Nem túlzok, amikor azt mondom: mindent, amit zenészként elértem, Weiner Leónak köszönhetek…. Számomra mindig Weiner volt és marad is „a zenész" kiemelkedő mintaképe.

Solti György

4/2020. (III.12.) Rektori és Kancellári Utasítás a koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatban

2020. március 12.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Rendjének 31. § (2) bekezdés j) pontja és 33. §. (1) bekezdés k) pontja alapján fennálló jogkörünkben eljárva a jelen utasítás (a továbbiakban: Utasítás) kiadása felől határoztunk:

  1. 2020. március 12. – 13. napjára rektori oktatási szünetet rendelek el.

  2. 2020. március 16-20. közötti időszakban rendkívüli tavaszi szünetet rendelek el. A tavaszi szünet időtartama ezek alapján a 2019/2020. tanév rendjéről szóló 16/2019. (V.28.) rektori utasításban meghatározottaktól eltérően értendő.

  3. A hallgatók, doktorandusz hallgatók az 1.-2. pontban meghatározott időtartamban sem látogathatják a felsőoktatási intézményeket. Felhívjuk a hallgatók, doktorandusz hallgatók figyelmét, hogy az 1-2. pontban meghatározott időtartamban se utazzanak külföldre, és lehetőség szerint a lakhelyükön tartózkodjanak.

  4. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen elrendelt látogatási tilalom a 3/2020. (III.12.) Rektori-Kancellári utasítás értelmében valamennyi oktatóra és hallgatóra, doktorandusz hallgatóra vonatkozik. A Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium épülete az Egyetem oktatói, hallgatói, doktorandusz hallgatói számára nem látogatható a koronavírus terjedésének megállítása érdekében.

  5. Felhívjuk oktatóink, hallgatóink, doktorandusz hallgatóink figyelmét, hogy a koronavírus kapcsán bevezetett szabályok az oktatók és hallgatók, doktorandusz hallgatók találkozásának megszüntetésére is irányulnak, ezért a kontaktórák, vagy bármely egyéb tanórák megtartása az Egyetemen kívüli helyszíneken sem lehetséges (ideértve többek között zeneiskolákat, kulturális intézményeket, magánlakást, vendéglátóipari egységeket stb. is).

  6. Az Egyetem fenntartásában álló Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium épületébe kizárólag a köznevelési intézménnyel jogviszonyban állók léphetnek be. Ennek ellenőrzése a portán a tanulók esetében diákigazolvány felmutatásával történik, vendégtanulók esetében az erre célra rendszeresített aláírási ív kitöltésével. A fentiektől eltérni – különösen indokolt esetben - kizárólag az igazgató vagy az általa kijelölt igazgatóhelyettes egyedi engedélyével lehetséges.
    A Konzervatórium pedagógusai és munkatársai belépési jogosultságukat a portán erre a célra rendszeresített aláírási íven igazolják az épületbe be-, és kilépéskor.

  7. Ismételten felhívjuk valamennyi oktatót, hallgatót, doktorandusz hallgatót és munkatársat, hogy az új koronavírussal összefüggő javaslatait, észrevételeit, kérdéseit kovib[kukac]zeneakademia.hu címre küldje.

 

Az Utasítás 2020. március 12. napján lép hatályba.

 

Budapest, 2020. március 12.

 

Dr. Vigh Andrea
rektor
Szentgyörgyvölgyi László Zoltán
kancellár

 

Címkék