Az ízlés valaminek a tagadása. A zseni állít, mindig csak állít.

Liszt Ferenc

Felvételi követelmények klasszikus hangszerművész – klasszikus mélyhegedűművész szakirányon

Figyelem! A felvételi követelmények a járványhelyzet függvényében változhatnak.

Főtárgy:

  • Egy skála 3 oktávon keresztül, hármashangzat felbontásokkal
  • Egy tetszés szerinti Vieux-etűd, vagy Lukács etűd No. 8
  • J. S. Bach:

- Kromatikus fantázia (Kodály Zoltán átirata)
- vagy bármelyik fúga bevezető tétellel (hegedű szólószonátákból/partitákból)
- vagy d-moll chaconne

  • Egy versenymű saroktétele

 

Zeneelmélet-zeneismeret:

 

Basszusharmonizálás:

kb. 10 hangból álló basszusmenet harmonizálása és az akkordok jelölése számozással.

 

Elemzés:

egy szonátaformájú nyitótétel formai elemzése Haydn és Mozart zongoraszonátáinak stílusköréből.

 

Zeneismereti teszt:

a) 10 zeneműrészlet felismerése: lehetőleg szerző és cím, de legalább korszak vagy stílus és műfaj szerinti azonosítása.

b) 10 zenei szakkifejezés, fogalom, műcím stb. magyarázata, értelmezése