Felvételi követelmények régi-zene hangszerművész – csembaló szakirányon

Főtárgy

 • 1 prelúdium és fúga J. S. Bach: Wohltemperiertes Klavier művének I. vagy II kötetéből
  vagy
  3-4 tétel  J.S. Bach Angol szvitjeiből vagy Partitáiból

 • F. Couperin: Premier Ordre (Pièces de clavecin) következő tételei közül:
  - Les Abeilles
  vagy
  - Les Sentimens (Sarabande)
  vagy
  - La Pastorelle
  vagy
  - La Fleurie ou la tendre Nanette
   
 • egy virtuóz szonáta Domenico Scarlattitól vagy Antonio Solertől.

 

Elmélet (írásbeli)

Basszusharmonizálás: kb. 10 hangból álló basszusmenet harmonizálása és az akkordok jelölése számozással.

Elemzés: egy szonátaformájú nyitótétel formai elemzése Haydn és Mozart zongoraszonátáinak stílusköréből.

Zeneismereti teszt:

 1. 10 zeneműrészlet felismerése: lehetőleg szerző és cím, de legalább korszak vagy stílus és műfaj szerinti azonosítása.
 2. 10 zenei szakkifejezés, fogalom, műcím stb. magyarázata, értelmezése.