Felvételi követelmények zeneszerző szakirányon

Formatan és analízis (írásbeli és szóbeli):

Zeneszerzés, alkalmazott zeneszerzés specializáció:

 • Teszt Arnold Schönberg: A zeneszerzés alapjai című könyve alapján
  valamint
 • egy klasszikus vagy romantikus és egy XX. századi vagy kortárs mű (műrészlet) analízise

Elektronikus zenei médiaművészet (EZMM) specializáció:

 • egy XX. századi instrumentális és egy elektroakusztikus zenei mű (műrészlet) analízise


A szóbeli vizsgarész keretében történik az írásbeli rész kiértékelése.

 

Hangszerelés:

Zeneszerzés, alkalmazott zeneszerzés specializáció:

 • helyben megoldandó feladat: egy romantikus vagy XX. századi zongoramű néhány ütemének meghangszerelése a darab stílusának megfelelő nagyzenekarra

 • a felvételi vizsgán bemutatandó, hozott anyag: a jelentkező hangszerelési ismereteinek, készségének bemutatása (egy romantikus és egy XX. század első felében készült mű nagyzenekarra történt hangszerelésével)

 

Partitúraolvasás:

Zeneszerzés, alkalmazott zeneszerzés specializáció:

 • Egy klasszikus vagy romantikus és egy XX. századi vagy kortárs mű partitúrájának lapról olvasása

Elektronikus zenei médiaművészet (EZMM) specializáció:

 • kortárs grafikus kotta elemzése

 

Pályaorientáció:

Zeneszerzés, alkalmazott zeneszerzés, elektronikus zenei médiaművészet (EZMM) specializáció:

Szabad beszélgetés, melynek során a jelentkező számot ad a zeneszerzéssel kapcsolatos ismereteiről, zenei műveltségéről, saját alkotói elképzeléseiről, céljairól.

 

Zeneszerzés főtárgy:

Szabad kompozíció:

Zeneszerzés, alkalmazott zeneszerzés specializáció:

 • egy vokális és egy instrumentális mű (vagy műrészlet) bemutatása

A két mű közül az egyik lehetőleg nagyobb hangszeregyüttesre készüljön. Mindkét műben elektronikus zenei eszközök is alkalmazhatók (hangszalag, élő elektronika, számítógépes zene, MIDI, stb.). Amennyiben a két mű közül egyik sem használ elektronikus zenei eszközöket, akkor ajánlott még egy elektronikus zenei kompozíció vagy etűd bemutatása is. 


Elektronikus zenei médiaművészet (EZMM) specializáció:

 • egy rögzített szalagdarab és egy hangszer + egy élő elektronikát alkalmazó mű (akusztikus hangszer használatával) bemutatása


A bemutatandó művek (műrészletek) összidőtartama nem lehet több 25–30 percnél.

 

Stílusgyakorlatok:

Zeneszerzés, alkalmazott zeneszerzés specializáció:

 • 1 (legalább háromszólamú) fúga J. S. Bach nyomán (elektronikus zenei médiaművészet területről érkezők számára az elektroakusztikus vagy számítógépes zenei megközelítés is elfogadható)
 • 1 bécsi klasszikus szonáta vagy szonátarondó tétel (Haydn, Mozart vagy Beethoven nyomán) (elektronikus zenei médiaművészet területről érkezők számára az elektroakusztikus vagy számítógépes zenei megközelítés is elfogadható)
 • 1 rövid etűd bármely kiemelkedő XX. századi zeneszerző stílusában

Elektronikus zenei médiaművészet (EZMM) specializáció:

 • 1 rövid etűd bármely kiemelkedő XX. századi konkrét zenét író zeneszerző stílusában
 • 1 rövid etűd bármely kiemelkedő XX. századi szintézistechnikával író zeneszerző stílusában

 

Zeneszerzés, elektronikus zenei médiaművészet (EZMM) specializáció:

Írásbeli:

Az elektronikus zene alapjai: teszt

A teszt tematikája:

 • az elektronikus zene története (Edgare Varése, konkrét zene/Párizs, elektronikus zene/Köln, IRCAM/Párizs, RAI/Milano, Karlheinz Stockhausen, Iannis Xenakis, Alvin Lucier, Jean-Claude Risset, John Chowning, Jonathan Harvey,)
 • a hang alapvető paraméterei: frekvencia, amplitudó, amplitudó-burkológörbe,
 • a hangzások reprezentációi (hullámforma, 2D spektrum, szonogram)
 • a hang felépítése, hangzástípusok (harmonikus hang, inharmonikus hang, zaj)
 • hangrendszerek, hangolások
 • a digitalizált hang paraméterei (mintavételi frekvencia, Nyquist törvény, bitszám)
 • hangszintézistechnikák (additív, szubtraktív, FM, granuláris szintézis)

Szóbeli:

Az elektronikus zene alapjai: egy gyakorlati feladat megoldása számítógépen

3 feladat közül lehet választani:

 • montírozás ProTools (vagy más DAW) progammal
 • algoritmikus zene írása MAX/MSP (Pd) programmal
 • hangszintézis MAX/MSP vagy Csound (Pd, SuperCollider) programmal

Tájékoztató megjegyzés: azoknak a jelentkezőnek, akik elektronikus zenei tantárgyakat az MA szakra való belépéshez szükséges alapképzés keretében nem tanultak (pl. hangszeres vagy más elméleti szakirányról felvételiznek, vagy külföldi, az Egyetem képzésétől eltérő tartalmú zeneszerzés képzésben vettek részt), az MA képzés első éve során teljesíteniük kell a 2 féléves „Elektronikus zeneszerzés alapjai" c. tantárgyat.

 

Alkalmazott zeneszerzés specializáció:

A jelölteknek be kell mutatniuk a színház és/vagy film területén végzett eddigi munkásságukat, és demonstrálni a pályán való jártasságukat.