A technika a lélekből szülessen meg, ne a mechanikából.

Liszt Lina Ramannak

Felvételi követelmények zeneszerző szakirányon

Figyelem! A járványhelyzet kapcsán megváltozott felvételi követelmény módosításai alább olvashatók, a piros színnel jelölt és áthúzott szövegmódosítások a felvételi vizsga törölt és módosított részeire vonatkoznak.

Formatan és analízis (írásbeli és szóbeli) (beadandó feladat):

Teszt Arnold Schönberg: A zeneszerzés alapjai című könyve alapján

   valamint

 1. egy klasszikus vagy romantikus és egy XX. századi vagy kortárs mű (műrészlet) analízise
  vagy
 2. egy XX. századi instrumentális és egy elektroakusztikus zenei mű (műrészlet) analízise

A szóbeli vizsgarész keretében történik az írásbeli rész kiértékelése.

 

Hangszerelés (beadandó feladat):

 • helyben megoldandó feladat: egy romantikus vagy XX. századi zongoramű néhány ütemének meghangszerelése a darab stílusának megfelelő nagyzenekarra

 • a felvételi vizsgán bemutatandó, hozott anyag: a jelentkező hangszerelési ismereteinek, készségének bemutatása (egy romantikus és egy XX. század első felében készült mű nagyzenekarra történt hangszerelésével)

Az elektronikus zenei specializációra jelentkezők számára:

 

 • 4 szólamú mű digitális hangszerelése mintavevő és szekvencer szoftver használatával.
 • A hangszerelés realizálásához videókonferencián kapják meg a résztvevők a kiindulási hangfájlokat, és a videókonferencián valós időben dolgozzák ki a műveket, amelyeket a konferencián megadott linkre kell feltölteniük.

 

 

Partitúraolvasás:

 • Egy klasszikus vagy romantikus és egy XX. századi vagy kortárs mű partitúrájának lapról olvasása

vagy

 • kortárs grafikus kotta elemzése
A koronavírus által okozott veszélyhelyzet miatt a Partitúraolvasás felvételi vizsgarészre nem kerül sor a 2021/22 tanévre vonatkozó felvételi eljárás során.

 

Pályaorientáció (videokonferencia):

Szabad beszélgetés, melynek során a jelentkező számot ad a zeneszerzéssel kapcsolatos ismereteiről, zenei műveltségéről, saját alkotói elképzeléseiről, céljairól.

 

Zeneszerzés főtárgy (beadandó feladat és videokonferencia):

Szabad kompozíció (Zeneszerző és alkalmazott zeneszerzés specializáció):

a) egy vokális és egy instrumentális mű (vagy műrészlet) bemutatása

A két mű közül az egyik lehetőleg nagyobb hangszeregyüttesre készüljön. Mindkét műben elektronikus zenei eszközök is alkalmazhatók (hangszalag, élő elektronika, számítógépes zene, MIDI, stb.). Amennyiben a két mű közül egyik sem használ elektronikus zenei eszközöket, akkor ajánlott még egy elektronikus zenei kompozíció vagy etűd bemutatása is. 

   vagy

b) egy rögzített szalagdarab és egy hangszer + egy élő elektronikát alkalmazó mű (akusztikus hangszer használatával) bemutatása

A bemutatandó művek (műrészletek) összidőtartama nem lehet több 25-30 percnél.

