Művészi szempontból álljon szemünk előtt, hogy a teljes technikai készség csak eszköz arra, hogy a lélek megszólalhasson...

Dohnányi Ernő főigazgatói székfoglalója

Felvételi követelmények zeneszerző szakirányon

A 2020-as járványhelyzet kapcsán megváltozott felvételi követelmény módosításai alább olvashatók, a piros színnel jelölt és áthúzott szövegmódosítások a felvételi vizsga törölt és módosított részeire vonatkoznak.

Az aktuális pontozás és a felvételi eljárás pontos technikai információi ide kattintva olvashatók (19. oldal).

Formatan és analízis (írásbeli és szóbeli):

Teszt Arnold Schönberg: A zeneszerzés alapjai című könyve alapján

   valamint

a) egy klasszikus vagy romantikus és egy XX. századi vagy kortárs mű (műrészlet) analízise

   vagy

b) egy XX. századi instrumentális és egy elektroakusztikus zenei mű (műrészlet) analízise

 

A szóbeli vizsgarész keretében történik az írásbeli rész kiértékelése.

 

Hangszerelés:

 • helyben megoldandó feladat: egy romantikus vagy XX. századi zongoramű néhány ütemének meghangszerelése a darab stílusának megfelelő nagyzenekarra

 • a felvételi vizsgán bemutatandó, hozott anyag: a jelentkező hangszerelési ismereteinek, készségének bemutatása (egy romantikus és egy XX. század első felében készült mű nagyzenekarra történt hangszerelésével)

vagy

 • helyben megoldandó feladat: 4 szólamú mű digitális hangszerelése mintavevő és szekvencer szoftver használatával

    

Zongora:

2 darab eljátszása fejből: J. S. Bachtól legalább egy invenciót, egy klasszikus szonátát, egy romantikus előadási darabot vagy XX. századi (esetleg kortárs) zeneművet.

A koronavírus által okozott veszélyhelyzet miatt a Zongora kötelező felvételi vizsgarészre nem kerül sor a 2020/21 tanévre vonatkozó felvételi eljárás során.

 

Partitúraolvasás:

 • Egy klasszikus vagy romantikus és egy XX. századi vagy kortárs mű partitúrájának lapról olvasása

vagy

 • kortárs grafikus kotta elemzése
A koronavírus által okozott veszélyhelyzet miatt a Partitúraolvasás felvételi vizsgarészre nem kerül sor a 2020/21 tanévre vonatkozó felvételi eljárás során.

 

Pályaorientáció:

Szabad beszélgetés, melynek során a jelentkező számot ad a zeneszerzéssel kapcsolatos ismereteiről, zenei műveltségéről, saját alkotói elképzeléseiről, céljairól.

 

Zeneszerzés főtárgy:

Szabad kompozíció:

a) egy vokális és egy instrumentális mű (vagy műrészlet) bemutatása

A két mű közül az egyik lehetőleg nagyobb hangszeregyüttesre készüljön. Mindkét műben elektronikus zenei eszközök is alkalmazhatók (hangszalag, élő elektronika, számítógépes zene, MIDI, stb.). Amennyiben a két mű közül egyik sem használ elektronikus zenei eszközöket, akkor ajánlott még egy elektronikus zenei kompozíció vagy etűd bemutatása is. 

   vagy

b) egy rögzített szalagdarab és egy élő elektronikát alkalmazó mű (akusztikus hangszer használatával) bemutatása

A bemutatandó művek (műrészletek) összidőtartama nem lehet több 25-30 percnél.

 

Stílusgyakorlatok:

 • 1 (legalább háromszólamú) fúga J. S. Bach nyomán (elektronikus zenei médiaművészet területről érkezők számára az elektroakusztikus vagy számítógépes zenei megközelítés is elfogadható)
 • 1 bécsi klasszikus szonáta vagy szonátarondó tétel (Haydn, Mozart vagy Beethoven nyomán) (elektronikus zenei médiaművészet területről érkezők számára az elektroakusztikus vagy számítógépes zenei megközelítés is elfogadható)
 • 1 rövid etűd bármely kiemelkedő XX. századi zeneszerző stílusában

 

A felvételi anyagokat és a kompozíciók kottáit PDF formátumban és MP3 hangfájlban kérjük feltölteni az általunk megadott email címre. A feltöltéssel kapcsolatos információkat személyes email címükre küldjük. Az Mp3 fájl tartalmazhatja a mű korábbi élő előadásának felvételét, vagy egyéb digitális módon való megszólaltatását (MIDI realizáció). Amennyiben a mű zongorán előadható, ha módjukban áll, lehetőség szerint zongorázzák fel a kompozíciót.

 

A zeneszerzés és elektronikus zenei szakirányról jelentkezők számára ajánlott:

Írásbeli:

Az elektronikus zene alapjai: teszt

A teszt tematikája:

 • az elektronikus zene története (Edgare Varése, konkrét zene/Párizs, elektronikus zene/Köln, IRCAM/Párizs, RAI/Milano, Karlheinz Stockhausen, Iannis Xenakis, Alvin Lucier, Jean-Claude Risset, John Chowning, Jonathan Harvey,)
 • a hang alapvető paraméterei: frekvencia, amplitudó, amplitudó-burkológörbe,
 • a hangzások reprezentációi (hullámforma, 2D spektrum, szonogram)
 • a hang felépítése, hangzástípusok (harmonikus hang, inharmonikus hang, zaj)
 • hangrendszerek, hangolások
 • a digitalizált hang paraméterei (mintavételi frekvencia, Nyquist törvény, bitszám)
 • hangszintézistechnikák (additív, szubtraktív, FM, granuláris szintézis)

Szóbeli:

Az elektronikus zene alapjai: egy gyakorlati feladat megoldása számítógépen

3 feladat közül lehet választani:

 • montírozás ProTools (vagy más DAW) progammal
 • algoritmikus zene írása MAX/MSP (Pd) programmal
 • hangszintézis MAX/MSP vagy Csound (Pd, SuperCollider) programmal

Tájékoztató megjegyzés: azoknak a jelentkezőnek, akik elektronikus zenei tantárgyakat az MA szakra való belépéshez szükséges alapképzés keretében nem tanultak (pl. hangszeres vagy más elméleti szakirányról felvételiznek, vagy külföldi, az Egyetem képzésétől eltérő tartalmú zeneszerzés képzésben vettek részt), az MA képzés első éve során teljesíteniük kell a 2 féléves „Elektronikus zeneszerzés alapjai" c. tantárgyat.

 

vagy:

 

Az alkalmazott zeneszerzés szakirányról jelentkezők számára ajánlott:

A jelölteknek be kell mutatniuk a színház és film területén végzett eddigi munkásságukat, és demonstrálni a pályán való jártasságukat.

 

A felvételi beszélgetés Skype konferencia hívással történik.