9/2020. (IX.11.) Rektori Utasítás a kórussal kapcsolatos tevékenység felfüggesztéséről

2020. szeptember 11.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Rendjének 31. § (2) bekezdés a) és j) pontja alapján fennálló jogkörömben eljárva a jelen utasítás (a továbbiakban: Utasítás) kiadása felől határoztam:

 

1. §

(1) Az Egyetemen a Kórus, Diplomakórus, Kórusvezénylés, Kargyakorlat tantárgyak, egyéb kóruspróbák, kórusgyakorlatok 2020. szeptember 14. napjától jelenléti oktatásban nem tarthatóak meg, kórussal kapcsolatos tevékenység nem folytatható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom a befogadott kóruspróbákra (Pl. Új Liszt Ferenc Kamarakórus) is vonatkozik.   

 

2. §

A jelen Utasítás 2020. szeptember 14. napján lép hatályba és visszavonásig hatályos. Az Utasításban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok és belső szabályozók rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Budapest, 2020. szeptember 11.          

 

Dr. Vigh Andrea
rektor s.k.