A legkisebbeknek sincs megtiltva, hogy nagy dolgokról álmodjanak, sőt törekedjenek is nagy dolgokra – szerényen, képességeikhez mérten.

Liszt Augusz Antalnak

Felvételi követelmények előadó-művészet – kórusvezetés szakirányon

Figyelem! A járványhelyzet kapcsán megváltozott felvételi követelmény módosításai alább olvashatók, a piros színnel jelölt és áthúzott szövegmódosítások a felvételi vizsga törölt és módosított részeire vonatkoznak.

Feltételek:

 • biztos hallás
 • klasszikus összhangzattan
 • legalább középfokú zongoratudás

 

Főtárgy – vezénylés (videofelvétel linkjének beküldése):

A felvételiző válasszon az alábbi négy csoportból egy-egy dalt/korált. Készítsen videofelvételt arról, ahogy a dalokat énekli és közben vezényli. (Összesen tehát 3 népdalt 2-2 versszakkal és 1 korált kérünk felvenni, kotta nélkül, az egyes dalokat vágás nélküli felvétellel.)

Az általános hozzáférhetőség kedvéért a népdalok a Kodály-Vargyas kötetből, a Bach-korálok a Zeneműkiadó négyszólamú Bach korálkötetéből valók.

A) Giusto népdalok:

 • Által mennék én a Tiszán… (KV. 454.)
 • Jánoshidi vásártéren… (KV. 430.)
 • Kimegyek a doberdói harctérre… (KV. 410.)
 • Ájfalusi bíró levelet kapott… (KV. 386.)

B) Rubato népdalok:

 • Magos a rutafa… (KV. 459.)
 • Hegyek völgyek között állok… (KV.191.)
 • Elhervadt cidrusfa… (KV. 113.)
 • Szomorú fűzfának… (KV. 95.)

C) Asszimetrikus ütemű népdalok:

 • Hess páva, hess páva… (KV. 293.)
 • Angoli Borbála… (KV. 495.)
 • Rákóczi kocsmába… (KV. 494.)

D) Bach-korálok:

 • Nr. 72. Du, o schönes Weltgebäude (BWV 56.)
 • Nr. 75. Ein feste Burg ist unser Gott (BWV 80.)
 • Nr. 167. Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen (BWV 245.)

 

Kottaforrások:

 • Kodály Zoltán: A magyar népzene. Szerk. Vargyas Lajos. Zeneműkiadó, Budapest, 1951-től.
 • J. S. Bach: Négyszólamú korálfeldolgozások. Szerk. Sulyok Imre.  Editio Musica, Budapest, 1982.

 

Reneszánsz

Romantika

 • Felix Mendelssohn-Bartholdy: Mailied (Op. 41. No. 5.)
 • Felix Mendelssohn-Bartholdy: Die Nachtigall (Op. 59. No. 4.)

20. század

 • Kodály Zoltán: Zöld erdőben
 • Bartók Béla: Héjja, héjja, karahéjja


A felvételizőnek kotta nélkül behatóan ismernie kell a műveket, a felvételi vizsgán a jelen lévő kórus előtt vezényelni és szükség esetén javítani, próbálni kell (ehhez kotta használható), mindhárom fentebbi csoportból egy-egy – a bizottság által választott – darabot.

 

Ének (videofelvétel linkjének beküldése)

 • Egy szabadon választott népdal éneklése (lehetőleg több versszakkal), kíséret nélkül, emlékezetből,
 • egy szabadon választott műdal éneklése zongorakísérettel vagy kíséret nélkül, emlékezetből.

A zongorakíséret lehet a  jelentkező vagy más által előre felvett kíséret, internetes oldalon található letöltött kíséret, vagy a jelentkező éneklésével egy időben történő, más által játszott hagyományos kíséret.

A jelentkező által egy időben készített ének-zongorakíséret felvétel nem javasolt!

Beküldendő videofelvételen a fentiek alapján két dal, a darabokról vágatlan felvétel készüljön.

Két, különböző karakterű és eltérő stílusú zongorakíséretes műdal, esetleg népdalfeldolgozás kotta nélküli előadása.
A felvételi vizsgán zongorakísérőt az egyetem biztosít, de a felvételiző saját kísérőt is hozhat.

 

Szolfézs-zeneelmélet (video-konferencia/Skype)

Általános követelmény:

A klasszikus összhangzattan hármas- és négyeshangzatainak, a mellékdominánsok, a II. és a IV. fokú szűkszeptim, a mollszubdominánsok, mindezek fordításainak, valamint a bőszextes harmóniák és a nápolyi szext ismerete és alkalmazása négyszólamú szűk szerkesztésben; a barokk és bécsi klasszikus formák és műfajok ismerete.

Szóbeli feladatok:

1. Hangközök, valamint hármas- és négyeshangzatok felismerése, valamint éneklése megadott basszushangra.
2. A tonális zene köréből vett zeneműrészlet lapról éneklése.
3. Klasszikus harmóniamenet(ek) akkordjainak felismerése és megnevezése hallás után.
4. Beszámoló formai ismeretekről a zongora kötelező és a magánének felvételi vizsgájára hozott zeneművek anyagából.

