Az Akadémián eltöltött idő alatt tanultam meg a fegyelem és a kemény munka alapjait, melynek aztán egész életemben hasznát vettem.

Solti György

Felvételi követelmények alkotóművészet és muzikológia - elektronikus zenei médiaművészet szakirányon

Figyelem! A felvételi követelmények a járványhelyzet függvényében változhatnak.
 

Főtárgy:

 • A jelentkező korábbi zenei alkotómunkáiról készült portfolió bemutatása felvételről vagy élő előadásban
 • Körülbelül 1 perc hosszúságú etüd realizálása és bemutatása Audacity és SPEAR hangszerkesztő szoftverek segítségével. A feladat végrehajtására a jelentkezőknek max. 2 óra áll rendelkezésére.

 

Kötelező tárgyak:

a) Szolfézs-zeneelmélet:

Írásbeli:

 • speciális hallásteszt (hangszín- hangközfelismerés és -emlékezet vizsgálata)
 • általános teszt:
  - intelligencia felmérése, zenei, művészeti és számítógépes ismeretek felmérése
  - elektroakusztikus zenei ismeretek felmérése (ld. a lenti zeneszerző-, ill. műlistát)
 • kétszólamú barokk, vagy bécsi klasszikus anyag hallás utáni leírása 8-12 ütem (8-10 eljátszás).
 • XX. sz mű egyszólamú részletének hallás utáni leírása 8-10 ütem (8-10 eljátszás)
 • teszt: hangköz teszt, tonális hangközlánc, hármashangzatok és fordításaik leírása adott hangokról (2-3 eljátszás)
 • ritmus leírása (6-8 eljátszás)


Szóbeli:

 • Klasszikus vagy barokk dallam lapról olvasása – Agócsy László: Szolfézs középfok II-III. (Editio Musica Budapest)
 • J.S.Bach: Olvasókönyv szolmizálóknak (Editio Musica Budapest)
 • Hangközök és hármashangzatok és fordításaik éneklése megadott hangokról
 • Ritmusképletek visszatapsolása hallás után

 

b) Zongora kötelező:

Elsősorban zongora, vagy egy más akusztikus illetve eletronikus hangszeren való jártasság bemutatása.


Zongora:

 • Bach: 18 kis prelúdium egyike
 • Klasszikus szonatina első tétele (Könnyű szonatinák, 15 könnyű szonáta, Szonatina album)
 • Bartók Béla: Mikrokozmosz II. kötetéből szabadon választott mű

 

c) Népzene:

Követelmény:

a megadott népdalok stílusos eléneklése, szöveggel (1 versszakkal), valamint a mellékelt népzene, magyar népzene összefoglaló tartalmának ismerete.

Az összefoglaló megtekinthető a kapcsolódó linken (lásd a hivatkozást az oldal alján)!

 

A népdalok forrása: Kodály Zoltán: A magyar népzene: Példatár (szerk. Vargyas Lajos)

 

1.       Leszállott a páva, 
2.       Az hol én elmenyek
12.     Kicsi madár jaj de fenn szállsz                                      
27.     Sej, rozmaring, rozmaring                                           
67.     Akkor szép az erdő, mikor zöld
85.     Hajnallik, hajnallik
114.   Erdők, völgyek, szűk ligetek
142.   Árva vagyok, nincs gyámolom
154.   Édesanyám, be szépen felneveltél
156.   Nem arról hajnallik, amerről hajnallott
174.   Kemény kősziklának könnyebb meghasadni
185.    Rozmaringot ültettem pohárba
206.    Szépen szól a kis pacsirta
225.    Két út van előttem
250.    Apró murok, petrezselëm
252.    Arra gyere, amőre én
332.    Elkiáltom magamat/Felső faluvégen 
416.    Apró szëme van a kukoricának
447.    Sárgul már a fügefalevele, hideg akar lenni
448.    Erdő, erdő, kerek erdő, jaj, de messzire ellátszik

A népdalok, vagy változataik részben meghallgathatók a www.zti.hu/multimédiás adatbázisok/publikált népzenei felvételek internetcím alatt.

 

Műlista:

Zenék:

 • Pierre Henry-Pierre Schaeffer: Symphonie pour un homme seul
 • John Cage: 4’33”
 • Karlheinz Stockhausen: Kontakte (Nr. 12 1/2)
 • Bernard Parmeggiani: Ondes Croises
 • Jonathan Harvey: Mortous Plango
 • Edgar Varése: Ionisation
 • Jean-Claude Risset: Songes
 • Steve Reich: Different Trains
 • Alvin Lucier: I Am Sitting in a Room
 • Helmut Lachenmann: Pression
 • Georg Friderich Haas: Ein Schattenspiel
 • Vidovszky László: Autokoncert

 

Filmek:

 • Norman McLaren: Neighbours
 • Tisztelet az öregasszonyoknak - eredeti hanggal (rendező: Huszárik Zoltán, zene: Jeney Zoltán)
 • 2001 Űrodüsszeia (rendező: Stanley Kubrick)
 • Thierry de Mey: Rosas danst Rosas/ Anne Teresa De Keersmaeker
 • Berberian Sound Studio (rendező: Peter Strickland)
 • Arrival (rendező: Denis Villeneuve)
 • Wall-E (rendező: Andrew Stanton, hangdesign: Ben Burtt)
 • Hukkle (rendező: Pálfi György, hangdesign: Zányi Tamás)