A technika a lélekből szülessen meg, ne a mechanikából.

Liszt Lina Ramannak

Felvételi követelmények alkotóművészet és muzikológia - elektronikus zenei médiaművészet szakirányon

A 2020-as járványhelyzet kapcsán megváltozott felvételi követelmény módosításai alább olvashatók, a piros színnel jelölt és áthúzott szövegmódosítások a felvételi vizsga törölt és módosított részeire vonatkoznak.

Az aktuális pontozás és a felvételi eljárás pontos technikai információi ide kattintva olvashatók (5. oldal).

Főtárgy:

 • A jelentkező korábbi zenei alkotómunkáiról készült portfolió bemutatása felvételről vagy élő előadásban

  A kompozíciókat aiff, wav, mp3, vagy videó esetén mp4 formátumban kérjük feltölteni a minden jelentkezőnek külön emailben elküldött linkre. Ha kotta is tartozik a kompozícióhoz, azt pdf formátumban kérjük feltölteni. A feltöltéssel kapcsolatos információkat személyes email címükre küldjük el.

 • Körülbelül 1 perc hosszúságú etűd realizálása és bemutatása Audacity és SPEAR hangszerkesztő szoftverek segítségével. A feladat végrehajtására a jelentkezőknek max. 2 óra áll rendelkezésére.

  Az etűd realizálásához videókonferencián kapják meg a résztvevők a kiindulási hangfájlokat, és a videókonferencián valós időben dolgozzák ki a műveket, amelyeket a konferencián megadott linkre kell feltölteniük.

 

Kötelező tárgyak:

a) Szolfézs-zeneelmélet:

Írásbeli:

 • speciális hallásteszt (hangszín- hangközfelismerés és -emlékezet vizsgálata)
 • általános teszt:
  - intelligencia felmérése, zenei, művészeti és számítógépes ismeretek felmérése
  - elektroakusztikus zenei ismeretek felmérése (ld. a lenti zeneszerző-, ill. műlistát)
 • kétszólamú barokk, vagy bécsi klasszikus anyag hallás utáni leírása 8-12 ütem (8-10 eljátszás).
 • XX. sz mű egyszólamú részletének hallás utáni leírása 8-10 ütem (8-10 eljátszás)
 • teszt: hangköz teszt, tonális hangközlánc, hármashangzatok és fordításaik leírása adott hangokról (2-3 eljátszás)
 • ritmus leírása (6-8 eljátszás)


Szóbeli:

 • Klasszikus vagy barokk dallam lapról olvasása – Agócsy László: Szolfézs középfok II-III. (Editio Musica Budapest), J. S. Bach: Olvasókönyv szolmizálóknak (Editio Musica Budapest)
 • Hangközök és hármashangzatok és fordításaik éneklése megadott hangokról
 • Ritmusképletek visszatapsolása hallás után

 

1. feladatsor

 • általános teszt:
  - intelligencia felmérése, zenei, művészeti és számítógépes ismeretek felmérése
  - elektroakusztikus zenei ismeretek felmérése (ld. a lenti zeneszerző-, ill. műlistát)
 • kétszólamú barokk, vagy bécsi klasszikus anyag hallás utáni leírása 4-6 ütem (8-10 eljátszás).
 • XX. sz mű egyszólamú részletének hallás utáni leírása 4-5 ütem (8-10 eljátszás)
 • ritmus leírása (6-8 eljátszás)

A feladatokat csoportos videókonferencián, valós időben oldják meg a résztvevők.

 

2. feladatsor

 • Hangközök, tonális hangközlánc, hármashangzatok és fordításaik felismerése
 • Klasszikus vagy barokk dallam lapról olvasása – szint: Agócsy László: Szolfézs középfok II-III. (Editio Musica Budapest), J. S. Bach: Olvasókönyv szolmizálóknak (Editio Musica Budapest)
 • Hangközök és hármashangzatok és fordításaik éneklése megadott hangokról
 • Ritmusképletek visszatapsolása hallás után

A feladatokat egyéni videókonferencián teljesítik a résztvevők.

 

b) Zongora kötelező:

Elsősorban zongora, vagy egy más akusztikus illetve eletronikus hangszeren való jártasság bemutatása.


Zongora:

 • Bach: 18 kis prelúdium egyike
 • Klasszikus szonatina első tétele (Könnyű szonatinák, 15 könnyű szonáta, Szonatina album)
 • Bartók Béla: Mikrokozmosz II. kötetéből szabadon választott mű
A koronavírus által okozott veszélyhelyzet miatt a  Zongora kötelező felvételi vizsgarészre nem kerül sor a 2020/21 tanévre vonatkozó felvételi eljárás során.

 

Népzene:

Felvételi követelmény:

a középszinten elvárható tudást tükröző általános tájékozottság a vokális és hangszeres népzenéről.

Stílusismeret:

a megadott népdalok stílusos előadása és szakszerű elemzése (stílus illetve stílusréteg, hangsor, kadencia, forma, ambitus, szótagszám, ritmusképlet, műfaji kötődés, területi jellemvonás stb.).

A népdalokat egy versszakkal kell megtanulni.

A Kodály-Vargyas példatárból:
2, 12, 13, 67, 114, 142, 154, 174, 178, 197, 225, 239, 250, 252, 315, 332, 417, 428, 447, 450.

A következő dallamok az internetről kizárólag hallás alapján tanulandók meg a helyes előadásmód elsajátítása érdekében. Az internetre feltett kottákat és szakszerűtlen dallamelemzést ne használjanak!

