Felvételi követelmények klasszikus hangszerművész – klasszikus oboaművész szakirányon

Főtárgy:

2 szabadon választott gyakorlat az alábbi kötetekből:

  • F. Gillet: 25 etűd
  • A. Debondue: 32 etűd
  • G. Prestini: 12 etűd


Előadási darabok:

  • J. S. Bach: g-moll szonáta, BWV 1020, I-II. tétel

  • F. Krommer: F-dúr koncert, I-II. tétel
    vagy
    L. A. Lebrun: d-moll koncert (No. 1), I-II. tétel

  • Szabadon választott romantikus vagy XX. századi mű

 

Az előadási darabok közül legalább egy kotta nélkül játszandó!

 

Zeneelmélet-zeneismeret:

Basszusharmonizálás:

kb. 10 hangból álló basszusmenet harmonizálása és az akkordok jelölése számozással.

Elemzés:

egy szonátaformájú nyitótétel formai elemzése Haydn és Mozart zongoraszonátáinak stílusköréből.

Zeneismereti teszt:

a) 10 zeneműrészlet felismerése: lehetőleg szerző és cím, de legalább korszak vagy stílus és műfaj szerinti azonosítása.

b) 10 zenei szakkifejezés, fogalom, műcím stb. magyarázata, értelmezése