Azok az én barátaim, akik az Ideált keresik meg; e téren, drága barátom, „felismerjük" és mindig fel fogjuk ismerni egymást.

Liszt Mihalovich Ödönnek

Felvételi követelmények klasszikus hangszerművész - klasszikus oboaművész szakirányon

Főtárgy:

2 szabadon választott gyakorlat az alábbi kötetekből:

 • F. Gillet: 25 Etűd
 • A. Debondue: 32 Etűd
 • G. Prestini: 12 Etűd


Előadási darabok:

 1. J. S. Bach: g-moll szonáta BWV 1020

 2. F. Krommer: F-dúr Konzert, I-II. tétel
  vagy
  L. A. Lebrun: d - moll Konzert (No. 1), I-II. tétel

 3. Szabadon választott romantikus vagy XX. századi mű
   

Az előadási darabok közül legalább egy kotta nélkül játszandó!

 

Zeneelmélet-zeneismeret:

Basszusharmonizálás:

kb. 10 hangból álló basszusmenet harmonizálása és az akkordok jelölése számozással.

 

Elemzés:

egy szonátaformájú nyitótétel formai elemzése Haydn és Mozart zongoraszonátáinak stílusköréből.

 

Zeneismereti teszt:

a) 10 zeneműrészlet felismerése: lehetőleg szerző és cím, de legalább korszak vagy stílus és műfaj szerinti azonosítása.

b) 10 zenei szakkifejezés, fogalom, műcím stb. magyarázata, értelmezése.