Nem túlzok, amikor azt mondom: mindent, amit zenészként elértem, Weiner Leónak köszönhetek…. Számomra mindig Weiner volt és marad is „a zenész" kiemelkedő mintaképe.

Solti György

Felvételi követelmények alkotóművészet és muzikológia – elektronikus zenei médiaművészet szakirányon

Figyelem! A felvételi követelmények a járványhelyzet függvényében változhatnak.
 

Főtárgy:

 • A jelentkező korábbi zenei alkotómunkáiról készült portfolió bemutatása felvételről vagy élő előadásban
 • Körülbelül 1 perc hosszúságú etüd realizálása és bemutatása Audacity és SPEAR hangszerkesztő szoftverek segítségével. A feladat végrehajtására a jelentkezőknek max. 2 óra áll rendelkezésére.

 

Kötelező tárgyak:

a) Szolfézs-zeneelmélet:

Írásbeli:

 • speciális hallásteszt (hangszín- hangközfelismerés és -emlékezet vizsgálata)
 • általános teszt:
  - intelligencia felmérése, zenei, művészeti és számítógépes ismeretek felmérése
  - elektroakusztikus zenei ismeretek felmérése (ld. a lenti zeneszerző-, ill. műlistát)
 • kétszólamú barokk, vagy bécsi klasszikus anyag hallás utáni leírása 8-12 ütem (8-10 eljátszás).
 • XX. sz mű egyszólamú részletének hallás utáni leírása 8-10 ütem (8-10 eljátszás)
 • teszt: hangköz teszt, tonális hangközlánc, hármashangzatok és fordításaik leírása adott hangokról (2-3 eljátszás)
 • ritmus leírása (6-8 eljátszás)


Szóbeli:

 • Klasszikus vagy barokk dallam lapról olvasása – Agócsy László: Szolfézs középfok II-III. (Editio Musica Budapest)
 • J.S.Bach: Olvasókönyv szolmizálóknak (Editio Musica Budapest)
 • Hangközök és hármashangzatok és fordításaik éneklése megadott hangokról
 • Ritmusképletek visszatapsolása hallás után

 

b) Zongora kötelező:

Elsősorban zongora, vagy egy más akusztikus illetve eletronikus hangszeren való jártasság bemutatása.


Zongora:

 • Bach: 18 kis prelúdium egyike
 • Klasszikus szonatina első tétele (Könnyű szonatinák, 15 könnyű szonáta, Szonatina album)
 • Bartók Béla: Mikrokozmosz II. kötetéből szabadon választott mű

 

c) Népzene:

Felvételi követelmény:

a középszinten elvárható tudást tükröző általános tájékozottság a vokális és hangszeres népzenéről.

Stílusismeret:

a megadott népdalok stílusos előadása és szakszerű elemzése (stílus illetve stílusréteg, hangsor, kadencia, forma, ambitus, szótagszám, ritmusképlet, műfaji kötődés, területi jellemvonás stb.).

A népdalokat egy versszakkal kell megtanulni.


A Kodály-Vargyas példatárból:
2, 12, 13, 67, 114, 142, 154, 174, 178, 197, 225, 239, 250, 252, 315, 332, 417, 428, 447, 450.

A következő dallamok az internetről kizárólag hallás alapján tanulandók meg a helyes előadásmód elsajátítása érdekében. Az internetre feltett bizonytalan eredetű kottákat és szakszerűtlen dallamelemzést ne használjanak!

A népdalok pontos megtalálásához a helységet és a felvétel archívumi számát adjuk meg.

 1. Röpülj páva, röpülj – Surd (Somogy) Gr059Bc
 2. Túr a disznó a verembe, csak a füle látszik – Báta (Tolna) Gr060Bc
 3. Haj alá, haj alá/Víz a malom alá – Buzsák (Somogy) 4985c
 4. Hajnallik, hajnallik – Tiszacsege (Hajdú) Gr001Ba
 5. Kurtafarkú fecske – Bácskertes (Bács-Bodrog) 3742c
 6. Kerek utca, szegelet – Istensegíts (Bukovina) 7713c
 7. Nagy udvara van a holdnak – Borsodszentmárton (Borsod) 17129a
 8. Fehér László lovat lopott – Tacs (Beszterce Naszód) 7170n
 9. Amott van egy nagy ház – Dernő (Gömör és Kis-Hont) 4988h
 10. Ha kihajtom a libámat – Fedémes (Heves) 9689a
 11. Úgy szeretlek, mint a mézeskalácsot – Vajdahunyad (Hunyad) 3064e
 12. Kútágas gémestől – Zubogy (Gömör és Kis-Hont) 8036l
 13. Elvesztettem zsebkendőmet – Csíkrákos (Csík) 2494a
 14. s A lészpedi erdőn felnőtt egy almafa – Lészped (Moldva) 12.183 a
 15. s Anyám, édesanyám csobánlegény voltam – Gerlén (Moldva) 4328a
 16. Árok, árok, de mély árokba estem – Disznajó (Maros-Torda) 3119e
 17. Hej, búra, búra, búbánatra születtem – Feketelak (Szolnok-Doboka) 4632b
 18. Befütyült a gőzös az állomásra – Apátfalva (Csanád) 5054j
 19. Arany kút, arany gém, arany veder rajta – Kispetri (Kolozs) 6353d
 20. Részegesnek, csavargónak mond engem az egész világ – Pásztó (Heves) 6706g

A népdalok a db.zti.hu/folklor ‘Online adatbázisok/Publikált népzenei felvételek adatbázisa’ alatt érhető el.

 

Műlista:

Zenék:

 • Pierre Henry-Pierre Schaeffer: Symphonie pour un homme seul
 • John Cage: 4’33”
 • Karlheinz Stockhausen: Kontakte (Nr. 12 1/2)
 • Bernard Parmeggiani: Ondes Croises
 • Jonathan Harvey: Mortous Plango
 • Edgar Varése: Ionisation
 • Jean-Claude Risset: Songes
 • Steve Reich: Different Trains
 • Alvin Lucier: I Am Sitting in a Room
 • Helmut Lachenmann: Pression
 • Georg Friderich Haas: Ein Schattenspiel
 • Vidovszky László: Autokoncert

 

Filmek:

 • Norman McLaren: Neighbours
 • Tisztelet az öregasszonyoknak – eredeti hanggal (rendező: Huszárik Zoltán, zene: Jeney Zoltán)
 • 2001 Űrodüsszeia (rendező: Stanley Kubrick)
 • Thierry de Mey: Rosas danst Rosas/ Anne Teresa De Keersmaeker
 • Berberian Sound Studio (rendező: Peter Strickland)
 • Arrival (rendező: Denis Villeneuve)
 • Wall-E (rendező: Andrew Stanton, hangdesign: Ben Burtt)
 • Hukkle (rendező: Pálfi György, hangdesign: Zányi Tamás)