Magyarország, ahol ma is alig élnek többen tízmilliónál, annyi muzsikust és oly sok kiváló zeneművet adott a világnak. Hálás vagyok, hogy ott születtem, és ott tanulhattam.

Solti György

Felvételi követelmények előadóművészet - klasszikus orgona szakirányon

Főtárgy:

A 2019/20. tanévre történő felvételi két helyszínen zajlik.

 

Régi Zeneakadémia, Bach terem

 • J. S. Bach: c-moll trió (Adagio-Allegro), BWV 585 – KOTTA NÉLKÜL
 • szabadon választott 15 percet meg nem haladó műsor a 16–18. század irodalmából    
 • Egy számozott basszussal lejegyzett és a helyszínen kézhezkapott Genfi zsoltár (Goudimel stílusában) eljátszása
 • Egy a helyszínen kézhezkapott négyszólamú Bach korálletét pedaliter eljátszása

 

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium, Gergely Ferenc terem

 • Louis Vierne: Intermezzo a 3. szimfóniából (op. 28/III.) – KOTTA és REGISZTRÁTOR NÉLKÜL
 • szabadon választott 15 percet meg nem haladó műsor a 19–21. század irodalmából
 • egy 2019. május 27-én közzétett mű:
  Kagel: Rrrrrrr.... Acht Stücke – 5. Rodeña, 1. Raga (a kotta letölthető innen)

 

A Goudimel segédanyag innen érhető el!

 

A bizottság jogában áll a műsort részben, vagy teljes egészében meghallgatni.

A felvételizők június folyamán heti rendszerességgel gyakorolhatnak a Régi Zeneakadémia Bach termében.

 

Kötelező tárgyak:

a) Szolfézs-zeneelmélet:

Általános követelmény: a klasszikus összhangzattan diatonikus hármas- és négyeshangzatainak, azok fordításainak, valamint a váltódomináns, a II. és a IV. fokú szűkszeptim és fordításainak ismerete. Egyszerű és összetett formák ismerete (a triósformáig).

 

Írásbeli feladatok 

1.) Négyszólamú, maximum 15 akkordból álló összhangzattanpélda diktálás utáni lejegyzése, és fokszámokkal vagy számozott basszussal való jelölése (6 eljátszás).

     LETÖLTHETŐ KOTTAPÉLDA
 

2.) Két, fokszámokkal megadott, maximum 11 akkordból álló harmóniasor négyszólamú kidolgozása szűkfekvésben.

     LETÖLTHETŐ KOTTAPÉLDA

 

3.) Barokk stílusú, imitációs szerkesztésű zenei idézet lejegyzése diktálás után. Az idézet maximum 8 ütemes, 4/4-es ütemmutatójú, általános nyolcadmozgást figyelembe véve (10 eljátszás).

     LETÖLTHETŐ KOTTAPÉLDA
 

4.) Tíz, hármas- és négyeshangzat-fordításokból álló, azonos basszusra épített sorozat hallás utáni lejegyzése és megnevezése (3 eljátszás).

     LETÖLTHETŐ KOTTAPÉLDA
 

5.) Egyszerű és összetett két- és háromtagú formák részeinek jelölése, hangnemek, zárlatok és funkciók megadásával, a vizsgán kézhez kapott kottába.

     LETÖLTHETŐ KOTTAPÉLDA
 

Szóbeli feladatok

1.) Klasszikus harmóniamenetek (maximum 11 akkordból álló) zongorázása diktálás után, szűkfekvésben.

     LETÖLTHETŐ KOTTAPÉLDA
 

2.) Lapról éneklés: az énekszólam megszólaltatása a német romantikus dal (elsősorban Schubert, Schumann, Brahms) terméséből, maximum 12 ütem terjedelemben.

     LETÖLTHETŐ KOTTAPÉLDA

 

b) Zongora kötelező:

 • Bach: Háromszólamú invenciókból két mű, vagy egy prelúdium és fúga a Wohltemperiertes Klavierból
 • Haydn, Mozart vagy Beethoven egy teljes szonátája
 • Két előadási darab (közöttük egy magyar szerző műve Bartóktól napjainkig)

 

c) Népzene:

Felvételi követelmény:

a középszinten elvárható tudást tükröző általános tájékozottság a vokális és hangszeres népzenéről.
 

Stílusismeret:

a megadott népdalok stílusos előadása és szakszerű elemzése (stílus illetve stílusréteg, hangsor, kadencia, forma, ambitus, szótagszám, ritmusképlet, műfaji kötődés, területi jellemvonás stb.).

A népdalokat egy versszakkal kell megtanulni.


A Kodály-Vargyas példatárból:
2, 12, 13, 67, 114, 142, 154, 174, 178, 197, 225, 239, 250, 252, 315, 332, 417, 428, 447, 450.
 

A következő dallamok az internetről kizárólag hallás alapján tanulandók meg a helyes előadásmód elsajátítása érdekében. Az internetre feltett kottákat és szakszerűtlen dallamelemzést ne használjanak!

A népdalok pontos megtalálásához a helységet és a felvétel archívumi számát adjuk meg.

 1. Röpülj páva, röpülj – Surd (Somogy) Gr059Bc
 2. Túr a disznó a verembe, csak a füle látszik – Báta (Tolna) Gr060Bc 
 3. Haj alá, haj alá/Víz a malom alá – Buzsák (Somogy) 4985c
 4. Hajnallik, hajnallik – Tiszacsege (Hajdú) Gr001Ba
 5. Kurtafarkú fecske – Bácskertes (Bács-Bodrog) 3742c
 6. Kerek utca, szegelet – Istensegíts (Bukovina) 7713c
 7. Nagy udvara van a holdnak – Borsodszentmárton (Borsod) 17129a
 8. Fehér László lovat lopott – Tacs (Beszterce Naszód) 7170n
 9. Amott van egy nagy ház – Dernő (Gömör és Kis-Hont) 4988h
 10. Ha kihajtom a libámat – Fedémes (Heves) 9689a 
 11. Úgy szeretlek, mint a mézeskalácsot – Vajdahunyad (Hunyad) 3064e
 12. Kútágas gémestől – Zubogy (Gömör és Kis-Hont) 8036l
 13. Elvesztettem zsebkendőmet – Csíkrákos (Csík) 2494a
 14. s A lészpedi erdőn felnőtt egy almafa – Lészped (Moldva) 12.183 a
 15. s Anyám, édesanyám csobánlegény voltam – Gerlén (Moldva) 4328a 
 16. Árok, árok, de mély árokba estem – Disznajó (Maros-Torda) 3119e
 17. Hej, búra, búra, búbánatra születtem – Feketelak (Szolnok-Doboka) 4632b 
 18. Befütyült a gőzös az állomásra – Apátfalva (Csanád) 5054j
 19. Arany kút, arany gém, arany veder rajta – Kispetri (Kolozs) 6353d
 20. Részegesnek, csavargónak mond engem az egész világ – Pásztó (Heves) 6706g

A népdalok a  www.zti.hu – 'Online adatbázisok/Publikált népzenei felvételek adatbázisa' alatt érhető el (http://db.zti.hu/).