A kották feltöltéséről a felvételiző gondoskodjék.

 

Általános követelmény: a klasszikus összhangzattan (diatónia és alterációk) ismerete és alkalmazása négyszólamú szűk szerkesztésben; a barokk és bécsi klasszikus formák és műfajok ismerete.

1.) Írásbeli feladatok:

 • barokk vagy klasszikus zeneműrészlet szélső szólamainak és harmóniáinak (fokszámokkal) lejegyzése, diktálás után
 • fokszámokkal megadott harmónia-sor négyszólamú kidolgozása
 • kétszólamú tonális zeneműrészlet lejegyzése, diktálás után
 • egyszólamú, 20. századi vagy kortárs zeneműrészlet lejegyzése, diktálás után.

2.) Szóbeli feladatok:

 • Összhangzattanpélda zongorázása diktálás után.
 • Beszámoló formatani ismeretekről a hangszeres/énekes (főtárgyi és kötelező zongora) felvételi vizsga zeneműveinek elemzése alapján. Kottáról a felvételiző gondoskodjék.
 • A tonális zene köréből vett zeneműrészlet lapról éneklése.
 • Hangköz- és hangzatgyakorlat (hangközök/hangzatok felismerése és éneklése megadott hangra).

 

Zongora kötelező (videofelvétel linkjének beküldése):

 • Bach: egy háromszólamú invenció, illetve bármely prelúdium és fúga a Wohltemperiertes Klavier l-ll. sorozatból vagy egy ciklikus mű két tétele vagy más önálló darab.
 • Haydn, Mozart, Beethoven, esetleg Schubert egy szonátájának egy gyors tétele.
 • Egy Bartók mű, vagy Bartók kortársának darabja.

Beküldendő videofelvételen a fentiek alapján három mű, a darabokról vágatlan felvétel készüljön.

 

 • Bach: Háromszólamú invenciókból két mű, vagy egy prelúdium és fuga a Wohltemperiertes Klavierból,
 • Haydn, Mozart vagy Beethoven egy teljes szonátája,
 • Két előadási darab (közöttük egy magyar szerző műve Bartók és kortársai közül)

 

c) Népzene:

Felvételi követelmény:

a középszinten elvárható tudást tükröző általános tájékozottság a vokális és hangszeres népzenéről.

Stílusismeret:

a megadott népdalok stílusos előadása és szakszerű elemzése (stílus illetve stílusréteg, hangsor, kadencia, forma, ambitus, szótagszám, ritmusképlet, műfaji kötődés, területi jellemvonás stb.).

A népdalokat egy versszakkal kell megtanulni.


A Kodály-Vargyas példatárból:
2, 12, 13, 67, 114, 142, 154, 174, 178, 197, 225, 239, 250, 252, 315, 332, 417, 428, 447, 450.

A következő dallamok az internetről kizárólag hallás alapján tanulandók meg a helyes előadásmód elsajátítása érdekében. Az internetre feltett bizonytalan eredetű kottákat és szakszerűtlen dallamelemzést ne használjanak!

A népdalok pontos megtalálásához a helységet és a felvétel archívumi számát adjuk meg.

 1. Röpülj páva, röpülj – Surd (Somogy) Gr059Bc
 2. Túr a disznó a verembe, csak a füle látszik – Báta (Tolna) Gr060Bc
 3. Haj alá, haj alá/Víz a malom alá – Buzsák (Somogy) 4985c
 4. Hajnallik, hajnallik – Tiszacsege (Hajdú) Gr001Ba
 5. Kurtafarkú fecske – Bácskertes (Bács-Bodrog) 3742c
 6. Kerek utca, szegelet – Istensegíts (Bukovina) 7713c
 7. Nagy udvara van a holdnak – Borsodszentmárton (Borsod) 17129a
 8. Fehér László lovat lopott – Tacs (Beszterce Naszód) 7170n
 9. Amott van egy nagy ház – Dernő (Gömör és Kis-Hont) 4988h
 10. Ha kihajtom a libámat – Fedémes (Heves) 9689a
 11. Úgy szeretlek, mint a mézeskalácsot – Vajdahunyad (Hunyad) 3064e
 12. Kútágas gémestől – Zubogy (Gömör és Kis-Hont) 8036l
 13. Elvesztettem zsebkendőmet – Csíkrákos (Csík) 2494a
 14. s A lészpedi erdőn felnőtt egy almafa – Lészped (Moldva) 12.183 a
 15. s Anyám, édesanyám csobánlegény voltam – Gerlén (Moldva) 4328a
 16. Árok, árok, de mély árokba estem – Disznajó (Maros-Torda) 3119e
 17. Hej, búra, búra, búbánatra születtem – Feketelak (Szolnok-Doboka) 4632b
 18. Befütyült a gőzös az állomásra – Apátfalva (Csanád) 5054j
 19. Arany kút, arany gém, arany veder rajta – Kispetri (Kolozs) 6353d
 20. Részegesnek, csavargónak mond engem az egész világ – Pásztó (Heves) 6706g

A népdalok a db.zti.hu/folklor ‘Online adatbázisok/Publikált népzenei felvételek adatbázisa’ alatt érhető el.