöveg, vers esetleg ilyen jellegű dalszöveg olvasott bemutatása.

A vizsga nyelvi szintje egy jó eredménnyel abszolvált középszintű érettséginek felel meg, és tartalmazhatja a zene és benne a jazz világának közismert kifejezéseit.