Felvételi követelmények klasszikus hangszerművész – klasszikus fagottművész szakirányon

Főtárgy:

- Két különböző karakterű etűd:

  • Bitsch: Vingt etudes vagy
  • Mortel: 7 etűd vagy
  • Orefici: Studii di Bravura kötetekből

- Barokk szonáta két tétele

- Klasszikus vagy romantikus versenymű egy gyors tétele két tétele – kotta nélkül

- Egy XX. századi darab

 

Zeneelmélet-zeneismeret:

Basszusharmonizálás:

kb. 10 hangból álló basszusmenet harmonizálása és az akkordok jelölése számozással.

Elemzés:

egy szonátaformájú nyitótétel formai elemzése Haydn és Mozart zongoraszonátáinak stílusköréből.

Zeneismereti teszt:

a) 10 zeneműrészlet felismerése: lehetőleg szerző és cím, de legalább korszak vagy stílus és műfaj szerinti azonosítása.

b) 10 zenei szakkifejezés, fogalom, műcím stb. magyarázata, értelmezése