Nem túlzok, amikor azt mondom: mindent, amit zenészként elértem, Weiner Leónak köszönhetek…. Számomra mindig Weiner volt és marad is „a zenész" kiemelkedő mintaképe.

Solti György

Felvételi követelmények MA muzikológus szakirányon

Figyelem! A felvételi követelmények a járványhelyzet függvényében változhatnak.

1.) Zenetörténet – főtárgy

 • Zenei témájú, legfeljebb 25 gépelt oldal (szóközökkel együtt maximum 40.000 karakter) terjedelmű dolgozat benyújtása 2 héttel (10 munkanappal) az írásbeli felvételi vizsga időpontja előtt PDF-ként, továbbá 3 nyomtatott, fűzött példányban. A dolgozat témáját a felvételiző szabadon választja meg. A dolgozat alapulhat egy vagy több zenemű, illetve zenei hangfelvétel elemzésén, zenei előadások kritikai értékelésén, zenei jelenségekhez kapcsolódó dokumentumok tanulmányozásán. A dolgozat középpontjában állhat valamely zenetörténeti korszak, zeneszerzői életmű, zenei műfaj, illetve a zenei élet, zenei intézmények története vagy a zene fogadtatásának kérdése. A dolgozat elkészítéséhez a felvételiző használja fel a tárgyra vonatkozó szakirodalmat, ugyanakkor törekedjék egyéni megközelítésre! A szakirodalom, sajtó- és esetleges kiadatlan források felhasználását a dolgozat dokumentálja a bibliográfiai (illetve forrás-)hivatkozások bevett gyakorlata szerint. A felvételiző a szóbeli vizsgán kérdésekre válaszol a dolgozattal kapcsolatban, és lehetőséget kap a téma bővebb kifejtésére.
 • A kötelező zeneirodalmi ismeretanyagban (ld. alább) szereplő zeneművek felismerése hangfelvételről megszólaló részletük alapján.
 • A kötelező zeneirodalmi ismeretanyagban szereplő zeneszerzők legfontosabb életeseményeinek, kompozíciós technikáinak, stíluskorszakainak és műfajainak ismerete.
 • A kötelező zeneirodalmi ismeretanyagban szereplő zeneművekre vonatkozó legfontosabb információk és zenetörténeti összefüggések ismerete (pl. az adott opera cselekménye, az adott dalciklus szövegének költője, az adott kamarazenei alkotást előadó hangszerek megnevezése vagy bármely esetben a műfaj kérdése, a keletkezés ideje, stb.).
 • Képesség az általános tájékozódásra az 1600 és 1945 közötti időszak zenetörténetének korszakolásában, legfőbb jelenségeinek körében.

Ajánlott olvasmány:

 • A felkészüléshez a zeneművek hangfelvételei, illetve kottái mellett sokféle online és nyomtatott tudástár jelenthet segítséget. A megszerzett ismeretek ellenőrzésére, egyes adatok egyértelműsítésére szolgálhatnak az alábbi kézikönyvek:
 • Brockhaus–Riemann-féle Zenei lexikon magyar kiadásának életrajzi szócikkei
 • Gerhard Dietel, Zenetörténet évszámokban, I-II. (Budapest: Springer Hungarica Kft., 1996), 207–235. oldal (I. kötet), 473–496. és 653–665. oldal (II. kötet)

 

2.) Szolfézs és zeneelmélet

 • közepes nehézségű dallamok lapról éneklése G- és F-kulcsban
 • hangközök, hangzatok felismerése és éneklése (ABC-s névvel vagy szolmizálva)
 • diktandó: kétszólamú 1900 előtti zenei részlet és egyszólamú 20. századi zenei részlet lejegyzése
 • klasszikus összhangzattan modulációk nélkül:

Zongorán:
- mintapéldák játszása, kadenciák a legfontosabb alterációkkal
- harmóniamenetek játszása diktálás után (a fokszámok megadásával)

Írásban:
- harmóniamenetek felismerése és lejegyzése hallás után (fokszámozással, négyszólamú szerkesztéssel)

 

Kötelező zeneirodalmi ismeretanyag:

Monteverdi, Claudio
   
Il combattimento di Tancredi e Clorinda / Tankréd és Klorinda párviadala (8. madrigálkötet: Madrigali guerrieri e amorosi)

Bach, Johann Sebastian
    Máté-passió
    Brandenburgi versenyek: 2. (F-dúr), 3. (G-dúr), 5. (D-dúr)
    Goldberg-variációk

Händel, Georg Friedrich
    Messiás
    Vízizene – F-dúr szvit

Haydn, Joseph
    A teremtés
    45. szimfónia (fisz-moll, „Búcsú”)
    94. szimfónia (G-dúr, „Üstdobütés”)

Mozart, Wolfgang Amadeus
    Don Giovanni
    A varázsfuvola
    g-moll szimfónia, K. 550
    C-dúr szimfónia, K. 551 („Jupiter”)
    d-moll zongoraverseny, K. 466
    C-dúr zongoraverseny, K. 467

Beethoven, Ludwig van
    5. (c-moll) szimfónia
    6. (F-dúr) szimfónia
    7. (A-dúr) szimfónia
    9. (d-moll) szimfónia
    A-dúr hegedű-zongora szonáta, op. 47 („Kreutzer”)
    cisz-moll zongoraszonáta, op. 27
    C-dúr zongoraszonáta, op. 53
    c-moll zongoraszonáta, op. 111

Schubert, Franz
    Gretchen am Spinnrade (Margit a rokkánál)
    Erlkönig (A rémkirály)
    Die schöne Müllerin (A szép molnárlány) – dalciklus
    h-moll („Befejezetlen”) szimfónia
    d-moll vonósnégyes („A halál és a lányka”)

Berlioz, Hector
    Fantasztikus szimfónia

Mendelssohn-Bartholdy, Felix
    3. szimfónia (a-moll, „Skót”)
    Szentivánéji álom – Nyitány

Schumann, Robert
    Carnaval
    A költő szerelme – dalciklus

Chopin, Fryderyk
    g-moll ballada, op. 23
    Desz-dúr noktürn, op. 27/2
    Asz-dúr polonéz, op. 53

Liszt Ferenc
    h-moll zongoraszonáta
    A Villa d'Este szökőkútjai
    Faust-szimfónia

Wagner, Richard
    Lohengrin

Verdi, Giuseppe
    Rigoletto
    Aida

Brahms, Johannes
    1. (c-moll) szimfónia
    Német requiem
    2. (B-dúr) zongoraverseny

Mahler, Gustav
    Dal a Földről

Strauss, Richard
    Till Eulenspiegel vidám csínyjei

Debussy, Claude
    Egy faun délutánja
    A tenger

Schoenberg, Arnold
    Pierrot lunaire
    Egy varsói menekült

Bartók Béla
    A kékszakállú herceg vára
    Szabadban
    Cantata profana
    Zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára
    3. zongoraverseny

Stravinsky, Igor
    Tavaszi áldozat
    Zsoltárszimfónia

Kodály Zoltán
    Psalmus Hungaricus
    Galántai táncok