A legkisebbeknek sincs megtiltva, hogy nagy dolgokról álmodjanak, sőt törekedjenek is nagy dolgokra – szerényen, képességeikhez mérten.

Liszt Augusz Antalnak

Felvételi követelmények alkotóművészet és muzikológia - alkalmazott zeneszerzés szakirányon

A 2020-as járványhelyzet kapcsán megváltozott felvételi követelmény módosításai alább olvashatók, a piros színnel jelölt és áthúzott szövegmódosítások a felvételi vizsga törölt és módosított részeire vonatkoznak.

Az aktuális pontozás és a felvételi eljárás pontos technikai információi ide kattintva olvashatók (5. oldal).
A képzés a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel való szoros együttműködésben történik.

 

Főtárgy:

 

1.) Klasszikus kompozíciós gyakorlatok:

 • Klasszikus menüett Trióval (Haydn, Mozart, Beethoven stílusában)
 • Négy, különböző, tetszőleges komolyzenei stílusban írt rövid gyakorlat, a jelölt választása szerint. (pl. impresszionista, romantikus, atonális, klasszikus, barokk, reneszánsz).  Ezeken felül, opcionálisan bemutatható pop vagy jazz stílusgyakorlat is, akinek ez érdeklődési körébe és/vagy gyakorlatába  esik.

 

2.) Kísérőzene kompozíciós gyakorlat:

egy szabadon választott irodalmi mű részletéhez, vagy a letölthető kb. 1 perces filmrészletek egyikéhez.

A filmek letölthetők innen:

 

Amennyiben valaki nem tudja letölteni a filmeket, vagy HD felbontásban szeretné elkérni, írjon Renkó Roberta tanszéki ügyintézőnek a renko.roberta[kukac]zeneakademia.hu e-mail címre!

 

3.) Szabad kompozíció(k) bemutatása (különböző karakterű, hangulatú kompozíciók, szvit)
 

A kompozíciók kottáit PDF formátumban és MP3 hangfájlban kérjük feltölteni az általunk megadott email címre. A feltöltéssel kapcsolatos információkat személyes email címükre küldjük. Az Mp3 fájl tartalmazhatja a mű korábbi élő előadásának felvételét, vagy egyéb digitális módon való megszólaltatását (MIDI realizáció). Amennyiben a mű zongorán előadható, ha módjukban áll, lehetőség szerint zongorázzák fel a kompozíciót.

3.) Önéletrajz

4.) Motivációs levél, fényképpel. A levélben a jelölt megfogalmazza azon gondolatait, melyek arra indították, hogy az alkalmazott zeneszerzés hivatást válassza életpályaként, és hogy ki, vagy mi inspirálta erre. Leírja, mit vár a képzéstől, ill. milyen lehetőségeket, munkaterületet, feladatokat remél magának a képzést követően. A motivációs levél terjedelme minimum 2500, maximum 5000n. 
 

5.) Felvételi beszélgetés. A jelölteket a felvételiztető tanárok kérdezik a motivációs levélben leírtak alapján, valamint felmérik a jelöltek zenei vonatkozású és általános humán műveltségét, különös tekintettel a társművészetekben – elsősorban a színház- és filmművészetben – való érdeklődésére, tájékozottságára.

 

Kötelező tárgyak:

a) Szolfézs-zeneelmélet:

Írásbeli:

 • kétszólamú barokk, vagy bécsi klasszikus anyag hallás utáni leírása 8-12 ütem (8-10 eljátszás).  
 • XX. sz mű egyszólamú részletének hallás utáni leírása   8-10 ütem (8-10 eljátszás)
 • teszt: hangköz teszt, hármashangzatok és négyeshangzatok fordításaik leírása adott hangokról (2-3 eljátszás)
 • ritmus leírása (6-8 eljátszás)
 • összhangzattan példa négyszólamú kidolgozása - fokszámok adottak. (szint: alaphármasok, első és második fordításaik, fő - és mellékszeptim akkordok és fordításaik, szűkített szeptimek és fordításaik, bővített akkordok és fordításaik)
 • bécsi klasszikus stílusra épülő összhangzattan példa leírása diktálás után (szint: alaphármasok, első és második fordításaik,  fő - és mellékszeptim akkordok és fordításaik, szűkített szeptimek és fordításaik, bővített akkordok és fordításaik) A négyszólamú akkordok hangjainak lejegyzése az akkordok megnevezésével. 6-8 ütem

Szóbeli:

 • Klasszikus vagy barokk dallam lapról olvasása – Agócsy László: Szolfézs középfok II-III. (Editio Musica Budapest)
 • J.S.Bach: Olvasókönyv szolmizálóknak (Editio Musica Budapest)
 • Hangközök és hármashangzatok és fordításaik éneklése megadott hangokról
 • Ritmusképletek visszatapsolása hallás után
 • Összhangzattan diktálás zongorán (a jelölt játszik) szint: alaphármasok, első és második fordításaik, fő - és mellékszeptim akkordok és fordításaik, szűkített szeptimek és fordításaik, bővített akkordok és fordításaik
 • összhang példa diktálása felvételről (5-6 akkord), az akkordok megnevezése hallás után
 • bécsi klasszikus menüett elemzése kotta alapján

 

b) Zongora kötelező:

Az alább megjelölt darabokból való felkészülés, vagy annál magasabb nehézségi fokú műsor eljátszása.

