Felvételi követelmények alkotóművészet és muzikológia – elektronikus zenei médiaművészet szakirányon

Főtárgy:

 • A jelentkező korábbi zenei alkotómunkáiról készült portfolió bemutatása felvételről vagy élő előadásban
 • Körülbelül 1 perc hosszúságú etüd realizálása és bemutatása Audacity és SPEAR hangszerkesztő szoftverek segítségével. A feladat végrehajtására a jelentkezőknek max. 2 óra áll rendelkezésére.

 

Kötelező tárgyak:

a) Szolfézs-zeneelmélet:

Írásbeli:

 • speciális hallásteszt (hangszín- hangközfelismerés és -emlékezet vizsgálata)
 • általános teszt:
  - intelligencia felmérése, zenei, művészeti és számítógépes ismeretek felmérése
  - hangtani, matematikai ismeretek felmérése (az OM honlapján közzétett érettségi követelmények alapján: 1. az emelt szintű matematika érettségi derékszögű koordináta-rendszerekről és a szinusz függvényről szóló ismeretei, 2. az emelt szintű fizikai érettségi hangtanról szóló ismeretei).
  - elektroakusztikus zenei ismeretek felmérése (ld. a lenti zeneszerző-, ill. műlistát)
 • kétszólamú barokk, vagy bécsi klasszikus anyag hallás utáni leírása 8-12 ütem (8-10 eljátszás).
 • XX. sz mű egyszólamú részletének hallás utáni leírása 8-10 ütem (8-10 eljátszás)
 • teszt: hangköz teszt, tonális hangközlánc, hármashangzatok és fordításaik leírása adott hangokról (2-3 eljátszás)
 • ritmus leírása (6-8 eljátszás)


Szóbeli:

 • Klasszikus vagy barokk dallam lapról olvasása – Agócsy László: Szolfézs középfok II-III. (Editio Musica Budapest)
 • J. S. Bach: Olvasókönyv szolmizálóknak (Editio Musica Budapest)
 • Hangközök és hármashangzatok és fordításaik éneklése megadott hangokról
 • Ritmusképletek visszatapsolása hallás után

 

b) Zongora kötelező:

Elsősorban zongora, vagy egy más akusztikus illetve eletronikus hangszeren való jártasság bemutatása.


Zongora:

 • Bach: 18 kis prelúdium egyike
 • Klasszikus szonatina első tétele (Könnyű szonatinák, 15 könnyű szonáta, Szonatina album)
 • Bartók Béla: Mikrokozmosz II. kötetéből szabadon választott mű

 

c) Népzenei ismeretek:

Általános tájékozottság a magyar népzenéről az alábbi témakörökben:

 • népzenei dialektusterületek
 • hangszeres és énekelt zene
 • előadásmód, variálás

Javasolt forrás:
Dömötör Tekla (főszerk.): Magyar néprajz 6. Folklór 2. Népzene, néptánc, népi játék. (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990).
A fejezet online elérhető ITT vagy ITT.


Népzene és műzene kapcsolata:

Mutasson be röviden egy szabadon választott, lehetőleg a szakirányához kapcsolódó, népzenei ihletésű zeneművet, kiemelve a népzenei vonatkozásokat.


Népdal repertoárismeret:

A példák egy részéhez lejegyzés is tartozik, de javasolt a hallás utáni tanulás a helyes hangvétel elsajátítása érdekében. 

 • A megadott népdalok előadása legalább két versszakkal.
 • Népdalelemzés a következő szempontok szerint: forma, stílusréteg, ritmusképlet, hangsor, kadencia, ambitus, szótagszám, műfaji kötődés, területi jellemvonás.

A dallamok Kodály Zoltán: A magyar népzene című tanulmányának példatárából, valamint a BTK Zenetudományi Intézet internetes adatbázisából származnak. 

