Felvételi követelmények alkotóművészet és muzikológia – alkalmazott zeneszerzés szakirányon

A képzés a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel való szoros együttműködésben történik.

Főtárgy:

 

1.) Klasszikus kompozíciós gyakorlatok:

 • Klasszikus menüett Trióval (J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven stílusában)
 • Három, különböző, tetszőleges komolyzenei stílusban írt rövid gyakorlat, a jelölt választása szerint. (pl. impresszionista, romantikus, atonális, barokk, reneszánsz).  Ezeken felül, opcionálisan bemutatható pop vagy jazz stílusgyakorlat is, akinek ez érdeklődési körébe és/vagy gyakorlatába  esik.

 

2.) Kísérőzene kompozíciós gyakorlat:

egy szabadon választott irodalmi mű részletéhez, vagy az alábbi linken szereplő négy filmrészlet közül egy animációs ÉS egy kisfilmrészlethez várjuk a kompozíciós gyakorlatokat.

A filmek letölthetők INNEN.

Amennyiben valaki nem tudja letölteni a filmeket, írjon Renkó Roberta tanszéki ügyintézőnek a renko.roberta[kukac]zeneakademia.hu e-mail címre!

 

3.) Szabad kompozíció(k) bemutatása (pl. különböző karakterű, hangulatú kompozíciók)

 

4.) Önéletrajz
 

5.) Motivációs levél, fényképpel.  A levélben a jelölt megfogalmazza azon gondolatait, melyek arra indították, hogy az alkalmazott zeneszerzés hivatást válassza életpályaként, és hogy ki, vagy mi inspirálta erre. Leírja, mit vár a képzéstől, ill. milyen lehetőségeket, munkaterületet, feladatokat remél magának a képzést követően. A motivációs levél terjedelme minimum 2500, maximum 5000n. 
 

6.) Felvételi beszélgetés.  A jelölteket a felvételiztető tanárok kérdezik a motivációs levélben leírtak alapján, valamint felmérik a jelöltek kreativitását, zenei vonatkozású és általános humán műveltségét, különös tekintettel a társművészetekben – elsősorban a színház- és filmművészetben – való érdeklődésére, tájékozottságára.

 

Kötelező tárgyak:

a) Szolfézs-zeneelmélet:

Írásbeli:

 • kétszólamú barokk, vagy bécsi klasszikus anyag hallás utáni leírása, 8–12 ütem (8–10 eljátszás).  
 • XX. századi mű egyszólamú részletének hallás utáni leírása, 8–10 ütem (8–10 eljátszás)
 • teszt: hangköz teszt, hármashangzatok és négyeshangzatok fordításaik leírása adott hangokról (2–3 eljátszás)
 • ritmus leírása (6–8 eljátszás)
 • összhangzattan példa négyszólamú kidolgozása – fokszámok adottak. (szint: alaphármasok, első és második fordításaik, fő- és mellékszeptim akkordok és fordításaik, szűkített szeptimek és fordításaik, bővített akkordok és fordításaik)
 • bécsi klasszikus stílusra épülő összhangzattan példa leírása diktálás után (szint: alaphármasok, első és második fordításaik,  fő- és mellékszeptim akkordok és fordításaik, szűkített szeptimek és fordításaik, bővített akkordok és fordításaik) A négyszólamú akkordok hangjainak lejegyzése az akkordok megnevezésével. 6–8 ütem

 

Szóbeli:

 • Klasszikus vagy barokk dallam lapról olvasása – Agócsy László: Szolfézs középfok II-III. (Editio Musica Budapest)
 • Hangközök és hármashangzatok és fordításaik éneklése megadott hangokról
 • Ritmusképletek visszatapsolása hallás után tapsolása kotta alapján
 • Összhangzattan diktálás zongorán (a jelölt játszik) szint: alaphármasok, első és második fordításaik, fő - és mellékszeptim akkordok és fordításaik, szűkített szeptimek és fordításaik, bővített akkordok és fordításaik

 

b) Zongora kötelező:

Az alább megjelölt darabokból való felkészülés, vagy annál magasabb nehézségi fokú műsor eljátszása.

