Azok az én barátaim, akik az Ideált keresik meg; e téren, drága barátom, „felismerjük" és mindig fel fogjuk ismerni egymást.

Liszt Mihalovich Ödönnek

1/2020. (III.6.) Rektori és Kancellári Utasítás a koronavírus elleni védekezéssel és megelőzéssel kapcsolatban

2020. március 6.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Rendjének 31. § (2) bekezdés j) pontja és 33. §. (1) bekezdés k) pontja alapján fennálló jogkörünkben eljárva a jelen utasítás (a továbbiakban: Utasítás) kiadása felől határoztunk:

 

1. Kötelezzük azokat a hallgatókat, oktatókat, munkatársakat, akik

  1. az elmúlt 14 napban az új koronavírus járvány közösségi terjedésének helyén jártak (Kína, Szingapúr, Hongkong, Japán, Dél-Korea, Észak-Olaszország, Irán) vagy
  2. olyan személyekkel voltak közvetlen kapcsolatban, akik Kínában, Szingapúrban, Hongkongban, Japánban, Dél-Koreában, Észak-Olaszországban vagy Iránban jártak a találkozást megelőző két hétben,

hogy mostantól két hétig (2020. március 22-ig), illetve az utazásuktól/az érintett találkozástól számított két hétig vonuljanak otthoni karanténba (a háztartáson belüli érintkezést észszerű határokon belül minimalizálva, a közösségi érintkezést kerülve), és az Egyetem épületeitől, illetve rendezvényeitől maradjanak távol. A b) pont esetében a karantén hamarabb feloldható, ha megbízható információ áll rendelkezésre arról, hogy az érintett kontakt személy két héttel a járványos terület elhagyása után is tünetmentes, és fertőzés nála nem igazolt.

2. Az 1. pont tekintetében érintettnek minősülő kollégiumi lakó haladéktalanul köteles jelezni a kollégiumvezetőnek érintettségét (kollegium.igazgato[kukac]zeneakademia.hu), hogy szükség szerint elkülönített elhelyezéséről gondoskodni lehessen.

3. Felhívjuk valamennyi hallgatót, oktatót és munkatársat, hogy kövesse figyelemmel, és tartsa be a www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus, illetve a www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus/526-tudnivalok-roviden, valamint a koronavirus.gov.hu oldalakon olvasható információkat. Különösen az 1. pontok alapján otthoni karantént kezdők tájékozódjanak arról, mely esetben (tünetek megjelenése) kell a háziorvosnál telefonon jelentkezniük.

4. Felhívjuk valamennyi oktatót, hallgatót és munkatársat, hogy a fenti szabályok betartására figyelmeztessék egymást is.

5. Az a hallgató, továbbá az az oktató vagy más munkatárs, aki a fentiekre tekintettel megelőző jelleggel önkéntes otthoni távollétet vállal, vagy egyébként hatósági karanténba kerül, köteles bejelenteni a 6. pontban megadott e-mail cím(eke)re a távolléte okát és a távollét időtartama elejét és végét, és - ha van ilyen - a vírusteszt negatív eredményét.

6. A fenti okból történő távolmaradást kizárólag elektronikus úton tett bejelentés alapján, igazolt távollétnek tekinti az Egyetem. (Orvosi igazolásra stb. nincs szükség.) A bejelentésre munkatársak esetében munkahelyi felettesük elektronikus levélcíme szolgál, hallgatók számára pedig a kurzust tartó oktató elektronikus postafiókja, vagy az kovib[kukac]zeneakademia.hu e-mail címre.

7. A járványhelyzet alakulására és annak időtartamára tekintettel az Egyetem később intézkedik az elmaradt oktatási tevékenység (előadások, gyakorlatok, kontaktórák, koncertek stb.) megtartásáról és a beszámolási kötelezettség teljesítéséről.

8. Felhívjuk az Egyetem Professor Emeritus címmel rendelkező munkatársait, továbbá minden olyan munkatársat, oktatót, akinek a kora, vagy egészségi állapota miatt az új koronavírus az általánosnál magasabb kockázatot jelent, hogy tartsa távol magát a közösségi alkalmaktól, így az egyetemi élettől és oktatástól is.

