Felvételi követelmények régi-zene hangszerművész - barokk fuvola szakirányon

Főtárgy

Kötelező felvételi anyag

1.) Egy gáláns stílusú mű (C. P. E. Bach vagy egyéb berlini iskolát képviselő szerző) legalább egy gyors és egy lassú tétele.

2.) Egy francia stílusú mű (Hotteterre, F. Couperin, Boismortier vagy Leclair) legalább egy gyors és egy lassú tétele vagy egy német vagy olasz barokk, eredetileg is harántfuvolára (nem furulyára) komponált mű (J. S. Bach, Telemann, Locatelli vagy Handel) legalább egy gyors és egy lassú tétele, a stílusnak megfelelő díszítésekkel. (Ez a mű lehet szóló-kompozíció is.)

 

Hangszerkövetelmények a felvételi vizsgán

1.) Barokk fuvola használata

2.) 415'-ös hangoláson való játék

A felvételi vizsgán nem kötelező fejből játszani, a kötelező felvételi darabok előadásakor a felvételiző játszhat saját kamarapartnerével vagy kérheti kísérő biztosítását. A LFZE a felvételi vizsgát megelőző négy hétben legalább két (2-2 órás) próbalehetőséget biztosít a vizsgán használt francia csembalón (František Vyhnálek hangszerépítő mester Taskin csembaló-kópiája, 415'-ös hangoláson) - kamarapartnerrel vagy LFZE által biztosított kísérővel -, egyéni egyeztetés alapján.

 

Elmélet (írásbeli):

Basszusharmonizálás: kb. 10 hangból álló basszusmenet harmonizálása és az akkordok jelölése számozással.

Elemzés: egy szonátaformájú nyitótétel formai elemzése Haydn és Mozart zongoraszonátáinak stílusköréből.

Zeneismereti teszt:

  1. 10 zeneműrészlet felismerése: lehetőleg szerző és cím, de legalább korszak vagy stílus és műfaj szerinti azonosítása.
  2. 10 zenei szakkifejezés, fogalom, műcím stb. magyarázata, értelmezése.