Az a feladatunk, hogy valódi tehetségeket formáljunk, akikben megvan a mesterré váláshoz szükséges képesség, s ne foglalkozzunk a tehetségtelen középszerrel.

Liszt Giovanni Sgambatinak

Felvételi követelmények klasszikus hangszerművész - klasszikus szaxofonművész szakirányon

Főtárgy:

  • egy kiterjesztett technikákat tartalmazó szólódarab (pl. Lauba Etudes bármelyike, Berio Sequenzák egyike, Rossé: La frené Égaré, Voirpy: Motum, stb.)
  • egy teljes versenymű vagy szonáta
  • egy tetszőleges előadási darab

 

Zeneelmélet-zeneismeret:


Basszusharmonizálás:

kb. 10 hangból álló basszusmenet harmonizálása és az akkordok jelölése számozással.

 

Elemzés:

egy szonátaformájú nyitótétel formai elemzése Haydn és Mozart zongoraszonátáinak stílusköréből.

 

Zeneismereti teszt:

a) 10 zeneműrészlet felismerése: lehetőleg szerző és cím, de legalább korszak vagy stílus és műfaj szerinti azonosítása.

b) 10 zenei szakkifejezés, fogalom, műcím stb. magyarázata, értelmezése.