Az ízlés valaminek a tagadása. A zseni állít, mindig csak állít.

Liszt Ferenc

Felvételi követelmények alkotóművészet és muzikológia - alkalmazott zeneszerzés szakirányon

A képzés a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel való szoros együttműködésben történik.
Figyelem! A felvételi követelmények a járványhelyzet függvényében változhatnak.

Főtárgy:

 

1.) Klasszikus kompozíciós gyakorlatok:

 • Klasszikus menüett Trióval (Haydn, Mozart, Beethoven stílusában)
 • Négy, különböző, tetszőleges komolyzenei stílusban írt rövid gyakorlat, a jelölt választása szerint. (pl. impresszionista, romantikus, atonális, klasszikus, barokk, reneszánsz).  Ezeken felül, opcionálisan bemutatható pop vagy jazz stílusgyakorlat is, akinek ez érdeklődési körébe és/vagy gyakorlatába  esik.

 

2.) Kísérőzene kompozíciós gyakorlat:

egy szabadon választott irodalmi mű részletéhez, vagy a letölthető kb. 1 perces filmrészletek egyikéhez.

A 2018-as filmek letölthetők innen:

 

Amennyiben valaki nem tudja letölteni a filmeket, vagy HD felbontásban szeretné elkérni, írjon Renkó Roberta tanszéki ügyintézőnek a renko.roberta[kukac]zeneakademia.hu e-mail címre!

 

3.) Szabad kompozíció(k) bemutatása (különböző karakterű, hangulatú kompozíciók, szvit)
 

3.) Önéletrajz
 

4.) Motivációs levél, fényképpel.  A levélben a jelölt megfogalmazza azon gondolatait, melyek arra indították, hogy az alkalmazott zeneszerzés hivatást válassza életpályaként, és hogy ki, vagy mi inspirálta erre. Leírja, mit vár a képzéstől, ill. milyen lehetőségeket, munkaterületet, feladatokat remél magának a képzést követően. A motivációs levél terjedelme minimum 2500, maximum 5000n. 
 

5.) Felvételi beszélgetés.  A jelölteket a felvételiztető tanárok kérdezik a motivációs levélben leírtak alapján, valamint felmérik a jelöltek zenei vonatkozású és általános humán műveltségét, különös tekintettel a társművészetekben - elsősorban a színház- és filmművészetben - való érdeklődésére, tájékozottságára.

 

Kötelező tárgyak:

a) Szolfézs-zeneelmélet:

Írásbeli:

 • kétszólamú barokk, vagy bécsi klasszikus anyag hallás utáni leírása 8-12 ütem (8-10 eljátszás).  
 • XX. sz mű egyszólamú részletének hallás utáni leírása   8-10 ütem (8-10 eljátszás)
 • teszt: hangköz teszt, hármashangzatok és négyeshangzatok fordításaik leírása adott hangokról (2-3 eljátszás)
 • ritmus leírása (6-8 eljátszás)
 • összhangzattan példa négyszólamú kidolgozása - fokszámok adottak. (szint: alaphármasok, első és második fordításaik, fő - és mellékszeptim akkordok és fordításaik, szűkített szeptimek és fordításaik, bővített akkordok és fordításaik)
 • bécsi klasszikus stílusra épülő összhangzattan példa leírása diktálás után (szint: alaphármasok, első és második fordításaik,  fő - és mellékszeptim akkordok és fordításaik, szűkített szeptimek és fordításaik, bővített akkordok és fordításaik) A négyszólamú akkordok hangjainak lejegyzése az akkordok megnevezésével. 6-8 ütem

Szóbeli:

 • Klasszikus vagy barokk dallam lapról olvasása – Agócsy László: Szolfézs középfok II-III. (Editio Musica Budapest)
 • J.S.Bach: Olvasókönyv szolmizálóknak (Editio Musica Budapest)
 • Hangközök és hármashangzatok és fordításaik éneklése megadott hangokról
 • Ritmusképletek visszatapsolása hallás után
 • Összhangzattan diktálás zongorán (a jelölt játszik) szint: alaphármasok, első és második fordításaik, fő - és mellékszeptim akkordok és fordításaik, szűkített szeptimek és fordításaik, bővített akkordok és fordításaik

 

b) Zongora kötelező:

Az alább megjelölt darabokból való felkészülés, vagy annál magasabb nehézségi fokú műsor eljátszása.

Elvárt minimum szint:

 • Bach: Kétszólamú invenciók egyike
 • Klasszikus szonáta első tétele
 • Bartók Béla: Mikrokozmosz III. kötetéből szabadon választott mű

 

c) Népzene:

Követelmény:

a megadott népdalok stílusos eléneklése, szöveggel (1 versszakkal), valamint a mellékelt népzene, magyar népzene összefoglaló tartalmának ismerete.

 

Az összefoglaló megtekinthető a kapcsolódó linken (a hivatkozás az oldal aljára görgetve található meg)!

 

A népdalok forrása: Kodály Zoltán: A magyar népzene: Példatár (szerk. Vargyas Lajos)

 

1.       Leszállott a páva, 
2.       Az hol én elmenyek
12.     Kicsi madár jaj de fenn szállsz                                      
27.     Sej, rozmaring, rozmaring                                           
67.     Akkor szép az erdő, mikor zöld
85.     Hajnallik, hajnallik
114.   Erdők, völgyek, szűk ligetek
142.   Árva vagyok, nincs gyámolom
154.   Édesanyám, be szépen felneveltél
156.   Nem arról hajnallik, amerről hajnallott
174.   Kemény kősziklának könnyebb meghasadni
185.    Rozmaringot ültettem pohárba
206.    Szépen szól a kis pacsirta
225.    Két út van előttem
250.    Apró murok, petrezselëm
252.    Arra gyere, amőre én
332.    Elkiáltom magamat/Felső faluvégen 
416.    Apró szëme van a kukoricának
447.    Sárgul már a fügefalevele, hideg akar lenni
448.    Erdő, erdő, kerek erdő, jaj, de messzire ellátszik

A népdalok, vagy változataik részben meghallgathatók a ZTI "Publikált népzenei hangfelvételek" című adatbázisában.