Azok az én barátaim, akik az Ideált keresik meg; e téren, drága barátom, „felismerjük" és mindig fel fogjuk ismerni egymást.

Liszt Mihalovich Ödönnek

Felvételi követelmények klasszikus hangszerművész - klasszikus harsonaművész szakirányon

A 2020-as járványhelyzet kapcsán megváltozott felvételi követelmény módosításai alább olvashatók, a piros színnel jelölt és áthúzott szövegmódosítások a felvételi vizsga törölt és módosított részeire vonatkoznak.

Az aktuális pontozás és a felvételi vizsga módja ide kattintva olvasható (16. oldal).

Főtárgy:

20 perces videofelvétel készítése (kép és hang bármilyen digitális eszközzel), zongorakíséret nélkül. A felvételben a darabok/tételek vágatlanok kell legyenek. Rövid szünet engedélyezett a darabok között. 

Műsor:

1.) Couillaud: 30 modern etűdből az 1-es (letölthető kották: tenorharsonás változat, basszusharsonás változat)

2.) Szabadon választott barokk szonáta vagy szólómű lassú és gyors tétele a BA-ban végzett anyagból

3.) Versenymű vagy hasonló nehézségű előadási darab


A 2.-3.-ban megjelöltek közül egy mű kotta nélkül játszandó!

 

Zeneelmélet-zeneismeret:

Basszusharmonizálás:

kb. 10 hangból álló basszusmenet harmonizálása és az akkordok jelölése számozással.

Elemzés:

egy szonátaformájú nyitótétel formai elemzése Haydn és Mozart zongoraszonátáinak stílusköréből.

Zeneismereti teszt:

a) 10 zeneműrészlet felismerése: lehetőleg szerző és cím, de legalább korszak vagy stílus és műfaj szerinti azonosítása.

b) 10 zenei szakkifejezés, fogalom, műcím stb. magyarázata, értelmezése

 

A koronavírus által okozott veszélyhelyzet miatt a Zeneelmélet-zeneismeret felvételi vizsgarészre nem kerül sor a 2020/21. tanévre vonatkozó felvételi eljárás során.