Felvételi követelmények klasszikus hangszerművész – klasszikus mélyhegedűművész szakirányon

Főtárgy:

  • Egy skála 3 oktávon keresztül, hármashangzat felbontásokkal
  • Egy tetszés szerinti Vieux-etűd, vagy Lukács etűd No. 8
  • J. S. Bach:

- Kromatikus fantázia (Kodály Zoltán átirata)
- vagy bármelyik fúga bevezető tétellel (hegedű szólószonátákból/partitákból)
- vagy d-moll chaconne

  • Egy versenymű saroktétele

 

2022. május 31-én 15.00-től 17.00-ig a Brácsa Tanszéki Csoport nyílt napot tart a Liszt Ferenc téri Főépület X. termében.

A nyílt nap keretében a felvételizők eljátszhatják a felvételi anyagukat egészében vagy annak akár egy részletét, kipróbálhatják a termet, illetve konzultálhatnak a felvételiztető oktatókkal.

 

Zeneelmélet-zeneismeret:

Basszusharmonizálás:

kb. 10 hangból álló basszusmenet harmonizálása és az akkordok jelölése számozással.

Elemzés:

egy szonátaformájú nyitótétel formai elemzése Haydn és Mozart zongoraszonátáinak stílusköréből.

Zeneismereti teszt:

a) 10 zeneműrészlet felismerése: lehetőleg szerző és cím, de legalább korszak vagy stílus és műfaj szerinti azonosítása.

b) 10 zenei szakkifejezés, fogalom, műcím stb. magyarázata, értelmezése