Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak

Felvételi követelmények klasszikus hangszerművész – klasszikus fuvolaművész szakirányon

Figyelem! A felvételi követelmények a járványhelyzet függvényében változhatnak.

Főtárgy:

  • J. S. Bach: a-moll partita, BWV 1013 – kotta nélkül
  • Mozart: G-dúr vagy D-dúr versenyműve kadenciákkal – kotta nélkül
  • Egy szabadon választott XX. századi zenemű

 

Zeneelmélet-zeneismeret:

Basszusharmonizálás:

kb. 10 hangból álló basszusmenet harmonizálása és az akkordok jelölése számozással.

Elemzés:

egy szonátaformájú nyitótétel formai elemzése Haydn és Mozart zongoraszonátáinak stílusköréből.

Zeneismereti teszt:

a) 10 zeneműrészlet felismerése: lehetőleg szerző és cím, de legalább korszak vagy stílus és műfaj szerinti azonosítása.

b) 10 zenei szakkifejezés, fogalom, műcím stb. magyarázata, értelmezése