Felvételi követelmények klasszikus hangszerművész – klasszikus gordonművész szakirányon

Főtárgy:

 • Két etűd, melyek közül az egyik szabadon választott, a másik kijelölt kötelező etűd.
  A kötelező etűd 2024-ben:
  Simandl: Esz-dúr etűd (VII. füzet, 1. számú etűd, Allegro moderato)
   
 • Egy rövid előadási darab (szóló vagy kíséretes, kotta nélkül előadva)
   
 • Egy szonáta gyors és lassú tétele
   
 • Egy versenymű gyors és lassú tétele (kotta nélkül előadva)
   
 • Zenekari szólamrészlet lapról olvasása

A szonáta és a versenymű különböző stílusú mű legyen.


Ajánlott anyag:

 • előadási darab: Bach csellószvit-tétel, Koussewitzky, Bottesini darabjai, stb.
 • szonáta: Misek I., II., Hindemith, stb.
 • versenymű: Dittersdorf, Vanhal, Bottesini, Koussewitzky, stb.

 

Zeneelmélet–zeneismeret:

Basszusharmonizálás:

kb. 10 hangból álló basszusmenet harmonizálása és az akkordok jelölése számozással.

Elemzés:

egy szonátaformájú nyitótétel formai elemzése Haydn és Mozart zongoraszonátáinak stílusköréből.

Zeneismereti teszt:

a) 10 zeneműrészlet felismerése: lehetőleg szerző és cím, de legalább korszak vagy stílus és műfaj szerinti azonosítása.

b) 10 zenei szakkifejezés, fogalom, műcím stb. magyarázata, értelmezése