A képzés az Akadémián igen nehéz, időnként igen kemény volt: aki végigcsinálta, igazi zenészként került ki onnan.

Solti György

Felvételi követelmények klasszikus hangszerművész - klasszikus gordonművész szakirányon

Főtárgy:

 • Két etűd, melyek közül az egyik szabadon választott, a másikat pedig a felvételi előtt egy hónappal kapja kézhez a jelentkező.
   
 • Egy rövid előadási darab (szóló vagy kíséretes, kotta nélkül előadva)
   
 • Egy szonáta gyors és lassú tétele
   
 • Egy versenymű gyors és lassú tétele (kotta nélkül előadva)
   
 • Zenekari szólamrészlet lapról olvasása
   
 • A szonáta és a versenymű különböző stílusú mű legyen.


Ajánlott anyag:

 • előadási darab: Bach csellószvit-tétel, Koussewitzky, Bottesini darabjai, stb.
 • szonáta: Misek I., II., Hindemith, stb.
 • versenymű: Dittersdorf, Vanhal, Bottesini, Koussewitzky, stb.


A kötelező etűd 2019-ben:

Simandl: Esz-dúr etűd (Simandl nagybőgőiskola, VII. füzet, I. számú etűd, Allegro moderato)

 

Zeneelmélet-zeneismeret:

 

Basszusharmonizálás:

kb. 10 hangból álló basszusmenet harmonizálása és az akkordok jelölése számozással.

 

Elemzés:

egy szonátaformájú nyitótétel formai elemzése Haydn és Mozart zongoraszonátáinak stílusköréből.

 

Zeneismereti teszt:

a) 10 zeneműrészlet felismerése: lehetőleg szerző és cím, de legalább korszak vagy stílus és műfaj

    szerinti azonosítása.

b) 10 zenei szakkifejezés, fogalom, műcím stb. magyarázata, értelmezése.