Az a feladatunk, hogy valódi tehetségeket formáljunk, akikben megvan a mesterré váláshoz szükséges képesség, s ne foglalkozzunk a tehetségtelen középszerrel.

Liszt Giovanni Sgambatinak

Felvételi követelmények klasszikus hangszerművész - klasszikus kürtművész szakirányon

A 2020-as járványhelyzet kapcsán megváltozott felvételi követelmény módosításai alább olvashatók, a piros színnel jelölt és áthúzott szövegmódosítások a felvételi vizsga törölt és módosított részeire vonatkoznak.

Az aktuális pontozás és a felvételi vizsga módja ide kattintva olvasható (16. oldal).

Főtárgy:

20 perces videofelvétel készítése (kép és hang bármilyen digitális eszközzel), zongorakíséret nélkül. A felvételben a darabok/tételek vágatlanok kell legyenek. Rövid szünet engedélyezett a darabok között. 

Műsor:

- Maxim Alphonse V. kötet 8. vagy 9. etűd – A két etűdből csak az egyiket kérjük, a felvételiző választása szerint.

- Mozart Esz-dúr kürtverseny No. 4 K. 495 I. tétele kadenciával + 1 hasonló nehézségű, nem klasszikus stílusú versenymű lassú tétele, mindkettő kotta nélkül.

- Egy jelentős nehézségű versenymű gyors tétele (I.) kadenciával; hasonló nehézségű lassú tétel, mindkettő kotta nélkül.

 

Zeneelmélet-zeneismeret:

Basszusharmonizálás:

kb. 10 hangból álló basszusmenet harmonizálása és az akkordok jelölése számozással.

Elemzés:

egy szonátaformájú nyitótétel formai elemzése Haydn és Mozart zongoraszonátáinak stílusköréből.

Zeneismereti teszt:

a) 10 zeneműrészlet felismerése: lehetőleg szerző és cím, de legalább korszak vagy stílus és műfaj szerinti azonosítása.

b) 10 zenei szakkifejezés, fogalom, műcím stb. magyarázata, értelmezése

 

A koronavírus által okozott veszélyhelyzet miatt a Zeneelmélet-zeneismeret felvételi vizsgarészre nem kerül sor a 2020/21. tanévre vonatkozó felvételi eljárás során.