Azok az én barátaim, akik az Ideált keresik meg; e téren, drága barátom, „felismerjük" és mindig fel fogjuk ismerni egymást.

Liszt Mihalovich Ödönnek

2/2020. (III.10.) Rektori és Kancellári Utasítás a koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatban

2020. március 10.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Rendjének 31. § (2) bekezdés j) pontja és 33. §. (1) bekezdés k) pontja alapján fennálló jogkörünkben eljárva a jelen utasítás (a továbbiakban: Utasítás) kiadása felől határoztunk:

  1. A mai nappal, azaz 2020. március 10. napjától visszavonásig az Egyetem nem engedélyezi a hivatalos kiküldetéseket külföldre, továbbá oktatási tevékenységéhez kapcsolódóan látogatót (hallgatót, vendégoktatót, kurzust tartó professzort, külső szakértőt vagy diákot stb.) se fogad külföldről. A II. félévre meghirdetett mesterkurzusok elhalasztásra kerülnek, vagy elmaradnak. Az Egyetem nem engedélyezi a külföldre szervezett kirándulásokat, tanulmányutakat sem.

  2. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az országos védekezés támogatása érdekében a hallgatóknak, oktatóknak és dolgozóknak a koronavírussal kapcsolatban külön kiküldésre kerülő kérdőív és nyilatkozat kitöltése kötelező.

  3. Változatlanul nyomatékosan kérjük Önöket, hogy amennyiben bármely hallgató, oktató vagy más munkatárs koronavírussal fertőzött területen járt, vagy kapcsolatba került valószínűsített vagy megerősített új koronavírus okozta fertőzésben szenvedő személlyel, akkor ne menjen közösségbe, és figyelje saját magát. Ha bárki tüneteket – láz, köhögés, torokfájás, levertség – észlel magán, akkor maradjon otthon, telefonon értesítse háziorvosát, vagy hívja a Nemzeti Népegészségügyi Központ 06-80/277-455 vagy 06-80/277-456 zöldszámait. A koronavírussal fertőzött területek a járványügyi helyzet változásával módosulhatnak, erre vonatkozó aktuális információ a www.nnk.gov.hu oldalon érhető el.

  4. Javasoljuk, hogy a következő időszakban magánszervezésben se utazzanak külföldre és látogatót se fogadjanak a fertőzés terjedésével érintett országokból. Egyúttal szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy amennyiben hallgató, oktató, munkatárs magánszervezésben külföldre, különösen a koronavírussal fertőzött területre utazik, ebben az esetben az esetleges hatósági karanténból, a hazaérkezés utáni önkéntes karanténból eredő, vagy egy esetleges megbetegedéssel vagy mások megfertőzésével járó többletkockázatot, jogi és anyagi felelősséget 2020. március 10. napjától saját maga viseli.

  5. Ha az oktatók, tanárok olyan hallgatóról tudnak, aki egyetemi, főiskolai program miatt vagy akár családi szervezésben fertőzött területen járt, ezt haladéktalanul jelezzék az intézményvezetés felé a kovib[kukac]zeneakademia.hu e-mail címre.

  6. Az Egyetem a Bartók Béla Kollégiumban a mai naptól látogatási tilalmat rendel el, amely a kollégium épületében történő gyakorlásra is kiterjed. Ennek értelmében a kollégiumba kizárólag az ott lakó hallgatók léphetnek be.

  7. A mai naptól, azaz 2020. március 10. napjától visszavonásig a „nagyegyüttes” órák közül a kórus és a fúvós együttes órák nem kerülnek megtartásra. Ez a távolmaradás nem befolyásolja félév teljesítését. Az ebből eredő változásokról, vagy teendőkről a hallgatók a tantárgy oktatóitól kapnak bővebb tájékoztatást.

  8. Az Oktatási és Tanulmányi Osztályon a személyes ügyintézés a mai naptól, azaz 2020. március 10. napjától visszavonásig szünetel, amely alól kizárólag a diákigazolvány érvényesítő matrica átvétele, valamint az szükségképpen eredeti dokumentumok benyújtásával járó ügyek (pl. oklevél elismerési ügyek, hiteles másolatok készítése stb.) képeznek kivételt. Kérjük a hallgatókat, hogy tanulmányi ügyeiket az Oktatási és Tanulmányi Osztállyal telefonon, vagy elektronikusan intézzék, illetve a diákigazolvány érvényesítő matrica átvételére lehetőség 2020. március 16. napjáig szíveskedjenek sort keríteni. Ugyancsak kérjük az oktatókat, hogy az Oktatási és Tanulmányi Osztállyal lehetőség szerint telefonon, vagy elektronikusan intézzék ügyeiket.

  9. Változatlanul felhívjuk szíves figyelmüket a higiéniai szabályok, különösen a rendszeres és alapos kézfertőtlenítés, gyakori szellőztetés fokozott betartása, valamint arra is, hogy betegen ne menjenek közösségbe.

  10. Ismételten felhívjuk valamennyi oktatót, hallgatót és munkatársat, hogy az új koronavírussal összefüggő javaslatait, észrevételeit, kérdéseit kovib[kukac]zeneakademia.hu címre küldje.

 

Az Utasítás 2020. március 10. napján lép hatályba.

 

Budapest, 2020. március 10.

 

Dr. Vigh Andrea
rektor
Szentgyörgyvölgyi László Zoltán
kancellár

 

Címkék