A két magyar nem csak játszotta a zenét, ők maguk voltak a zene – minden idegszálukban – egészen az ujjuk hegyéig.

Adelheid von Schorn Reményiről és Lisztről

Felvételi követelmények klasszikus hangszerművész – csembaló szakirányon

Figyelem! A felvételi követelmények a járványhelyzet függvényében változhatnak.

Főtárgy:

Szabadon választott, minél több stílust és műfajt bemutató reprezentatív program min. 40-45 percben.

  • Egy 16-17. századi mű min. 5-6 percben
  • J. S. Bach: Das Wohltemperierte Klavier – 2 prelúdium és fúga
    vagy 1 Angol szvit / Partita /Tokkáta
  • Egy kora-klasszikus/gáláns vagy klasszikus szonáta
  • Egy szabadon választott mű
  • Generálbasszus: 2-2 tétel (1 lassú és 1 gyors) J. S. Bach és egy 18. századi olasz szerző (Corelli, Geminiani)  szonátáiból. Kérjük, lehetőleg kamarapartnerrel jöjjenek a felvételi vizsgára!
  • Generálbasszus lapról játék

A bizottság jogában áll a műsort részben, vagy teljes egészében meghallgatni.

A felvételi keretében sor kerülhet rövid beszélgetésre.

 

Zeneelmélet-zeneismeret:

Basszusharmonizálás:

kb. 10 hangból álló basszusmenet harmonizálása és az akkordok jelölése számozással.

Elemzés:

egy szonátaformájú nyitótétel formai elemzése Haydn és Mozart zongoraszonátáinak stílusköréből.

Zeneismereti teszt:

a) 10 zeneműrészlet felismerése: lehetőleg szerző és cím, de legalább korszak vagy stílus és műfaj szerinti azonosítása.

b) 10 zenei szakkifejezés, fogalom, műcím stb. magyarázata, értelmezése