Elvárt minimum szint:

 • Bach: Kétszólamú invenciók egyike
 • Klasszikus szonáta első tétele
 • Bartók Béla: Mikrokozmosz III. kötetéből szabadon választott mű

 

c) Népzenei ismeretek:

Általános tájékozottság a magyar népzenéről az alábbi témakörökben:

 • népzenei dialektusterületek
 • hangszeres és énekelt zene
 • előadásmód, variálás

Javasolt forrás:
Dömötör Tekla (főszerk.): Magyar néprajz 6. Folklór 2. Népzene, néptánc, népi játék. (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990).
A fejezet online elérhető ITT vagy ITT.


Népzene és műzene kapcsolata:

Mutasson be röviden egy szabadon választott, lehetőleg a szakirányához kapcsolódó, népzenei ihletésű zeneművet, kiemelve a népzenei vonatkozásokat.


Népdal repertoárismeret:

A példák egy részéhez lejegyzés is tartozik, de javasolt a hallás utáni tanulás a helyes hangvétel elsajátítása érdekében. 

 • A megadott népdalok előadása legalább két versszakkal.
 • Népdalelemzés a következő szempontok szerint: forma, stílusréteg, ritmusképlet, hangsor, kadencia, ambitus, szótagszám, műfaji kötődés, területi jellemvonás.

A dallamok Kodály Zoltán: A magyar népzene című tanulmányának példatárából, valamint a BTK Zenetudományi Intézet internetes adatbázisából származnak. 

 1. Az, hol én elmegyek… Kászonimpér / Csík (Kodály: 2. dallam)
  KOTTA
 2. Árva vagyok, nincs gyámolom…Gyergyóremete / Csík (Kodály: 142. dallam)
  HANGFELVÉTEL • KOTTA
 3. Édesanyám, be szépen felneveltél…Székelyvaja / Maros-Torda (Kodály: 154. dallam)
  HANGFELVÉTEL • KOTTA
 4. Hajtják a fekete kecskét… Ipolybalog / Hont (Kodály: 197. dallam)
  KOTTA
 5. Két út van előttem… Köröstárkány / Bihar (Kodály: 225. dallam)
  HANGFELVÉTEL • KOTTA
 6. Apró murok, petrezselöm… Nemespátró / Somogy (Kodály: 250. dallam)
  HANGFELVÉTEL • KOTTA
 7. Arra gyere amerre én… Ipolyság / Hont (Kodály: 252. dallam)
  HANGFELVÉTEL • KOTTA
 8. Elkiáltom magamat…Ghymes / Nyitra (Kodály: 332. dallam)
  KOTTA
 9. Csernovici kaszárnya, bádogos a teteje… Felsőireg / Tolna (Kodály: 428. dallam)
  HANGFELVÉTEL • KOTTA

valamint ugyanebből a kötetből a 12, 13, 67, 114, 174, 178, 239, 315, 417, 447 és 450. dallam.

Az alábbi példákat a Publikált népzenei felvételek internetes adatbázisában találja meg. Az Arch.szám mezőbe írja be a dal után található archívumi számot változatlan formában.

 1. Röpülj páva, röpülj – Surd (Somogy) Gr059Bc
 2. Túr a disznó a verembe, csak a füle látszik – Báta (Tolna) Gr060Bc
 3. Haj alá, haj alá/Víz a malom alá – Buzsák (Somogy) 4985c
 4. Hajnallik, hajnallik – Tiszacsege (Hajdú) Gr001Ba
 5. Kerek utca, szegelet – Istensegíts (Bukovina) 7713c
 6. Fehér László lovat lopott – Tacs (Beszterce Naszód) 7170n
 7. Amott van egy nagy ház – Dernő (Gömör és Kis-Hont) 4988h
 8. Úgy szeretlek, mint a mézeskalácsot – Vajdahunyad (Hunyad) 3064e
 9. Kútágas gémestől – Zubogy (Gömör és Kis-Hont) 8036l
 10. Elvesztettem zsebkendőmet – Csíkrákos (Csík) 2494a
 11. s A lészpedi erdőn felnőtt egy almafa – Lészped (Moldva) 12183a
 12. s Anyám, édesanyám csobánlegény voltam – Gerlén (Moldva) 4823a
 13. Hej, búra, búra, búbánatra születtem – Feketelak (Szolnok-Doboka) 4632b
 14. Befütyült a gőzös az állomásra – Apátfalva (Csanád) 5054j
 15. Arany kút, arany gém, arany veder rajta – Kispetri (Kolozs) 6353d