Azok az én barátaim, akik az Ideált keresik meg; e téren, drága barátom, „felismerjük" és mindig fel fogjuk ismerni egymást.

Liszt Mihalovich Ödönnek

Felvételi követelmények régi-zene hangszerművész - barokk oboa szakirányon

Főtárgy:

Kötelező felvételi anyag:

1.)

Geminiani: e-moll szonáta

            vagy

Telemann: a-moll vagy B-dúr szonáta

            vagy

Handel: F-dúr vagy B-dúr (Fitzwilliam) szonáta 

 

2.)

F. Couperin: 2-3 tétel a Concerts Royaux vagy Les Goûts-Réunis gyűjteményekből

            vagy

Hotteterre: a szvitekből szabadon választott min. 2 - max. 4 tétel

            vagy

J. S. Bach: Ária vagy sinfonia tétel a kantátákból és egyéb vokális művekből (ária esetében lehetőség szerint egy vokális szólistával)

            vagy

Egy barokk oboaverseny (pld. Vivaldi, Albinoni, Platti vagy Marcello) legalább egy gyors és egy lassú tétele

 

Elmélet (írásbeli):

Basszusharmonizálás:

kb. 10 hangból álló basszusmenet harmonizálása és az akkordok jelölése számozással.

 

Elemzés:

egy szonátaformájú nyitótétel formai elemzése Haydn és Mozart zongoraszonátáinak stílusköréből.

 

Zeneismereti teszt:

a) 10 zeneműrészlet felismerése: lehetőleg szerző és cím, de legalább korszak vagy stílus és műfaj

    szerinti azonosítása.

b) 10 zenei szakkifejezés, fogalom, műcím stb. magyarázata, értelmezése.