1/2020. sz. (09.09) Rektori-Kancellári Körlevél

2020. szeptember 9.

Tájékoztató riasztási protokollról az Egyetem területén munkavállalók (dolgozók és oktatók), valamint hallgatók érintettsége esetében a COVID-19 megbetegedés gyanú, illetve megbetegedés észlelés esetén követendő eljárásról

1. COVID-19 tünetek jelentkezése vagy annak gyanújának felmerülése esetén a munkavállalóknak azonnal kötelessége:

1.1. értesíteni a szervezeti egységének vezetőjét, aki jelzést küld a kovib[kukac]zeneakademia.hu e-mail címre.  A szervezeti egység vezetője a munkáltatói jogkör gyakorlóját értesíti. A szervezeti egység vezetőjének javaslatára a munkáltatói jogkör gyakorlója (Rektor, Kancellár) dönt a jelen tájékoztató szerinti további lépésekről.

1.2. köteles háziorvoshoz fordulni.

2. A háziorvos dönt arról, hogy szükséges-e PCR tesztet végeztetni, illetve keresőképtelen állományba venni az érintett munkatársat.

3. A keresőképtelen állományba vett munkavállaló a háziorvos által kiállított keresőképességet igazoló dokumentummal állhat újra munkába. Az igazolást a Munkaügyi és Illetményszámfejtési Osztályon (MIO) leadja. A MIO elektronikus úton tájékoztatja a keresőképességről a kovib[kukac]zeneakademia.hu e-mail címet.


4. Amennyiben munkavállaló COVID-19 pozitív teszt eredményt kap, kötelessége azonnal értesíteni a szervezeti egység vezetőjét, és az 1.1. szerint eljárni.


5. Pozitív teszt eredmény esetén a munkavállaló kontaktszemély kutatását a hatóság végzi. Kontaktszemélynek minősül az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 65. § (1) bekezdése szerinti azon személy, aki COVID-19 betegségben szenvedő személlyel érintkezett, nem mutatja a COVID-19 betegség tüneteit, és a hatóság kontaktszeméllyé nyilvánítja.

6. A COVID-19 pozitív teszt eredmény esetén a hatósági kontaktkutatáson felül:

6.1. A közvetlenül együttdolgozó munkatársakat a munkáltató munkakörtől függően azonnal otthoni munkavégzésre kötelezi, vagy állásidőt rendel el. A közvetlenül együtt dolgozó munkatársak az elrendelt otthoni munkavégzés, illetve állásidő ideje alatt az Egyetem épületeibe nem léphetnek be.

6.2. A közvetlenül együttdolgozó munkatársakat az Egyetem – a Kancellár külön engedélyével- PCR teszt végzésére kötelezheti. A tesztet legalább 4 nappal a kontaktszeméllyel való találkozást követően kell végezni (a 409/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2. §. (3) pont alapján).

6.3.  Amennyiben a PCR tesztre az Egyetem kötelezi a munkatársat, a két darab PCR teszt költségét az Egyetem – egyéb intézkedésig – fedezi.  

6.4. Közvetlenül együttdolgozó munkatársnak számít az egy irodában/helyiségben/helyiség csoportban tartózkodó összes munkatárs.

6.5. A közvetetten érintkező munkatársak esetén az otthoni munkavégzés elrendelhető.

6.6. A közvetetten érintkező munkatársakat az Egyetem PCR teszt végzésre kötelezheti. A tesztet ebben az esetben is legalább 4 nappal a kontaktszeméllyel való találkozást követően kell végezni (a 409/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2. §. (3) pont alapján).

6.7. Közvetetten érintkező munkatársaknak számítanak (amennyiben a védőintézkedések – maszkhasználat, 1,5 méteres védőtávolság-  betartása nem volt igazolható):

6.7.1. Értekezleten, tárgyaláson legalább 15 percet meghaladóan egy helyiségen, helyiségcsoporton belül tartózkodók.
6.7.2. Legalább 15 percet meghaladó munkavégzés idején adott irodában/helyiségben tartózkodók.
6.7.3. Egyéb tartós együtt tartózkodás.


7. Az Egyetem épületeibe való belépési tilalom időszaka:

Az azonnal elrendelt otthoni munkavégzés kezdetétől, 14 napig, vagy a második negatív PCR teszteredmény kézhezvételének napjáig. (A két teszt közötti időszakot a mindenkori klinikai protokoll írja elő. (48 óra a 409/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2. §. (2) pont előírása alapján). 

8. COVID-19 tünetek jelentkezése, vagy annak gyanújának felmerülése esetén a hallgatóknak azonnal kötelessége:

8.1. értesíteni a tanulmányi osztály vezetőjét a gazsi.olivia[kukac]zeneakademia.hu email címen, illetve külföldi hallgató esetén az international.office[kukac]zeneakademia.hu email címen. Az OTO vezetője jelzést küld a kovib[kukac]zeneakademia.hu email címre, valamint tájékoztatja a Rektort és szükség szerint a Kancellárt, akik döntenek a jelen tájékoztató szerinti további lépésekről.

8.2. köteles háziorvosához/orvoshoz fordulni.

9. Az intézményben tapasztalt fertőzés esetén az Egyetem az illetékes hatóságokat és a fenntartót a megbetegedésről és a hatóság által előírt kontaktszemélyekről értesíti, valamint az ITM által kiadott mindenkori eljárásrendek, valamint a mindenkor hatályos NNK eljárásrend szerint jár el.

 

Budapest, 2020. szeptember 9.

 

Dr. Vigh Andrea s.k.
rektor
Szentgyörgyvölgyi László Zoltán s.k.
kancellár