Felvételi követelmények klasszikus hangszerművész – klasszikus gitárművész szakirányon

Főtárgy:

  • Egy Bach-szvit, vagy szonáta, vagy partita.
  • Egy versenymű.
  • Két szabadon választott előadási darab, a kötelező művektől különböző zenei korokból

 

Zeneelmélet-zeneismeret:

Basszusharmonizálás:

kb. 10 hangból álló basszusmenet harmonizálása és az akkordok jelölése számozással.

Elemzés:

egy szonátaformájú nyitótétel formai elemzése Haydn és Mozart zongoraszonátáinak stílusköréből.

Zeneismereti teszt:

a) 10 zeneműrészlet felismerése: lehetőleg szerző és cím, de legalább korszak vagy stílus és műfaj szerinti azonosítása.

b) 10 zenei szakkifejezés, fogalom, műcím stb. magyarázata, értelmezése