Az a feladatunk, hogy valódi tehetségeket formáljunk, akikben megvan a mesterré váláshoz szükséges képesség, s ne foglalkozzunk a tehetségtelen középszerrel.

Liszt Giovanni Sgambatinak

Felvételi követelmények MA muzikológus - etnomuzikológia szakirányon

Etnomuzikológia – főtárgy

1.) Népzenekutatási témájú, 20 gépelt oldalnál (36.000 karakter) nem hosszabb terjedelmű a Kárpát-medence népzenéjére vonatkozó dolgozat (kisebb tájegység, műfaj, adatközlő repertoárjának, előadásmódjának bemutatása és elemzése). A dolgozat alapuljon pontosan adatolt népzenei anyagon, a tárgyra vonatkozó irodalom ismeretén, és törekedjék egyéni megközelítésre. A dolgozatot a jelölt a szóbeli vizsgán védi meg a bizottság előtt. Benyújtása 2 héttel (10 munkanappal) az írásbeli felvételi vizsga időpontja előtt, 3 fűzött példányban.

2.) Népzenei repertoárban való tájékozottság igazolása

a) Népzenei műfajok és kistájak zenéjének felismerése a Magyar Népzenei Antológia DVD-ROM anyagából.

  • MNA1: Tánczene (Szerk. Martin György, Németh István, Pesovár Ernő)
  • MNA2: Észak (Szerk. Tari Lujza, Vikár László)
  • MNA3: Dunántúl (Szerk. Olsvai Imre)
  • MNA4: Alföld (Szerk. Paksa Katalin, Németh István)
  • MNA5: Kelet 1. (Szerk. Sárosi Bálint, Németh István)
  • MNA6: Kelet 2. (Szerk. Sárosi Bálint, Németh István)
  • MNA7: Moldva és Bukovina (Szerk. Domokos Mária, Németh István)

A DVD-ROM kiadás főszerk. Richter Pál, szerk, Rudasné Bajcsay Márta. MTA Zenetudományi Intézet, 2009 (oktatási segédanyag, felvételizők a DVD-ről másolatot rendelhetnek 2011. február 15-től a Népzene Tanszék tanszéki előadójánál – Köztelek u. 8.)

b) Memoriter

60 dal éneklése

férfi tánc (legényes, verbunkos) dallamok megszólaltatása (dúdolva, fütyülve vagy hangszeren) (Kalotaszeg, Szatmár, Mezőség, Maros-Küküllő köze)

c) A magyar népzenekutatás legfontosabb kutatási eredményeinek történeti áttekintése és alapvető ismerete. Témakörök: Vikár Béla, Bartók, Béla, Kodály Zoltán és Lajtha László egyéni munkássága; népzenei monográfiák; összkiadási eredmények; határon túli kutatás; hangszeres népzene kutatása. Írásbeli teszt és szóbeli kérdések megválaszolása.

 

Zeneirodalmi ismeretek

Zeneirodalmi tájékozottság igazolása az alábbi listán szereplő művek felismerésével:


Palestrina, Giovanni Pierluigi

    Missa Papae Marcelli

Gesualdo, Carlo
    Moro lasso

Monteverdi, Claudio
    Combattimento di Tancredi e Clorinda / Tankréd és Klorinda párviadala (8. madrigálkötet: Madrigali guerrieri e amorosi)

Purcell, Henry
    Dido és Aeneas

Vivaldi, Antonio
    A négy évszak

Bach, Johann Sebastian
    Máté-passió
    Brandenburgi versenyek 2, 3, 5
    Goldberg-variációk

Händel, Georg Friedrich
    Messiás
    Vizizene-F-dúr szvit

Haydn, Joseph 
    Szimfóniák:
    - no. 45 fisz-moll „Búcsú"
    - no. 92 G-dúr „Oxford"
    - no. 94 G-dúr „Üstdobütés"
    - no. 100 G-dúr „Katona"
    - no. 101 D-dúr „Óra"

    Teremtés oratórium

Mozart, Wolfgang Amadeus

    Operák:
    - Szöktetés a szerájból
    - Figaro házassága
    - Don Giovanni
    - Varázsfuvola

