Az Akadémián eltöltött idő alatt tanultam meg a fegyelem és a kemény munka alapjait, melynek aztán egész életemben hasznát vettem.

Solti György

Felvételi követelmények klasszikus hangszerművész - klasszikus klarinétművész szakirányon

Főtárgy:

A felvételizőnek bizonyítani kell, hogy zeneileg és technikailag megfelelő a mestertanszak anyagának elsajátítására.

 

Felvételi anyag:

  • egy szabadon választott etűd
  • egy, a választott versenyműtől eltérő stílusú darab, vagy annak tétele
  • Weber: Esz-dúr klarinétverseny I. tétel kotta nélkül, memóriából

 

Zeneelmélet-zeneismeret:

Basszusharmonizálás:

kb. 10 hangból álló basszusmenet harmonizálása és az akkordok jelölése számozással.

 

Elemzés:

egy szonátaformájú nyitótétel formai elemzése Haydn és Mozart zongoraszonátáinak stílusköréből.

 

Zeneismereti teszt:

a) 10 zeneműrészlet felismerése: lehetőleg szerző és cím, de legalább korszak vagy stílus és műfaj szerinti azonosítása.

b) 10 zenei szakkifejezés, fogalom, műcím stb. magyarázata, értelmezése.