Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak

Felvételi követelmények klasszikus hangszerművész - klasszikus klarinétművész szakirányon

Figyelem! A járványhelyzet kapcsán megváltozott felvételi követelmény módosításai alább olvashatók, a piros színnel jelölt és áthúzott szövegmódosítások a felvételi vizsga törölt és módosított részeire vonatkoznak.

Főtárgy:

20 perces videofelvétel készítése (kép és hang bármilyen digitális eszközzel) vágás nélkül, zongorakíséret nélkül. Rövid szünet engedélyezett a darabok között. 

Műsor:

  • I. Stravinsky: Három darab klarinétra
  • W. A. Mozart: A-dúr klarinétverseny, K. 622 – 1. tétel (kotta nélkül játszandó)
  • Egy szabadon választható romantikus vagy 20-21. századi előadási darab, szólódarab tétele(i) (min. 8 perc , max. 12 perc időtartamban)
A darabok felvétele zongorakísérettel és anélkül is lehetséges. Mindkét típus azonos elbírálás alá kerül. 

 

Zeneelmélet-zeneismeret:

Basszusharmonizálás:

kb. 10 hangból álló basszusmenet harmonizálása és az akkordok jelölése számozással.

Elemzés:

egy szonátaformájú nyitótétel formai elemzése Haydn és Mozart zongoraszonátáinak stílusköréből.

Zeneismereti teszt:

a) 10 zeneműrészlet felismerése: lehetőleg szerző és cím, de legalább korszak vagy stílus és műfaj szerinti azonosítása.

b) 10 zenei szakkifejezés, fogalom, műcím stb. magyarázata, értelmezése

A koronavírus által okozott veszélyhelyzet miatt a Zeneelmélet-zeneismeret felvételi vizsgarészre nem kerül sor a 2021/22. tanévre vonatkozó felvételi eljárás során.