Felvételi követelmények klasszikus hangszerművész – klasszikus harsonaművész szakirányon

Főtárgy:

  1. Couillaud: 30 modern etűdből az 1-es (letölthető kották: tenorharsonás változat, basszusharsonás változat)
  2. Szabadon választott barokk szonáta vagy szólómű lassú és gyors tétele a BA-ban végzett anyagból
  3. Versenymű vagy hasonló nehézségű előadási darab

A 2.-3.-ban megjelöltek közül egy mű kotta nélkül játszandó!

 

Zeneelmélet-zeneismeret:

Basszusharmonizálás:

kb. 10 hangból álló basszusmenet harmonizálása és az akkordok jelölése számozással.

Elemzés:

egy szonátaformájú nyitótétel formai elemzése Haydn és Mozart zongoraszonátáinak stílusköréből.

Zeneismereti teszt:

a) 10 zeneműrészlet felismerése: lehetőleg szerző és cím, de legalább korszak vagy stílus és műfaj szerinti azonosítása.

b) 10 zenei szakkifejezés, fogalom, műcím stb. magyarázata, értelmezése