Az Akadémián eltöltött idő alatt tanultam meg a fegyelem és a kemény munka alapjait, melynek aztán egész életemben hasznát vettem.

Solti György

Zongoraművész-szólista képzés

Figyelem! A felvételi követelmények a járványhelyzet függvényében változhatnak.

A képzés célja:

A zongora szóló- és versenymű-repertoár alapos tanulmányozása, a szóló-előadóművészi képességek fejlesztése, a hangversenyezés gyakorlatához kapcsolódó speciális ismeretek, a szólóművészi tevékenységhez kapcsolódó menedzsment-ismeretek elsajátítása, amelyeket az alap- és mesterképzés nem foglal magába.

A képzés során a hallgatók megismerik a legmagasabb zenei és technikai igényű hangszeres szólórepertoárt, különös tekintettel a versenyművekre; a versenymű-előadás sajátos követelményeit; a színpadi fellépéssel kapcsolatos gyakorlati követelményeket; valamint a sikeres előadó-művészi pályához kapcsolódó kihívásokra adandó válaszokat.

A képzésre felvett hallgatók összetételétől függően a kiscsoportos órák nyelve angol is lehet.

 

A jelentkezés feltételei:

 • befejezett egyetemi tanulmányok (zongora előadóművész osztatlan egyetemi képzés, vagy Master képzés)
 • jeles diploma


A jelentkezőknek kimagasló művészi és előadói tehetséggel, mesterfokú, átlagon felüli hangszertechnikával, kiemelkedő koncentrációs készséggel, az előadóművészi pálya iránti átlagon felüli motivációval, érvényesülési képességgel kell rendelkeznie.

 

Felvételi követelmény:

 • Két Beethoven-zongoraszonáta
 • Két jelentős, 15 percnél hosszabb romantikus szóló zongoradarab, melyből az egyik kötelezően egy Liszt-mű
 • Négy virtuóz etűd (Chopin, vagy Liszt, vagy bármely 20. századi szerző művei)  
 • Két jelentős, 10 percnél hosszabb 20. századi zongoradarab, melyből az egyik kötelezően egy Bartók-mű
 • 3 zongoraverseny fejből (a felvételi bizottság bármelyik egy adott darab bármelyik részét kérheti; a felvételiző számára nem kötelező zenekarral és / vagy zongorás kísérettel előadni a darabokat, a közreműködő partnerek biztosítása a felvételiző felelőssége, amennyiben mégis kísérettel szeretne felvételi vizsgát tenni). Bach és Mozart zongoraversenyeket nem lehet választani. Egy Beethoven zongoraverseny lehet, a többi romantikus, 19. vagy 20. századi darab.

A hallgatók a vizsga előtt néhány nappal emailben értesülnek arról, hogy a tanszék pontosan mely tételeket jelölte ki felvételi vizsgaanyagként.


A felvételi bizottság a meghallgatás kezdetekor választja ki a játszandó műveket a jelölt programjából. A felvételi meghallgatás során a jelentkező játékát a bizottság bármikor leállíthatja.


Jelentkezési díj:

120 EUR (illetve annak megfelelő összeg forintban, az adott napi devizaárfolyam szerint)

A jelentkezési díjat a Magyar Államkincstármál vezetett 10032000-01426768-00000000 számlaszámra kérjük utalni, a Közlemény rovatba kérjük a hallgató nevét és a „Zongora szólista képzés" megjegyzés feltüntetését.

A jelentkezéshez a következőket kérjük csatolni:

 • kitöltött jelentkezési lap (letölthető innen)
 • a végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • diplomamásolat
 • szakmai önéletrajz
 • neves tanár vagy művész ajánlása
 • motivációs levél
 • portfolio (nem kötelező)
 • a jelentkezési díj átutalását igazoló dokumentum másolatát


A jelentkezéseket a következő címre kérjük elküldeni:

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
1077 Budapest, Wesselényi u. 52.
 

A felvételi meghallgatásra június vége és július eleje között kerül sor. A pontos dátumot legkésőbb májusig hirdetik ki.

 

Költségtérítés:

A képzés díja 2 300 000 HUF/félév.

A képzéshez nem igényelhető állami támogatás, ezért kizárólag költségtérítéses formában működhet. A program gazdagsága és a szigorú válogatás miatt várható kis létszám jelentős költségvonzattal jár. A hallgatók terheinek könnyítése érdekében az Egyetem célzott ösztöndíjprogrammal kívánja segíteni a képzésben résztvevő magyar hallgatókat, a Zeneakadémia Baráti Köre támogatásával.

 

A képzés részletes leírását, a tantervet és a tantárgyi programokat ide kattintva lehet megtekinteni.