A képzés az Akadémián igen nehéz, időnként igen kemény volt: aki végigcsinálta, igazi zenészként került ki onnan.

Solti György

Felvételi követelmények alkotóművészet és muzikológia - alkalmazott zeneszerzés szakirányon

A képzés a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel való szoros együttműködésben történik.
Figyelem! A felvételi követelmények a járványhelyzet függvényében változhatnak.

Főtárgy:

 

1.) Klasszikus kompozíciós gyakorlatok:

 • Klasszikus menüett Trióval (Haydn, Mozart, Beethoven stílusában)
 • Négy, különböző, tetszőleges komolyzenei stílusban írt rövid gyakorlat, a jelölt választása szerint. (pl. impresszionista, romantikus, atonális, klasszikus, barokk, reneszánsz).  Ezeken felül, opcionálisan bemutatható pop vagy jazz stílusgyakorlat is, akinek ez érdeklődési körébe és/vagy gyakorlatába  esik.

 

2.) Kísérőzene kompozíciós gyakorlat:

egy szabadon választott irodalmi mű részletéhez, vagy a letölthető kb. 1 perces filmrészletek egyikéhez.

A filmek letölthetők innen:

 

Amennyiben valaki nem tudja letölteni a filmeket, vagy HD felbontásban szeretné elkérni, írjon Renkó Roberta tanszéki ügyintézőnek a renko.roberta[kukac]zeneakademia.hu e-mail címre!

 

3.) Szabad kompozíció(k) bemutatása (különböző karakterű, hangulatú kompozíciók, szvit)

 

4.) Önéletrajz
 

5.) Motivációs levél, fényképpel.  A levélben a jelölt megfogalmazza azon gondolatait, melyek arra indították, hogy az alkalmazott zeneszerzés hivatást válassza életpályaként, és hogy ki, vagy mi inspirálta erre. Leírja, mit vár a képzéstől, ill. milyen lehetőségeket, munkaterületet, feladatokat remél magának a képzést követően. A motivációs levél terjedelme minimum 2500, maximum 5000n. 
 

6.) Felvételi beszélgetés.  A jelölteket a felvételiztető tanárok kérdezik a motivációs levélben leírtak alapján, valamint felmérik a jelöltek zenei vonatkozású és általános humán műveltségét, különös tekintettel a társművészetekben - elsősorban a színház- és filmművészetben - való érdeklődésére, tájékozottságára.

 

Kötelező tárgyak:

a) Szolfézs-zeneelmélet:

Írásbeli:

 • kétszólamú barokk, vagy bécsi klasszikus anyag hallás utáni leírása 8-12 ütem (8-10 eljátszás).  
 • XX. sz mű egyszólamú részletének hallás utáni leírása   8-10 ütem (8-10 eljátszás)
 • teszt: hangköz teszt, hármashangzatok és négyeshangzatok fordításaik leírása adott hangokról (2-3 eljátszás)
 • ritmus leírása (6-8 eljátszás)
 • összhangzattan példa négyszólamú kidolgozása - fokszámok adottak. (szint: alaphármasok, első és második fordításaik, fő - és mellékszeptim akkordok és fordításaik, szűkített szeptimek és fordításaik, bővített akkordok és fordításaik)
 • bécsi klasszikus stílusra épülő összhangzattan példa leírása diktálás után (szint: alaphármasok, első és második fordításaik,  fő - és mellékszeptim akkordok és fordításaik, szűkített szeptimek és fordításaik, bővített akkordok és fordításaik) A négyszólamú akkordok hangjainak lejegyzése az akkordok megnevezésével. 6-8 ütem

 

Szóbeli:

 • Klasszikus vagy barokk dallam lapról olvasása – Agócsy László: Szolfézs középfok II-III. (Editio Musica Budapest)
 • J. S. Bach: Olvasókönyv szolmizálóknak (Editio Musica Budapest)
 • Hangközök és hármashangzatok és fordításaik éneklése megadott hangokról
 • Ritmusképletek visszatapsolása hallás után tapsolása kotta alapján
 • Összhangzattan diktálás zongorán (a jelölt játszik) szint: alaphármasok, első és második fordításaik, fő - és mellékszeptim akkordok és fordításaik, szűkített szeptimek és fordításaik, bővített akkordok és fordításaik

 

b) Zongora kötelező:

Az alább megjelölt darabokból való felkészülés, vagy annál magasabb nehézségi fokú műsor eljátszása.

Elvárt minimum szint:

 • Bach: Kétszólamú invenciók egyike
 • Klasszikus szonáta első tétele
 • Bartók Béla: Mikrokozmosz III. kötetéből szabadon választott mű

 

c) Népzene:

Felvételi követelmény:

a középszinten elvárható tudást tükröző általános tájékozottság a vokális és hangszeres népzenéről.

Stílusismeret:

a megadott népdalok stílusos előadása és szakszerű elemzése (stílus illetve stílusréteg, hangsor, kadencia, forma, ambitus, szótagszám, ritmusképlet, műfaji kötődés, területi jellemvonás stb.).

A népdalokat egy versszakkal kell megtanulni.


A Kodály-Vargyas példatárból:
2, 12, 13, 67, 114, 142, 154, 174, 178, 197, 225, 239, 250, 252, 315, 332, 417, 428, 447, 450.

A következő dallamok az internetről kizárólag hallás alapján tanulandók meg a helyes előadásmód elsajátítása érdekében. Az internetre feltett bizonytalan eredetű kottákat és szakszerűtlen dallamelemzést ne használjanak!

A népdalok pontos megtalálásához a helységet és a felvétel archívumi számát adjuk meg.

 1. Röpülj páva, röpülj – Surd (Somogy) Gr059Bc
 2. Túr a disznó a verembe, csak a füle látszik – Báta (Tolna) Gr060Bc
 3. Haj alá, haj alá/Víz a malom alá – Buzsák (Somogy) 4985c
 4. Hajnallik, hajnallik – Tiszacsege (Hajdú) Gr001Ba
 5. Kurtafarkú fecske – Bácskertes (Bács-Bodrog) 3742c
 6. Kerek utca, szegelet – Istensegíts (Bukovina) 7713c
 7. Nagy udvara van a holdnak – Borsodszentmárton (Borsod) 17129a
 8. Fehér László lovat lopott – Tacs (Beszterce Naszód) 7170n
 9. Amott van egy nagy ház – Dernő (Gömör és Kis-Hont) 4988h
 10. Ha kihajtom a libámat – Fedémes (Heves) 9689a
 11. Úgy szeretlek, mint a mézeskalácsot – Vajdahunyad (Hunyad) 3064e
 12. Kútágas gémestől – Zubogy (Gömör és Kis-Hont) 8036l
 13. Elvesztettem zsebkendőmet – Csíkrákos (Csík) 2494a
 14. s A lészpedi erdőn felnőtt egy almafa – Lészped (Moldva) 12.183 a
 15. s Anyám, édesanyám csobánlegény voltam – Gerlén (Moldva) 4328a
 16. Árok, árok, de mély árokba estem – Disznajó (Maros-Torda) 3119e
 17. Hej, búra, búra, búbánatra születtem – Feketelak (Szolnok-Doboka) 4632b
 18. Befütyült a gőzös az állomásra – Apátfalva (Csanád) 5054j
 19. Arany kút, arany gém, arany veder rajta – Kispetri (Kolozs) 6353d
 20. Részegesnek, csavargónak mond engem az egész világ – Pásztó (Heves) 6706g

A népdalok a db.zti.hu/folklor ‘Online adatbázisok/Publikált népzenei felvételek adatbázisa’ alatt érhető el.