Fokozatosan emelni kell a zeneművészet megértésének, kultiválásának és gyakorlatának színvonalát. Ez a feladat főképp az új Akadémiára hárul.

Liszt Augusz Antalhoz

Felvételi követelmények klasszikus hangszerművész – klasszikus gordonkaművész szakirányon

Figyelem! A felvételi követelmények a járványhelyzet függvényében változhatnak.

Főtárgy:

  • J. S. Bach: Prelúdium vagy 2 tánctétel az Esz-dúr, c-moll, vagy D-dúr szvitből

  • 1 virtuóz darab, mely választható az alábbiak közül:
    Davidov: Szökőkút, vagy Popper: Tündértánc, vagy Fitzenhagen: Perpetuum mobile, vagy Rosztropovics: Humoreszk>

  • Lassú-gyors tételpár Haydn: D-dúr, Schumann: a-moll, illetve Dvořák: h-moll gordonkaversenyéből, vagy Csajkovszkij: Rokokó variációk (teljes)

 

Zeneelmélet-zeneismeret:

Basszusharmonizálás:

kb. 10 hangból álló basszusmenet harmonizálása és az akkordok jelölése számozással.

Elemzés:

egy szonátaformájú nyitótétel formai elemzése Haydn és Mozart zongoraszonátáinak stílusköréből.

Zeneismereti teszt:

a) 10 zeneműrészlet felismerése: lehetőleg szerző és cím, de legalább korszak vagy stílus és műfaj szerinti azonosítása.

b) 10 zenei szakkifejezés, fogalom, műcím stb. magyarázata, értelmezése