Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak

Felvételi követelmények klasszikus hangszerművész – zongorakísérő-korrepetitor szakirányon

Figyelem! A járványhelyzet kapcsán megváltozott felvételi követelmény módosításai alább olvashatók, a piros színnel jelölt és áthúzott szövegmódosítások a felvételi vizsga törölt és módosított részeire vonatkoznak.

Főtárgy:

Maximum 40 perces videófelvétel, vagy koncertfelvétel, a darabokon belül vágási lehetőség nincs. Koncertfelvétel ne legyen 1 évesnél régebbi.

- Egy szabadon választott opera-nyitány elzongorázása

- Három különböző stílusú mű kíséretének eljátszása a megadottak szerint:    

  • egy dal, vagy egy oratórium részlet
  • egy hangszeres mű, vagy annak egy részlete (versenymű tétel, szonáta tétel, előadási darab)
  • egy romantikus vagy egy XX. századi (pl. Bartók, Debussy, Prokofjev) szóló zongoradarab eljátszása

- Mozart: A varázsfuvola c. operájából: I. felvonás No.5 kvintettjének  zongorázása, egy – a felvételiző által kiválasztott – szereplő szólamának éneklésével.

- Pályaorientációs beszélgetés videókonferencia keretében.

 

  • Három különböző stílusú dal kísérése, három különböző stílusú hangszeres mű (versenymű tétel, szonáta tétel, előadási darab) kísérése.
  • Lapról játék – a helyszínen a bizottság által kijelölt mű.
  • Egy romantikus vagy egy XX. századi (pl. Bartók, Debussy, Prokofjev) szóló zongoradarab eljátszása (maximum 10-12 perc terjedelemben).
  • Egy operarészlet – a művet a felvételi bizottság egy hónappal a felvételi vizsga előtt teszi közzé.
    Az operarészlet 2021-ben a felvételi előtt egy hónappal kerül kihirdetésre.

 

Zeneelmélet-zeneismeret:

Basszusharmonizálás:

kb. 10 hangból álló basszusmenet harmonizálása és az akkordok jelölése számozással.

Elemzés:

egy szonátaformájú nyitótétel formai elemzése Haydn és Mozart zongoraszonátáinak stílusköréből.

Zeneismereti teszt:

a) 10 zeneműrészlet felismerése: lehetőleg szerző és cím, de legalább korszak vagy stílus és műfaj szerinti azonosítása.

b) 10 zenei szakkifejezés, fogalom, műcím stb. magyarázata, értelmezése

A koronavírus által okozott veszélyhelyzet miatt a Zeneelmélet-zeneismeret felvételi vizsgarészre nem kerül sor a 2021/22. tanévre vonatkozó felvételi eljárás során.