Felvételi követelmények zenetanár – fuvolatanár szakirányon

Főtárgy:

A felvételi vizsga főtárgyi része kétfordulós egyfordulós 2024-ben.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen kialakult adminisztrációs nehézségek miatt idén a fuvola felvételi főtárgyi része egyfordulós lesz.  A módosításra önhibánkon kívül kényszerültünk ezért elnézést kérünk. A fuvola felvételi 2024.06.21-én  kerül megrendezésre, melynek műsora megegyezik a honlapon kiírt 1. és 2. forduló anyagával.

I. FORDULÓ

 • 1 szabadon választható barokk szonáta lassú és gyors tétele

A művet kotta nélkül kell előadni. 


Az I. forduló időpontja: 2024. április 15. (hétfő)
Helyszín: Zeneakadémia Főépület, XXIII. terem (1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.)

A felvételizőket a FELVI-n megadott e-mail címükön értesítjük.
Kérjük, ha lehetőség van rá, gmail-es e-mail címet adjon meg a FELVI-n!
Amennyiben 2024. április 10-ig nem kap értesítést e-mailben, forduljon az egyetem Oktatási és Tanulmányi Osztályához (Nagy Marianna, e-mail: nagy.marianna[kukac]zeneakademia.hu).
Az Egyetem szakonként 4 000 Ft, azaz négyezer forint különeljárási díjat kér, melyet a 10032000-01426768-00000000 számú számlára kell átutalni.
A közlemény rovatba kérjük írják be: A felvételiző neve; O10 fuvola felvételi díj
Befizetési határidő: 2024. április 10.

Az első forduló továbbjutóit a honlapra írjuk ki.
Az első fordulón továbbjutott felvételizőket a második forduló konkrét vizsganapjairól az Egyetem e-mailben értesíti.
A gyakorlati felvételi vizsgákról további tudnivalók az Egyetem honlapján érhetők el, melyen a tartalom folyamatosan frissül.


II. FORDULÓ

1.) Etűdök választhatók:

 1. 2 etűd együtt – Andersen Op. 15 G-dúr etűd (Hangversenyetűdök fuvolára ED. Musica Z.12.652 kötetből a 9. sz. etűd) ÉS Fürstenau: Preludio és Allegro (Hangversenyetűdök fuvolára kötetből a 4. sz. etűd)
  VAGY
 2. Andersen: Op. 60/I. C-dúr etűd önmagában

2.) Egy barokk szonáta (J. S. Bach szonátái nem választhatóak).

3.) Egy fuvolaverseny Mozartig fejből. Mozart fuvolaversenyei már nem választhatóak.

4.) Egy szabadon választott XX. századi mű.

A II. fordulóban a felvételi bizottság az I. forduló műsorából is kérhet a felvételizőtől.

 

Kötelező tárgyak:

a) Szolfézs-zeneelmélet:

Általános követelmény: a klasszikus összhangzattan diatonikus hármas- és négyeshangzatainak, azok fordításainak, valamint a váltódomináns, a II. és a IV. fokú szűkszeptim és fordításainak ismerete. Egyszerű és összetett formák ismerete (a triósformáig).

Írásbeli feladatok:

 1. Négyszólamú, maximum 15 akkordból álló összhangzattanpélda diktálás utáni lejegyzése, és fokszámokkal vagy számozott basszussal való jelölése (6 eljátszás).
  LETÖLTHETŐ KOTTAPÉLDA
 2. Két, fokszámokkal megadott, maximum 11 akkordból álló harmóniasor négyszólamú kidolgozása szűkfekvésben.
  LETÖLTHETŐ KOTTAPÉLDA
 3. Barokk stílusú, imitációs szerkesztésű zenei idézet lejegyzése diktálás után. Az idézet maximum 8 ütemes, 4/4-es ütemmutatójú, általános nyolcadmozgást figyelembe véve (10 eljátszás).
  LETÖLTHETŐ KOTTAPÉLDA
 4. Tíz, hármas- és négyeshangzat-fordításokból álló, azonos basszusra épített sorozat hallás utáni lejegyzése és megnevezése (3 eljátszás).
  LETÖLTHETŐ KOTTAPÉLDA
 5. Egyszerű és összetett két- és háromtagú formák részeinek jelölése, hangnemek, zárlatok és funkciók megadásával, a vizsgán kézhez kapott kottába.
  LETÖLTHETŐ KOTTAPÉLDA

Szóbeli feladatok:

 1. Klasszikus harmóniamenetek (maximum 11 akkordból álló) zongorázása diktálás után, szűkfekvésben.
  LETÖLTHETŐ KOTTAPÉLDA
 2. Lapról éneklés: az énekszólam megszólaltatása a német romantikus dal (elsősorban Schubert, Schumann, Brahms) terméséből, maximum 12 ütem terjedelemben.
  LETÖLTHETŐ KOTTAPÉLDA
 

b) Zongora kötelező:

 • Bach: egy nehezebb kis prelúdium vagy egy kétszólamú invenció
 • Klasszikus szonáta tétel, vagy annak megfelelő nehézségi fokú szonatina tétel
 • Bartók: egy mű a Mikrokozmosz III., vagy a Gyermekeknek II. kötetéből
 • Előadási darab a fenti nehézségi szinten

 

c) Népzenei ismeretek:

Általános tájékozottság a magyar népzenéről az alábbi témakörökben:

 • népzenei dialektusterületek
 • hangszeres és énekelt zene
 • előadásmód, variálás

Javasolt forrás:
Dömötör Tekla (főszerk.): Magyar néprajz 6. Folklór 2. Népzene, néptánc, népi játék. (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990).
A fejezet online elérhető ITT vagy ITT.


Népzene és műzene kapcsolata:

Mutasson be röviden egy szabadon választott, lehetőleg a szakirányához kapcsolódó, népzenei ihletésű zeneművet, kiemelve a népzenei vonatkozásokat.


Népdal repertoárismeret:

A példák egy részéhez lejegyzés is tartozik, de javasolt a hallás utáni tanulás a helyes hangvétel elsajátítása érdekében. 

 • A megadott népdalok előadása legalább két versszakkal.
 • Népdalelemzés a következő szempontok szerint: forma, stílusréteg, ritmusképlet, hangsor, kadencia, ambitus, szótagszám, műfaji kötődés, területi jellemvonás.

A dallamok Kodály Zoltán: A magyar népzene című tanulmányának példatárából, valamint a BTK Zenetudományi Intézet internetes adatbázisából származnak. 

 1. Az, hol én elmegyek… Kászonimpér / Csík (Kodály: 2. dallam)
  KOTTA
 2. Árva vagyok, nincs gyámolom…Gyergyóremete / Csík (Kodály: 142. dallam)
  HANGFELVÉTEL • KOTTA
 3. Édesanyám, be szépen felneveltél…Székelyvaja / Maros-Torda (Kodály: 154. dallam)
  HANGFELVÉTEL • KOTTA
 4. Hajtják a fekete kecskét… Ipolybalog / Hont (Kodály: 197. dallam)
  KOTTA
 5. Két út van előttem… Köröstárkány / Bihar (Kodály: 225. dallam)
  HANGFELVÉTEL • KOTTA
 6. Apró murok, petrezselöm… Nemespátró / Somogy (Kodály: 250. dallam)
  HANGFELVÉTEL • KOTTA
 7. Arra gyere amerre én… Ipolyság / Hont (Kodály: 252. dallam)
  HANGFELVÉTEL • KOTTA
 8. Elkiáltom magamat…Ghymes / Nyitra (Kodály: 332. dallam)
  KOTTA
 9. Csernovici kaszárnya, bádogos a teteje… Felsőireg / Tolna (Kodály: 428. dallam)
  HANGFELVÉTEL • KOTTA

valamint ugyanebből a kötetből a 12, 13, 67, 114, 174, 178, 239, 315, 417, 447 és 450. dallam.

Az alábbi példákat a Publikált népzenei felvételek internetes adatbázisában találja meg. Az Arch.szám mezőbe írja be a dal után található archívumi számot változatlan formában.

 1. Röpülj páva, röpülj – Surd (Somogy) Gr059Bc
 2. Túr a disznó a verembe, csak a füle látszik – Báta (Tolna) Gr060Bc
 3. Haj alá, haj alá/Víz a malom alá – Buzsák (Somogy) 4985c
 4. Hajnallik, hajnallik – Tiszacsege (Hajdú) Gr001Ba
 5. Kerek utca, szegelet – Istensegíts (Bukovina) 7713c
 6. Fehér László lovat lopott – Tacs (Beszterce Naszód) 7170n
 7. Amott van egy nagy ház – Dernő (Gömör és Kis-Hont) 4988h
 8. Úgy szeretlek, mint a mézeskalácsot – Vajdahunyad (Hunyad) 3064e
 9. Kútágas gémestől – Zubogy (Gömör és Kis-Hont) 8036l
 10. Elvesztettem zsebkendőmet – Csíkrákos (Csík) 2494a
 11. s A lészpedi erdőn felnőtt egy almafa – Lészped (Moldva) 12183a
 12. s Anyám, édesanyám csobánlegény voltam – Gerlén (Moldva) 4823a
 13. Hej, búra, búra, búbánatra születtem – Feketelak (Szolnok-Doboka) 4632b
 14. Befütyült a gőzös az állomásra – Apátfalva (Csanád) 5054j
 15. Arany kút, arany gém, arany veder rajta – Kispetri (Kolozs) 6353d