Felvételi követelmények tanár – zeneművésztanár (szaxofonművész-tanár) szakirányokon

A felvételi vizsga írásbeli és szóbeli vizsga keretében történik.

 

Írásbeli vizsga

Esszé írása 2000–4000 karakter terjedelemben, a vizsgabizottság által meghatározott, a helyszínen közölt témában, amely a jelölt pályaelképzeléseire, terveire, motivációjára, zenepedagógiával kapcsolatos, személyesen átélt iskolai tapasztalataira vonatkozhat.

A vizsga időtartama: 1 óra

 

Szóbeli vizsga

szakmai rész

Olyan pályaalkalmassági teszt, amelyen a felvételiző a szükséges szakmai tudásáról tesz bizonyságot: például alapfokú és középfokú repertoár lapról olvasása, a mű komplex elemzése, az anyag tanításához kapcsolódó módszertani és didaktikai kérdések.

tanári pályaalkalmassági rész

Az írásbeli vizsgához kapcsolódó beszélgetés, amely során a hallgató kommunikációs és szóbeli kifejezőkészségét, általános műveltségét és a tanári pályához kapcsolódó attitűdjét vizsgálja a bizottság.