9. Amennyiben egy hallgató a fenti pontok alapján (akár önként, akár a kötelezés miatt) marad távol az Egyetemtől, a távollétét úgy kell tekinteni, hogy az nem számít bele a Hallgatói Követelményrendszer (HKR) 44. § (2) bekezdése szerinti heti kontaktóraszám háromszorosát meghaladó mértékébe. A HKR 44. § (3) bekezdés szerinti, az oktató tanszék által megállapított szigorúbb szabályok esetén esetlegesen teljesítendő többletfeladatról az érintett oktató saját hatáskörében dönthet.

10. Annak a munkatársnak, akinek egészségi állapota és munkakörének jellege egyébként engedi a távoli munkavégzés lehetőségét, kérésére a közvetlen munkahelyi vezetője köteles azt elrendelni.

11. Tájékoztatjuk azokat az oktatókat, kutatókat, munkatársakat, akik az új koronavírusra tekintettel önkéntesen vagy a fenti kötelezés alapján karanténba vonulnak, hogy az érintett munkanapok igazolt távollétnek minősülnek, ezáltal fizetéscsökkenéssel nem járnak. Akik egészségügyi ellátórendszerben kerülnek elkülönítésre, a karantén idejére táppénzben részesülnek.

12. Kinyilvánítjuk, hogy az Egyetem továbbra is elkötelezett a nemzetközi tudományos térben való aktív közreműködésben, változatlanul szerepet vállal a nemzetközi szervezetekben, aktívan részt vesz a nemzetközi pályázati tevékenységben, és megingathatatlanul hisz a nemzetközi mobilitásban, a társadalmi felelősségvállalás jegyében azonban arra kér mindenkit, hogy fontolja meg nemzetközi útját, támogatva a világszintű erőfeszítéseket a vírus elleni küzdelemben. E megfontoláshoz figyelmükbe ajánljuk azt a szempontot is, miszerint jelenleg tényleges kockázatot jelent, hogy a gondosan tervezett utazások az utolsó pillanatban meghiúsulhatnak, ha a célországban (vagy éppen Magyarországon) alakul ki a következő járványgóc. Az előzetesen lefoglalt utazások költségei - jellemzően - nem visszatéríthetők, a meg nem tartott rendezvények költségei pedig a pályázatokban nem elszámolhatók. Ezek figyelembe vételével is gondolja meg minden egyetemi polgár, melyik utazás annyira fontos, hogy megérje ezt a kockázatot.

13. Emlékeztetjük az egyetemi polgárokat az alapvető higiéniai szabályok betartására, ennek körében arra is, hogy betegen ne menjenek közösségbe. Felhívjuk a figyelmet továbbá, hogy egyetemi polgárhoz méltó módon tájékozódjanak és higgadtan kezeljék az új koronavírus terjedésével járó fokozott társadalmi érzékenységet.

14. A tanárok, dolgozók és hallgatók egészségének védelme érdekében nem engedélyezzük a koronavírussal fertőzött területekre, a korábban már jelzettek szerint Kínába, továbbá Szingapúr, Hongkong, Japán, Dél-Korea, Irán területére, valamint Európa gócpontnak számító területeire (különösképp Észak-Olaszországba) a közeljövőben szervezett kirándulásokat, tanulmányutakat, kiküldetéseket. A koronavírussal fertőzött területek a járványügyi helyzet változásával módosulhatnak, erre vonatkozó aktuális információ a www.nnk.gov.hu oldalon érhető el.

15. Ismételten felhívjuk valamennyi oktatót, hallgatót és munkatársat, hogy az új koronavírussal összefüggő javaslatait, észrevételeit, kérdéseit kovib[kukac]zeneakademia.hu címre küldje.

16. Az egészségügyi tennivalókkal kapcsolatban változatlanul ajánlom figyelmükbe a 2020. január 31-én küldött tájékoztatónkat, valamint az 1/2020. sz. (I.29.), a 2/2020. sz. (II.3.), a 3/2020. sz. (II.3.) és a 4/2020. sz. (02.28.) Rektori Körleveleket. 

 

Az Utasítás 2020. március 6. napján lép hatályba.

 

Budapest, 2020. március 6.                    

 

Dr. Vigh Andrea
rektor

Szentgyörgyvölgyi László Zoltán
kancellár

 

Címkék