 1. Az, hol én elmegyek… Kászonimpér / Csík (Kodály: 2. dallam)
  KOTTA
 2. Árva vagyok, nincs gyámolom…Gyergyóremete / Csík (Kodály: 142. dallam)
  HANGFELVÉTEL • KOTTA
 3. Édesanyám, be szépen felneveltél…Székelyvaja / Maros-Torda (Kodály: 154. dallam)
  HANGFELVÉTEL • KOTTA
 4. Hajtják a fekete kecskét… Ipolybalog / Hont (Kodály: 197. dallam)
  KOTTA
 5. Két út van előttem… Köröstárkány / Bihar (Kodály: 225. dallam)
  HANGFELVÉTEL • KOTTA
 6. Apró murok, petrezselöm… Nemespátró / Somogy (Kodály: 250. dallam)
  HANGFELVÉTEL • KOTTA
 7. Arra gyere amerre én… Ipolyság / Hont (Kodály: 252. dallam)
  HANGFELVÉTEL • KOTTA
 8. Elkiáltom magamat…Ghymes / Nyitra (Kodály: 332. dallam)
  KOTTA
 9. Csernovici kaszárnya, bádogos a teteje… Felsőireg / Tolna (Kodály: 428. dallam)
  HANGFELVÉTEL • KOTTA

valamint ugyanebből a kötetből a 12, 13, 67, 114, 174, 178, 239, 315, 417, 447 és 450. dallam.

Az alábbi példákat a Publikált népzenei felvételek internetes adatbázisában találja meg. Az Arch.szám mezőbe írja be a dal után található archívumi számot változatlan formában.

 1. Röpülj páva, röpülj – Surd (Somogy) Gr059Bc
 2. Túr a disznó a verembe, csak a füle látszik – Báta (Tolna) Gr060Bc
 3. Haj alá, haj alá/Víz a malom alá – Buzsák (Somogy) 4985c
 4. Hajnallik, hajnallik – Tiszacsege (Hajdú) Gr001Ba
 5. Kerek utca, szegelet – Istensegíts (Bukovina) 7713c
 6. Fehér László lovat lopott – Tacs (Beszterce Naszód) 7170n
 7. Amott van egy nagy ház – Dernő (Gömör és Kis-Hont) 4988h
 8. Úgy szeretlek, mint a mézeskalácsot – Vajdahunyad (Hunyad) 3064e
 9. Kútágas gémestől – Zubogy (Gömör és Kis-Hont) 8036l
 10. Elvesztettem zsebkendőmet – Csíkrákos (Csík) 2494a
 11. s A lészpedi erdőn felnőtt egy almafa – Lészped (Moldva) 12183a
 12. s Anyám, édesanyám csobánlegény voltam – Gerlén (Moldva) 4823a
 13. Hej, búra, búra, búbánatra születtem – Feketelak (Szolnok-Doboka) 4632b
 14. Befütyült a gőzös az állomásra – Apátfalva (Csanád) 5054j
 15. Arany kút, arany gém, arany veder rajta – Kispetri (Kolozs) 6353d

 

Műlista:

Zenék:

 • Pierre Henry-Pierre Schaeffer: Symphonie pour un homme seul
 • John Cage: 4’33”
 • Karlheinz Stockhausen: Kontakte (Nr. 12 1/2)
 • Bernard Parmeggiani: Ondes Croises
 • Jonathan Harvey: Mortous Plango
 • Edgar Varése: Ionisation
 • Jean-Claude Risset: Songes
 • Steve Reich: Different Trains
 • Alvin Lucier: I Am Sitting in a Room
 • Helmut Lachenmann: Pression
 • Georg Friderich Haas: Ein Schattenspiel
 • Vidovszky László: Autokoncert

 

Filmek:

 • Norman McLaren: Neighbours
 • Tisztelet az öregasszonyoknak – eredeti hanggal (rendező: Huszárik Zoltán, zene: Jeney Zoltán)
 • 2001 Űrodüsszeia (rendező: Stanley Kubrick)
 • Thierry de Mey: Rosas danst Rosas/ Anne Teresa De Keersmaeker
 • Berberian Sound Studio (rendező: Peter Strickland)
 • Arrival (rendező: Denis Villeneuve)
 • Wall-E (rendező: Andrew Stanton, hangdesign: Ben Burtt)
 • Hukkle (rendező: Pálfi György, hangdesign: Zányi Tamás)