Historikus zenei szakirányú továbbképzés

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a 2019/2020. tanévtől historikus zenei továbbképzési szakokat indít ének, fuvola, hegedű és gordonka szakokon, legalább BA diplomával már rendelkezők számára, akik meglévő hangszeres/énekes tudásukat a historikus (17-18. századi) zenei területen szeretnék specializálni.

A képzés elsősorban azoknak ajánlott, akik már bizonyos szintű régi-zenei előtanulmányokat folytattak (pl. tanulmányaik során társhangszer tantárgyat teljesítettek) vagy e téren szakmai tapasztalatot szereztek.

A képzés hangszeres/énekes főtárgyból, repertoárismeretből, kamarazenéből, zenekari/énekkari gyakorlatból, valamint néhány elméleti tantárgyból épül fel, és diplomahangversennyel zárul. A tanterv letölthető innen.

A képzésben résztvevők oklevelet (diplomát) kapnak, historikus hangszeres/énekes előadóművész szakképzettséget szereznek.

 

A képzések megnevezése:

 • historikus fuvolajáték szakirányú továbbképzési szak
 • historikus ének szakirányú továbbképzési szak
 • historikus hegedűjáték szakirányú továbbképzési szak
 • historikus gordonkajáték szakirányú továbbképzési szak

 

A képzési idő 2 félév, a megszerzendő kreditek száma 60.

A képzés munkarendje: esti, a félévi összóraszám: 50 óra.

 

A szakok felelőse Vashegyi György.

Főtárgy tanárok: Baráth Emőke (ének), Balogh Vera (fuvola), Paulik László (hegedű), Baranyay Piroska (gordonka). A hallgatók a zenekari/énekkari gyakorlatot az Orfeo Zenekar és a Purcell Kórus próbái és koncertje keretében teljesítik.

A képzés kizárólag önköltséges formában, magyar és angol nyelvű képzésben indul, az önköltség 220 000 Ft/fő/félév

A jelentkezés feltétele zeneművészeti területen BA képzésben (előadó-művészet vagy alkotóművészet és muzikológia alapképzési szakon), vagy a bolognai rendszer előtti főiskolai vagy egyetemi zeneművészeti szakon szerzett oklevél. (Nem kizáró ok, ha a jelentkező már művész MA oklevelet is szerzett.)

 

Felvételi vizsgakövetelmények:

Felvételi vizsga csak főtárgyból van.

Ének:

 • egy Bach-ária
 • egy olasz vagy francia nyelvű barokk operaária
 • egy oratóriumária (olasz/angol/latin nyelvű)
 • egy Mozart- vagy Haydn-ária

Fuvola:

 • egy francia stílusú mű (J.-M. Hotteterre, F. Couperin, Boismortier stb.) legalább egy gyors és egy lassú tétele
 • egy gáláns stílusú mű (C. P. E. Bach vagy egyéb, a berlini iskolát képviselő szerző) legalább egy gyors és egy lassú tétele

Hegedű:

 • egy Bach-tétel
 • egy szabadon választott barokk lassú tétel
 • egy szabadon választott barokk gyors tétel

 

Gordonka:

összesen 3-4 tétel az alábbi művekből:

 • J. S. Bach csellószvitjeiből egy-két tétel
 • Gabrielli, Supriani, Frescobaldi szólódarabjai
 • bármely eredeti barokk csellószonáta (Pl. Geminiani, Vivaldi, Boccherini, Barriere, Telemann, de Fesch stb.) két tétele

 

A jelentkezési határidő:

2019. augusztus 18. vasárnap

 

A felvételi vizsgák helyszíne a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Ligeti György Épülete (1077 Budapest, Wesselényi utca 52.).

 

A felvételi vizsgák időbeosztása:

2019. szeptember 3. 9:00 óra – regisztráció hangszereseknek
2019. szeptember 3. 9:30 óra – hangszeres felvételi vizsgák (fuvola, hegedű, gordonka)

2019. szeptember 3. 14:40 óra – regisztráció énekeseknek
2019. szeptember 3. 15:00 óra – énekes felvételi vizsga

 

A jelentkezők a felvételi vizsga eredményéről 2019. szeptember 10-ig értesülnek.

A jelentkezési lap letölthető innen.