Elvárt minimum szint:

 • Bach: Kétszólamú invenciók egyike
 • Klasszikus szonáta első tétele
 • Bartók Béla: Mikrokozmosz III. kötetéből szabadon választott mű
A koronavírus által okozott veszélyhelyzet miatt a Zongora kötelező felvételi vizsgarészre nem kerül sor a 2020/21 tanévre vonatkozó felvételi eljárás során.

 

Népzene:

Felvételi követelmény:

a középszinten elvárható tudást tükröző általános tájékozottság a vokális és hangszeres népzenéről.

Stílusismeret:

a megadott népdalok stílusos előadása és szakszerű elemzése (stílus illetve stílusréteg, hangsor, kadencia, forma, ambitus, szótagszám, ritmusképlet, műfaji kötődés, területi jellemvonás stb.).

A népdalokat egy versszakkal kell megtanulni.A Kodály-Vargyas példatárból:
2, 12, 13, 67, 114, 142, 154, 174, 178, 197, 225, 239, 250, 252, 315, 332, 417, 428, 447, 450.

A következő dallamok az internetről kizárólag hallás alapján tanulandók meg a helyes előadásmód elsajátítása érdekében. Az internetre feltett kottákat és szakszerűtlen dallamelemzést ne használjanak!

A népdalok pontos megtalálásához a helységet és a felvétel archívumi számát adjuk meg.

 1. Röpülj páva, röpülj – Surd (Somogy) Gr059Bc
 2. Túr a disznó a verembe, csak a füle látszik – Báta (Tolna) Gr060Bc
 3. Haj alá, haj alá/Víz a malom alá – Buzsák (Somogy) 4985c
 4. Hajnallik, hajnallik – Tiszacsege (Hajdú) Gr001Ba
 5. Kurtafarkú fecske – Bácskertes (Bács-Bodrog) 3742c
 6. Kerek utca, szegelet – Istensegíts (Bukovina) 7713c
 7. Nagy udvara van a holdnak – Borsodszentmárton (Borsod) 17129a
 8. Fehér László lovat lopott – Tacs (Beszterce Naszód) 7170n
 9. Amott van egy nagy ház – Dernő (Gömör és Kis-Hont) 4988h
 10. Ha kihajtom a libámat – Fedémes (Heves) 9689a
 11. Úgy szeretlek, mint a mézeskalácsot – Vajdahunyad (Hunyad) 3064e
 12. Kútágas gémestől – Zubogy (Gömör és Kis-Hont) 8036l
 13. Elvesztettem zsebkendőmet – Csíkrákos (Csík) 2494a
 14. s A lészpedi erdőn felnőtt egy almafa – Lészped (Moldva) 12.183 a
 15. s Anyám, édesanyám csobánlegény voltam – Gerlén (Moldva) 4328a
 16. Árok, árok, de mély árokba estem – Disznajó (Maros-Torda) 3119e
 17. Hej, búra, búra, búbánatra születtem – Feketelak (Szolnok-Doboka) 4632b
 18. Befütyült a gőzös az állomásra – Apátfalva (Csanád) 5054j
 19. Arany kút, arany gém, arany veder rajta – Kispetri (Kolozs) 6353d
 20. Részegesnek, csavargónak mond engem az egész világ – Pásztó (Heves) 6706g

 

A népdalok a www.zti.hu – 'Online adatbázisok/Publikált népzenei felvételek adatbázisa' alatt érhető el (http://db.zti.hu/).

 

Stílusismeret:

Egy-egy, a példatárból és az archív felvételek közül szabadon választott népdal stílusos, több versszakkal történő előadása és szakszerű elemzése (stílus illetve stílusréteg, hangsor, kadencia, forma, ambitus, szótagszám, ritmusképlet, műfaji kötődés, területi jellemvonás stb.)

 

Választási lehetőségek:

a Kodály-Vargyas példatárból: 2, 13, 67, 142, 178, 225, 250, 315, 332, 417, 428

 

Az internetről (kizárólag hallás alapján tanulandók meg):

1. Röpülj páva, röpülj – Surd (Somogy) Gr059Bc
2. Túr a disznó a verembe, csak a füle látszik – Báta (Tolna) Gr060Bc
3. Kurtafarkú fecske – Bácskertes (Bács-Bodrog) 3742c
4. Kerek utca, szegelet – Istensegíts (Bukovina) 7713c
5. Ha kihajtom a libámat – Fedémes (Heves) 9689a
6. Kútágas gémestől – Zubogy (Gömör és Kis-Hont) 8036l
7. Elvesztettem zsebkendőmet – Csíkrákos (Csík) 2494a
8. s A lészpedi erdőn felnőtt egy almafa – Gerlén (Moldva) 12183a
9. Hej, búra, búra, búbánatra születtem – Feketelak (Szolnok-Doboka) 4632b
10. Arany kút, arany gém, arany veder rajta – Kispetri (Kolozs) 6353d

A népdalok a db.zti.hu/24ora/dalok – 'Online adatbázisok/Publikált népzenei felvételek adatbázisa' alatt érhető el (a népdalok pontos megtalálásához a helységet és a felvétel archívumi számát adjuk meg).

 

A szolfézs-zeneelmélet, népzene felvételi beszélgetés Skype konferencia hívással történik.