    Szimfóniák:
    - K. 543 Esz-dúr
    - K. 550 g-moll
    - K. 551 C-dúr

    Zongoraversenyek:
    - K. 466 d-moll
    - K. 467 C-dúr
    - K. 482 Esz-dúr

Beethoven, Ludwig van

    mind a 9 szimfónia

    Fidelio

    A-dúr hegedű-zongora szonáta, op. 47

    Zongoraszonáták:
    - op. 13 c-moll
    - op. 27 cisz-moll
    - op. 53 C-dúr
    - op. 57 f-moll
    - op. 106 B-dúr
    - op. 111 c-moll

Schubert, Franz

    Dalciklusok
    - A szép molnárlány
    - Téli utazás

    Szimfóniák:
    - h-moll
    - C-dúr („Nagy")

    d-moll vonósnégyes („A halál és a lányka")

Berlioz, Hector
    Fantasztikus szimfónia

Mendelssohn-Bartholdy, Felix
    Szimfóniák:
    - no. 3 „Skót"
    - no. 4 „Olasz"

   Szentivánéji álom – Nyitány

Schumann, Robert
    Zongoraművek:
    - Carnaval

    Dalciklusok:
    - Asszonyszerelem, asszonysors
    - A költő szerelme

Chopin, Fryderyk
    Ballada op. 23 g
    Szonáta op. 35 b

Liszt Ferenc
    Zongoraművek
    - h-moll szonáta
    - Dante-szonáta
    - Funérailles
    - A Villa d'Este szökőkútjai

    Faust-szimfónia

Wagner, Richard
    Lohengrin
    Mesterdalnokok

Verdi, Giuseppe
    Rigoletto
    Aida

Brahms, Johannes

    Szimfóniák:
    - 1. szimfónia (c-moll)
    - 4. szimfónia (e-moll)

    Német requiem

    2. B-dúr zongoraverseny

Mahler, Gustav
    Dal a Földről

Strauss, Richard
    Till Eulenspiegel vidám csínyjei, op. 28

Debussy, Claude
    Egy faun délutánja
    A tenger

Schoenberg, Arnold
    Pierrot lunaire
    Egy varsói menekült
 
Bartók Béla

    Színpadi művek:
    - A kékszakállú herceg vára
    - Cantata profana
     Zenekari művek:
     - Zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára
     - Concerto

    2. és 3. zongoraverseny

    Hegedűverseny (1938)

Stravinsky, Igor
    Tavaszi áldozat
    A katona története
    Zsoltárszimfónia

Kodály Zoltán
    Psalmus Hungaricus
    Galántai táncok

Berg, Alban
    Hegedűverseny

 

  • Alapvető tájékozottság az alább felsorolt zeneszerzők életútjában és életművében:

Monteverdi, Bach, Händel, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin, Mendelssohn, Berlioz, Liszt, Wagner, Verdi, Brahms, Debussy, Mahler, R. Strauss, Bartók, Schoenberg, Stravinsky, Kodály  

Ajánlott olvasmány: Brockhaus–Riemann-féle Zenei lexikon magyar kiadásának életrajzi szócikkei

  • Alapvető tájékozottság az 1600 és 1945 közötti időszak zenetörténetének korszakolásáról, általános jelenségeiről

Ajánlott olvasmány: Gerhard Dietel, Zenetörténet évszámokban, I-II. (Bp.: Springer Hungarica Kft., 1996), 207–235. oldal (I. kötet), 473–496. és 653–665. oldal (II.kötet)

 

Népzenei lejegyzés

- egy vokális és egy hangszeres dallam középrészletes lejegyzése hangfelvételről. A vokális népdalnak egy versszakát kell leírni szöveggel (g' alapra), a hangszeres felvételből a dallamjátszó hangszer (amennyiben zenekari felvétel) szólamát kell lejegyezni, a játszott hangnemnek, illetve az adott hangszernél szokásos alaphangnak megfelelően.

- egy vonósbanda partitúra-lejegyzése (a brácsát brácsakulcsban, vagy oktávás violinkulcsban kérjük).

 

Nyelv

Angol, német vagy francia nyelvű szakmai jellegű szöveg felolvasása és magyarra fordítása

 

 

A felvételi vizsga elbírálásakor külön-külön mérlegeljük az egyes tárgyakban mutatott teljesítményt. Figyelembe vesszük a speciális területen mutatott kimagasló tájékozottságot, készségeket és érdeklődést. A felvételi során részletesen tájékozódunk a felvételiző eddigi zenei irányú tanulmányainak tartalmáról.