Az Akadémián eltöltött idő alatt tanultam meg a fegyelem és a kemény munka alapjait, melynek aztán egész életemben hasznát vettem.

Solti György

Felvételi követelmények klasszikus hangszerművész - klasszikus kürtművész szakirányon

Figyelem! A felvételi követelmények a járványhelyzet függvényében változhatnak.

Főtárgy:

Etűdök:

  • Maxim Alphonse V. kötet 8. vagy 9. etűd

Darabok, versenyművek:

  • W. A. Mozart: Esz-dúr kürtverseny No 4. K 495, I. tétel kadenciával
    ÉS
  • Richard Strauss: Esz-dúr kürtverseny  No 1. Op. 11, I. tétel

 

Mélykürtre jelentkezőknek: 

Etűdök:

  •  2 szabadon választott etűd a G. Kopprasch 60 Etudes for Low horn Op. 6 kötetből.

Darabok, versenyművek:

  • W. A. Mozart: Esz-dúr kürtverseny No 3.  K.447 I. tétel kadenciával
    ÉS
  • H. Neuling: Bagatelle

Mindkettő kotta nélkül játszandó!

 

Zeneelmélet-zeneismeret:

Basszusharmonizálás:

kb. 10 hangból álló basszusmenet harmonizálása és az akkordok jelölése számozással.

Elemzés:

egy szonátaformájú nyitótétel formai elemzése Haydn és Mozart zongoraszonátáinak stílusköréből.

Zeneismereti teszt:

a) 10 zeneműrészlet felismerése: lehetőleg szerző és cím, de legalább korszak vagy stílus és műfaj szerinti azonosítása.

b) 10 zenei szakkifejezés, fogalom, műcím stb. magyarázata, értelmezése