 

Stílusgyakorlatok (Zeneszerző és alkalmazott zeneszerzés specializáció):

 • 1 (legalább háromszólamú) fúga J. S. Bach nyomán (elektronikus zenei médiaművészet területről érkezők számára az elektroakusztikus vagy számítógépes zenei megközelítés is elfogadható)
 • 1 bécsi klasszikus szonáta vagy szonátarondó tétel (Haydn, Mozart vagy Beethoven nyomán) (elektronikus zenei médiaművészet területről érkezők számára az elektroakusztikus vagy számítógépes zenei megközelítés is elfogadható)
 • 1 rövid etűd bármely kiemelkedő XX. századi zeneszerző stílusában

 

Stílusgyakorlatok (Zeneszerző és alkalmazott zeneszerzés specializáció):

 • 1 (legalább háromszólamú) fúga J. S. Bach nyomán (elektronikus zenei médiaművészet területről érkezők számára az elektroakusztikus vagy számítógépes zenei megközelítés is elfogadható)
 • 1 bécsi klasszikus szonáta vagy szonátarondó tétel (Haydn, Mozart vagy Beethoven nyomán) (elektronikus zenei médiaművészet területről érkezők számára az elektroakusztikus vagy számítógépes zenei megközelítés is elfogadható)
 • 1 rövid etűd bármely kiemelkedő XX. századi zeneszerző stílusában

 

vagy

 • 1 rövid konkrét zenei etűd bármely kiemelkedő elektroakusztikus zeneszerző stílusában
 • 1 rövid szintézissel készített etűd bármely kiemelkedő elektroakusztikus zeneszerző stílusában

A felvételi anyagokat és a kompozíciók kottáit PDF formátumban és MP3 hangfájlban kérjük feltölteni az általunk megadott tárhelyre. A feltöltéssel kapcsolatos információkat személyes email címükre küldjük. Az Mp3 fájl tartalmazhatja a mű korábbi élő előadásának felvételét, vagy egyéb digitális módon való megszólaltatását (MIDI realizáció). Amennyiben a mű zongorán előadható, ha módjukban áll, lehetőség szerint zongorázzák fel a kompozíciót.

 

 

A zeneszerzés és elektronikus zenei szakirányról jelentkezők számára ajánlott:

Írásbeli:

Az elektronikus zene alapjai: teszt

A teszt tematikája:

 • az elektronikus zene története (Edgare Varése, konkrét zene/Párizs, elektronikus zene/Köln, IRCAM/Párizs, RAI/Milano, Karlheinz Stockhausen, Iannis Xenakis, Alvin Lucier, Jean-Claude Risset, John Chowning, Jonathan Harvey,)
 • a hang alapvető paraméterei: frekvencia, amplitudó, amplitudó-burkológörbe,
 • a hangzások reprezentációi (hullámforma, 2D spektrum, szonogram)
 • a hang felépítése, hangzástípusok (harmonikus hang, inharmonikus hang, zaj)
 • hangrendszerek, hangolások
 • a digitalizált hang paraméterei (mintavételi frekvencia, Nyquist törvény, bitszám)
 • hangszintézistechnikák (additív, szubtraktív, FM, granuláris szintézis)

Szóbeli:

Az elektronikus zene alapjai: egy gyakorlati feladat megoldása számítógépen

3 feladat közül lehet választani:

 • montírozás ProTools (vagy más DAW) progammal
 • algoritmikus zene írása MAX/MSP (Pd) programmal
 • hangszintézis MAX/MSP vagy Csound (Pd, SuperCollider) programmal

Tájékoztató megjegyzés: azoknak a jelentkezőnek, akik elektronikus zenei tantárgyakat az MA szakra való belépéshez szükséges alapképzés keretében nem tanultak (pl. hangszeres vagy más elméleti szakirányról felvételiznek, vagy külföldi, az Egyetem képzésétől eltérő tartalmú zeneszerzés képzésben vettek részt), az MA képzés első éve során teljesíteniük kell a 2 féléves „Elektronikus zeneszerzés alapjai" c. tantárgyat.

A feladatokat csoportos videókonferencián, valós időben oldják meg a résztvevők.

 

Az alkalmazott zeneszerzés szakirányról jelentkezők számára ajánlott:

A jelölteknek be kell mutatniuk a színház és film területén végzett eddigi munkásságukat, és demonstrálni a pályán való jártasságukat.

A felvételi beszélgetés Skype, illetve zoom konferencia hívással történik.