A népdalok pontos megtalálásához a helységet és a felvétel archívumi számát adjuk meg.

 1. Röpülj páva, röpülj – Surd (Somogy) Gr059Bc
 2. Túr a disznó a verembe, csak a füle látszik – Báta (Tolna) Gr060Bc
 3. Haj alá, haj alá/Víz a malom alá – Buzsák (Somogy) 4985c
 4. Hajnallik, hajnallik – Tiszacsege (Hajdú) Gr001Ba
 5. Kurtafarkú fecske – Bácskertes (Bács-Bodrog) 3742c
 6. Kerek utca, szegelet – Istensegíts (Bukovina) 7713c
 7. Nagy udvara van a holdnak – Borsodszentmárton (Borsod) 17129a
 8. Fehér László lovat lopott – Tacs (Beszterce Naszód) 7170n
 9. Amott van egy nagy ház – Dernő (Gömör és Kis-Hont) 4988h
 10. Ha kihajtom a libámat – Fedémes (Heves) 9689a
 11. Úgy szeretlek, mint a mézeskalácsot – Vajdahunyad (Hunyad) 3064e
 12. Kútágas gémestől – Zubogy (Gömör és Kis-Hont) 8036l
 13. Elvesztettem zsebkendőmet – Csíkrákos (Csík) 2494a
 14. s A lészpedi erdőn felnőtt egy almafa – Lészped (Moldva) 12.183 a
 15. s Anyám, édesanyám csobánlegény voltam – Gerlén (Moldva) 4328a
 16. Árok, árok, de mély árokba estem – Disznajó (Maros-Torda) 3119e
 17. Hej, búra, búra, búbánatra születtem – Feketelak (Szolnok-Doboka) 4632b
 18. Befütyült a gőzös az állomásra – Apátfalva (Csanád) 5054j
 19. Arany kút, arany gém, arany veder rajta – Kispetri (Kolozs) 6353d
 20. Részegesnek, csavargónak mond engem az egész világ – Pásztó (Heves) 6706g

 

A népdalok a www.zti.hu – 'Online adatbázisok/Publikált népzenei felvételek adatbázisa' alatt érhető el (http://db.zti.hu/).

 

Stílusismeret:

Egy-egy, a példatárból és az archív felvételek közül szabadon választott népdal stílusos, több versszakkal történő előadása és szakszerű elemzése (stílus illetve stílusréteg, hangsor, kadencia, forma, ambitus, szótagszám, ritmusképlet, műfaji kötődés, területi jellemvonás stb.)

 

Választási lehetőségek:

a Kodály-Vargyas példatárból: 2, 13, 67, 142, 178, 225, 250, 315, 332, 417, 428

 

Az internetről (kizárólag hallás alapján tanulandók meg):

1. Röpülj páva, röpülj – Surd (Somogy) Gr059Bc
2. Túr a disznó a verembe, csak a füle látszik – Báta (Tolna) Gr060Bc
3. Kurtafarkú fecske – Bácskertes (Bács-Bodrog) 3742c
4. Kerek utca, szegelet – Istensegíts (Bukovina) 7713c
5. Ha kihajtom a libámat – Fedémes (Heves) 9689a
6. Kútágas gémestől – Zubogy (Gömör és Kis-Hont) 8036l
7. Elvesztettem zsebkendőmet – Csíkrákos (Csík) 2494a
8. s A lészpedi erdőn felnőtt egy almafa – Gerlén (Moldva) 12183a
9. Hej, búra, búra, búbánatra születtem – Feketelak (Szolnok-Doboka) 4632b
10. Arany kút, arany gém, arany veder rajta – Kispetri (Kolozs) 6353d

A népdalok a db.zti.hu/24ora/dalok – 'Online adatbázisok/Publikált népzenei felvételek adatbázisa' alatt érhető el (a népdalok pontos megtalálásához a helységet és a felvétel archívumi számát adjuk meg).

 

Műlista:

Zenék:

 • Pierre Henry-Pierre Schaeffer: Symphonie pour un homme seul
 • John Cage: 4’33”
 • Karlheinz Stockhausen: Kontakte (Nr. 12 1/2)
 • Bernard Parmeggiani: Ondes Croises
 • Jonathan Harvey: Mortous Plango
 • Edgard Varése: Ionisation
 • Jean-Claude Risset: Songes
 • Steve Reich: Different Trains
 • Alvin Lucier: I Am Sitting in a Room
 • Helmut Lachenmann: Pression
 • Georg Friderich Haas: Ein Schattenspiel
 • Vidovszky László: Autokoncert

 

Filmek:

 • Norman McLaren: Neighbours
 • Tisztelet az öregasszonyoknak - eredeti hanggal (rendező: Huszárik Zoltán, zene: Jeney Zoltán)
 • 2001 Űrodüsszeia (rendező: Stanley Kubrick)
 • Thierry de Mey: Rosas danst Rosas/ Anne Teresa De Keersmaeker
 • Berberian Sound Studio (rendező: Peter Strickland)
 • Arrival (rendező: Denis Villeneuve)
 • Wall-E (rendező: Andrew Stanton, hangdesign: Ben Burtt)
 • Hukkle (rendező: Pálfi György, hangdesign: Zányi Tamás)


A szolfézs-zeneelmélet, népzene és a felvételi beszélgetés Skype konferencia hívással történik.