1/2021. sz. (11.30.) Rektori Körlevél

2021. november 30.

a koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatban a Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnáziumba és az Egyetem Köztelek utcai épületébe történő belépés szabályairól

1. A 29/2021. (XI.19.) EMMI határozat értelmében 2021. december 1-től a köznevelési intézménybe történő belépés csak akkor engedélyezhető, ha a köznevelési intézmény ellenőrizte a belépni kívánó személy koronavírus elleni védettségének igazolását.

2. A koronavírus elleni védettség igazolható az alábbi dokumentumok valamelyikének felmutatásával:

a) a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19- oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós digitális Covid-igazolvány,

b) a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet] szerinti - érvényességi idő nélküli - védettségi igazolvány, illetve applikáció,

c) a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján közzétett minta alapján az oltást igazoló orvos által kiállított, a védőoltásról szóló igazolás,

d) az Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvány, ha az a védőoltás beadásának megtörténtére vonatkozó, oltást igazoló orvos által kiállított bejegyzést tartalmaz,

e) az olyan állam által kiállított védettségi igazolás, amely állam által kiállított védettségi igazolást Magyarország elismeri, és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésében kiadott rendeletében megállapította.

3. A fentiek értelmében a Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnáziumba (Szakgimnázium), valamint az Egyetem Köztelek utca 8. szám alatti épületébe, az Egyetem gyakorlóhelyeként szolgáló köznevelési intézményekbe az Egyetem oktatói, dolgozói, hallgatói, doktoranduszhallgatói, valamint külsős személyek csak a koronavírus elleni védettségre vonatkozó, a 2. pontban foglalt igazolások valamelyikének felmutatását követően léphetnek be.            

4. A Szakgimnáziummal jogviszonyban álló oktatók és dolgozók Szakgimnáziumba a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet rendelkezéseivel összhangban léphetnek be. A Szakgimnáziummal jogviszonyban álló tanulók a 2. pontban felsorolt dokumentumok felmutatása nélkül léphetnek be az intézménybe, míg a tanulót kísérő, nagykorú személy – 1 fő – a portásfülkéig léphet be az intézménybe.

5. Az Egyetem Köztelek utca 8. szám alatti épületébe dolgozó azon oktatók és tanárok, akiknek nincsen a fentiek szerinti védettségi igazolása, a 2021/2022. tanéve I. félév szorgalmi időszaka utolsó napjáig online folytathatják az oktatást, és a hallgatókat zárják le a nem vizsgaköteles tantárgyakból. A vizsgaköteles tantárgyak vizsgabizottságait az Egyetem úgy állítja össze, hogy a vizsgák jelenléttel megtarthatóak legyenek. Az Egyetem Köztelek utca 8. szám alatti épületébe járó azon hallgatók, akiknek nincsen a fentiek szerinti védettségi igazolása, a szorgalmi időszak utolsó napjáig online vehetnek részt az adott tanórákon.

6. Kérjük azokat a tanárképzésben részt vevő hallgatókat, akik az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatot a fentiek miatt nem tudják az eddigi módon teljesíteni, hogy a Tanárképzési Tanszék tanszékvezetőjével haladéktalanul egyeztessenek a gyakorlat teljesítésének lehetséges alternatív módjáról, vagy elhalasztásáról.   

 

Budapest, 2021. november 30.

 

Dr. Vigh Andrea s.k.
rektor